‘Open-by-night’ i VALHALLAs tegn

Fredag den 27. august afholdes den nu traditionsrige lange aftenåbning i Vejen. Årets tema er NORDISK MYTOLOGI. Fra museets vinkel er indgangen et ønske om at perspektivere billedhugger Niels Hansen Jacobsens interesse for den nordiske mytologis stærke fortællinger. I Grundtvigs fodspor blev de dyrket rundt om på de danske højskoler som et passende modstykke til de klassiske græske fortællinger.

Beretningerne fængslede Hansen Jacobsen, der særligt arbejdede sig ind på to af hovedskikkelserne: Thor og Loke. Iøjefaldende står de i museet Skulptursal. Den mægtige Thor er fastfrosset i det sekund, hvor det er lige ved at lykkes ham at trække den missekat-forklædte Midgårdsorm fri af gulvet. Loke er foreviget mens han ligger på de tre klippeblokke, som han som straf blev bundet til, så han ikke kunne undvige slangegiften.


Årets særudstilling handler om de vilde beretninger, som de er blevet fortolket af Peter Madsen (født 1958). Ham kender næsten alle børn – om ikke af navn, så gennem den karakteristiske streg i hans tegneserie, ”Valhalla”, hvoraf dele også er kommet som tegnefilm. Arbejdet med serien startede i 1977, og det første al-bum, ”Ulven er løs”, udkom to år senere – arbejdet er fortsat til 12. bind, der kom i 2001. I anden halvdel af 1990’erne har han arbejdet med to kristne fortællinger: I 1995 tryktes ”Menneskesønnen” med evangeliernes historier og i 1999 udkom den gammeltestamentlige beretning ”Historien om Job”.

Af særlig interesse i Vejen-troldens opland kan være ”Troldehistorier” fra 1989 med hans billeder til Henning Kures tekst og Rune Kiddes rim. Senest har han også ståe t for omslagsillustrationerne til Lene Kaaberbølls Skammer-serie.


 

 
Stort billede klik her.   Stort billede klik her.


Udstillingen bliver vist i museets nyrenoverede Skibelundsal, hvor der midtfor vil være et stort, rundt bord med tolv læsepladser – en til hver af Valhalla seriens bind. Denne sfære vil forhåbentlig blive en lille helligdom for tegneserieentusiaster … alle er velkomne i udstillingsperioden, der strækker sig fra 27. august til 31. oktober 2004


 

Open-by-Night 2005

Emnet for ’Open-by-Night 2005’ er på museet være den allestedsnærværende H. C. Andersen. Hans historier har spillet ind ved tilblivelsen af nogle af Hansen Jacobsens værker; Døden og Moderen, Den lille Havfrue, Havhexen, Dryaden og Skyggen.


           
Stort billede klik her.  Stort billede klik her. Stort billede klik her.
 

     
Stort billede klik her.    Stort billede klik her. 

 

På et gammelt  fotografi  fra  Skulptursalen ses Thor opstillet mellem Vølven og Sorgen
Stort billede klik her.


I Niels Hansen Jacobsens fotoalbum er gengivet en skitse af Thors kamp med Ælde. Skulpturen er siden beskadiget, og kun en del står tilbage i Keramiksamlingen på museet. Stort billede klik her.


En fotograf har fanget  Niels Hansen Jacobsen under arbejdet med opstillingen af Thor med Midgaardsormen. Han viste den sammen med  de værker han havde hjem-bragt fra Paris til sin store separatudstilling i 1901 i Den frie Udstillings bygning, Køben-havn. Stort billede klik her.

I 1889 viste Hansen Jacobsen sin tolkning af Lokes afstraffelse. Den  indbragte  ham  det  store  rejselegat,  og  da han  30 år senere modtog et  Det Freundske Legat  brugte  han pengene på en rejse til Italien, hvor han udførte skulpturen i marmor.
Stort billede klik her.

Stort billede klik her.