P. V. Jensen Klint og Vejen Kunstmuseums lokalområde

En helt afgørende forudsætning for Bedre Byggeskik var P. V. Jensen-Klint (1853-1930). Han var uddannet bygningsingeniør, og kom siden på Kunstakademiet som maler. I 1890’erne tegnede han et par markante huse, der medførte, at han blev optaget i Akademisk Architektforening. Hans inspirationskilder var særligt ældre danske bygninger. Sin forståelse for proportioner og materialer udledte han af studiet af historiske bygninger. Nogle af sine tanker nedfældede han i 1911 i ”Bygmesterbogen”. Han var en ivrig foredragsholder på højskoler og tekniske skoler, og sammen med sin svigersøn, Ivar Bentsen og andre unge arkitekter rejste han i 1910’erne rundt i Danmark for at opmåle og studere gode danske byggetraditioner. På anbefaling af Vejen Kunstmuseums ’hovedperson’, Niels Hansen Jacobsen, kom Jensen-Klint med et hold til Vejen og omegn i 1912 for at studere bygmester Holden Hansens huse. Disse klassisk inspirerede bygninger blev med deres enkle proportioner en vigtig forudsætning for det, der siden er gået under navnet Bedre Byggeskik.
Faktisk havde P. V. Jensen-Klint allerede i sin ungdom været på Askov Højskole og havde i 1897 et vigtigt engagement på disse kanter, idet han leverede tegningerne til Poul la Cours forsøgsmølle i Askov. Her lagde la Cour med statsstøtte grundlaget for Danmarks moderne vindmølleindustri og udførte samtidig banebrydende forskning omkring brint.
Poul la Cour var formand for Valgmenigheden, der i 1900 indviede den nybyggede kirke ved gadekæret i Askov. Det første kirkesølv - der vises på udstillingen - var efter tegninger af P. V. Jensen Klint, og kom til kirken som gave fra Valgmenigheden i Ryslinge.
Af særlig interesse på museet i Vejen er Jensen-Klints arbejde med Grundtvigskirken, for konkurrencerne i 1912-13 om et monument for Grundtvig blev faktisk vundet af Niels Hansen Jacobsen. Til trods for at hans skulpturgruppe tildeltes 1. præmie lykkedes det i stedet at få skabt først Grundtvigstårnet og siden Grundtvigskirken.

Den seneste udvikling i samspillet mellem Jensen-Klint og Vejen skete sidst på året 2005, da Vejen Kunstmuseum - takket  være  god  støtte  fra  Kulturarvsstyrelsen - erhverve de møbler, som Jensen-Klint i 1902 tegnede til maleren Ejnar  Nielsen.   Møblementet  blev et samarbejde,  idet  de  broderede  sæder blev udført  efter  tegninger  af Ejnar Nielsen. Erhvervelsen skete hos malerens efterkommere,  der var med på ideen  om i  Vejen at  kunne forene  Ejnar Nielsen møbler med den store samling af hans malerier.  Her hænger bl.a.  et portræt af hans nygifte hustru,  Marie, der i 1902 vendte hjem fra bryllupsrejse, og da kunne sætte til i P. V. Jensen-Klints mægtige møbler. De passeres i Malerisalen på vej til udstillingen om Bedre Byggeskik
 

Først på året 2006 udkom Thomas Bo Jensens mægtige monografi om P. V. Jensen-Klint. Forud var gået korrespondance netop vedrørende arkitektens engagement i denne del af landet. Til Bedre Byggeskik udstillingen i Vejen har det været oplagt at bede om lov til at låne noget af de gode modeller og plancher, der blev fremstillet til udstillingen på Trinitatis kirkeloft i anledning af bogens præsentation. Heldigvis var svaret straks et beredvilligt ja, og samme respons lød, da Thomas Bo Jensen blev spurgt, om han med sin specialviden ville bidrage til dette hjemmesideafsnit om huse i den nye Vejen Kommune. Der er derfor nu mulighed for at klikke videre til en række af Thomas Bo Jensens tekster.


                                                       Teresa Nielsen, museumsinspektør

 

I familiens eje findes dette foto, hvor P. V. Jensen-Klint er ’fanget’   ved  Peder Holden Hansen  markante gule hus i  Andst.   Det ligger i  dag lige ud til den  gamle  landevej mellem Kolding og Vejen, kun   få   kilometer   fra  Vejen Kunstmuseum. 

 

Midt på bordet står P. V. Jensen-Klints lågkrukke fra 1893. Sidst på året 2005 fik Vejen Kunstmuseum hos maleren Ejnar Nielsens  barnebarn  mulighed  for samlet  at købe det  møblement, som P. V. Jensen-Klint i 1902 tegnede til den  nygifte  maler  og  hans  viv.  På salens vestvæg hænger det portræt af Marie, født Thaarup, som Ejnar Nielsen malede, da de i 1902 var på bryllupsrejse til bl.a. Firenze.
 

Klik her for at læse om Jensen-Klint og
Landsforeningen Bedre Byggeskik

Klik her for at læse om Forsøgsmøllen i Askov, 1897

Klik her for at læse om Aagaards Hus og Bentzons Hus, 1907

Klik her for at læse om Smedens Hus, 1909

Klik her for at læse om Jensen-Klint og keramikken

Klik her for at læse Jensen-Klints biografi i årstal

Tilbage