GLASFISK af Ole Findsen

Fredag den 31. august holdes en mægtig fernisering på Ole Findsens ganske særlige udstilling af glasværker, der er skabt efter hans helt egen teknik. Åbningen sker som led i musets store årlige NATÅBENT arrangement, hvor der er tradition for alvorlig mange gæster.


Ud fra aftenens overordnede tema, "I havets klare vand", handler det om fisk - nogle helt usædvanlige glasfisk, der ikke tidligere har været offentligt udstillet. Den pensionerede læge, Ole Findsen (Egtved), har gennem en lang årrække i fritiden skabt og perfektioneret sin helt egen måde at udnytte farver, former og lysvirkninger i glas. Med udgangspunkt i 'affaldsglas' fra de store fabrikker og selvstændige glasmagere skaber han fisk, blomster, snegle m.m. af 'skår', som han kyndigt slår af og med metaltråd hæfter til et spinkelt metalskelet. Ser man fiskene hænge i et vindue op mod lyset, ville enhver tro, at de var skabt af flydende glasmasse, men ved nærmere bekendtskab ses hans omhyggelige arbejde, der giver de flotte resultater. 

Tanken om at udnytte de ting, som ingen andre tillægger værdi, minder om nogle af vore dygtige kunstnere, som Henry Heerup, der med sine skraldeskulpturer åbnede kunstpublikummets øjne, eller billedhuggere som William Fridericia og Henrik Starcke, der på optimal vis kunne udnytte potteskår, gamle søm, blikplader og andet affald. Går man en tur i Radiohuset på Rosenørns Allé eller ind i fællesstuen på Egmont Kollegiet på Nørre Allé, begge i København, kan man finde nogle af Henrik Starckes mægtige, figurative relieffer skabt af skår fra det legendariske Saxbo-værksted, hvor glasmesteren Nathalie Krebs slog sine folder. I disse relieffer er de smukke skår - som Ole Findsens indsamlede glas'affald' - kommet til ære og værdighed på deres helt egen måde!