Museets gradvise renovering siden 1997

Vejen Kunstmuseum er vokset ved knopskydning i en tid, da man hverken tog højde for tilgængelighed eller arbejdsmiljø. Byggeriet i midten af 1970'erne synes heller ikke at have taget synderligt hensyn til den eksisterende bygningsmasses kvaliteter.
Frem til 1994 levede Vejen Kunstmuseum på en dispensation fra Museumsloven. Først i 1994 fik museet en faguddannet leder. Med skiftet blev der også fra politisk side en helt anden lydhørhed overfor museets behov. Der skete en udvidelse af personalet, og en renoveringsplan blev indarbejdet i den langsigtede investeringsoversigt. Den ældste del af bygningsmassen var stærkt forsømt, særligt med de uisolerede tage uden understrygning.

I 1997 udførtes den første fase af renoveringen. Den omfattede indgangspartiet til Skibelund atelieret, hvor størsteparten af træværket med tiden var blevet erstattet med polyfilla, og englerelieffet og munkestensfelterne var ved at falde ud. Lykkeligvis kunne der skabes forståelse for at foretage den forholdsvis dyre istandsættelse. De tre cementrelieffer blev genstøbt og store dele af træværket blev udskiftet. Taget blev fornyet og der etableredes isolering.
Næste fase omfattede i 2000-2001 Malerisalen, der oprindelig havde været billedhuggerens atelier. Taget og ovenlysvinduerne blev udskiftet. Der blev isoleret og indenfor blev der opsat lyddæmpende loftsplader af hensyn til akustikken ved omvisninger og arrangementer. I samme arbejdsgang blev der lavet helt ny belysning. I stedet for det nedstroppede skinnesystem kom der store spot i skinner på loftet. Det gav rummet en helt anden ro, og kunstværkerne fik en væsentlig bedre belysning.
I den seneste fase blev der taget hånd om den nordlige ende af huset, der oprindelig rummede Hansen Jacobsens bolig. Her er taget også blevet udskiftet og isoleret. Det kan særligt mærkes på kontorerne, hvor der ellers året rundt var nødvendigt med mange lag trøjer! Kvistene blev i samme fase grundigt istandsat. Undervejs er der sat nye dragere over boligdelens kældervinduer og museets markante indgangsparti ud mod Troldespringvandet har fået en omfattende 'face-lift'. De bløde mursten var ved at smuldre væk, og det blev nødvendigt med en totaludskiftning. Lisenerne blev trukket op og relieffet i segmentalgavlen blev istandsat og malet op på ny.
Renoveringen har udelukkende været financieret af museets ejer, Vejen Kommune, og beløber sig indtil videre til små tre millioner kroner.
Den næste fase, der er løber over seks måneder, januar-juni 2004, omfatter tagene på de to kuppelsale. Til arbejdet har kommunen afsat godt over 3 millioner kroner.