NATÅBENT

Vejen Kunstmuseum
Fredag den 29. august 2003 kl. 19-23

Årets tema er TRÆ. Der er livstræet, ask-yggdrasil, stamtræet og meget mere at associere videre på.

UDSTILLINGER på VEJEN KUNSTMUSEUM
og AKTIVITETER på MUSEUMSPLADSEN

Per Jørgensen - Vejens Emil
Vejen Kunstmuseums store særudstilling til Open by Night bliver med værker af PER JØRGENSEN, der i en årrække skabte sine fascinerende, fetichagtige træfigurer her i Vejen. Han havde rejst i mange dele af verden og brugte øjnene godt. I en cocktail af indtryk fra blandt andet vikingetiden, den grønlandske skulpturtradition, fra Afrika og Sydamerika skabte han sin helt egen formverden. Som en anden Emil fra Lønneberg skar han figurer, når han havde noget, som han gik og grublede over. De var ikke hans levebrød, men en fritidssyssel - ligesom den pensionerede læge Ole Findsens glasfisk, som Vejen Kunstmuseum viste for to år siden til Open by Night. Per Jørgensen var i sine sidste leveår bosat i Vejen. Der lånes værker fra privathjem både i byen og rundt om i det øvrige Danmark.

Værker af Chresten Hull
I forlængelse af Per Jørgensens værker viser museet et andet spændende aspekt af det folkelige træskærerarbejde. Det drejer sig om værker af naturtalentet CHRESTEN HULL (1878-1953), der oprindelig var landmand, i årene 1906-13 var pelsjæger i Canada og endte med at drive gården Vissingkloster ved Gl. Rye. Dér lavede han arkæologisk udgravninger og snittede de fantastiske figurer, som bl.a. kunstneren Asger Jorn fik øje på. I 1952 købtes en samling af Hulls værker til Silkeborg Kunstmuseum. Der lånes værker fra billedhuggeren Erik Heide, fotografen Poul Pedersen og fra Hulls slægtninge.

Bindingsværk, Svend Carlsen, en blomsterbuket af træ og Erik Roests indsats
Træ er også et vigtigt byggemateriale, som man på museet særligt kan se omkring pragtindgangen i Lindegade - en kombination af skulpturer, munkesten og bindingsværk. Øverst krones gavlen af en udskåret vase med blomster. Da indgangspartiet blev renoveret hen over midten af 1990'eren, skulle der også skæres en ny dekoration, så resterne af den gamle kunne sættes på magasin og fungere som forbillede for en ny, når der med tiden blev behov for den. Opgaven påtog Svend Carlsen sig og gennemførte arbejdet på Knudepunktets træværksted. Der vil i forbindelse med Open by Night være en lille særudstilling om vasedekorationen og man kan se et udvalg af de træarbejder han i øvrigt laver. I museets publikumsrum vil der være sat fokus på en anden person, der med sit arbejde i træ har beriget mange gæsters oplevelse af et besøg på Vejen Kunstmuseum. Beredvilligt har Erik Roest til Natåbent 2000 bygget Noahs Ark efter Noahs 'originaltegninger', lavet et dukketeater og spil til de voksne gæster - kom og nyd de smukke ting!

Jens Lund og Livets Skove
 En af Vejen Kunstmuseums hovedpersoner, tegneren og maleren Jens Lund udgav i 1901 liebhaverpublikationen "Livets Skove", hvor han som en rød tråd brugte træets organiske form til at beskrive forskellige stadier og stemninger i menneskets tilværelse. De store originaltegninger i tusch, som han forenede i bogværket, vil i anledning af Natåbent være samlet ophængt i Malerisalen.

Børnenes udstilling
I forlængelse af Noahs Ark, I havets klare vand og senest Troldhøjudstillingen kommer en lang række børn - mestendels fra Gesten Skole, Østerbyskolen og Bakkely Skole - med deres bidrag til belysning af årets emne. Deres værker vil få plads i museets store ottekantede sal, Skibelundsalen.

Museumspladsen
Fra kl. 19-21 vil der være mulighed for at følge et træs bearbejdning fra stamme til færdige planket. Takket være Poul Anker Ravn fra træimportvirksomheden LTI Danmark A/S, der er baseret i Askov, vil det på pladsen ud mod Østergade være opstillet et MOBILT SAVVÆRK. Ved de store træer i nærheden håber Ungdomsskolen at kunne stille op med rapelling - en spændende måde at bruge de store stammer! I løbet af dagen udfører FINN RUNE NIELSEN med motorsav og andet udstyr en bille og en edderkop (www.motorsavskunst.dk), der vil på permanent opstilling som vippedyr på Museumspladsens græsplæne. Har man lyst til selv at være med, vil der være et KERAMIKVÆRKSTED, hvor alle forbipasserende opfordres til at modellere et træ. Lene Kersting, Askov højskole, har påtaget sig efterfølgende at brænde og glasere dem, så de slutteligt kan indgå i et stort samlet værk, relief "Natåbent-træer". Niels Dammeyer vil fortælle om SKOLESKOVEN, et attraktivt sted i udkanten af Vejen, og byde på en GÆT-ET-TRÆ-KONKURRENCE. Henning Nielsen fra SKOVDYRKERFORENINGEN vil fortælle om bl.a. læbælter, og der bliver forhåbentlig mulighed for at arbejde med bladtryk. Spejderne fra Askov og Vejen laver forskellige aktiviteter såsom snobrødsbagning og træklatring. Den danske vindmølleindustris 'vugge' ligger i Askov, hvor Poul la Cour byggede Europas første strømproducerende mølle - kom til værkstedet og BYG-DIN-EGEN-MØLLE. Også Museet på Sønderskov og Lokalhistorisk Arkiv, Vejen, byder på spændende aspekter af de to institutioners virke.
I løbet af aftenen kan man slukke både sult og tørst i serveringsteltet, "CAFE YGGDRASIL" - alt overskud går til indsamlingen til fordel for Troldespringvandets restaurering.