EFTERLYSNING af Risebye og Kiærskou værker

I forbindelse med Vejen Kunstmuseums Risebye+Kiærskou udstilling, der også vises sidst på året 2010 på Det religiøse Museum i Lemvig, efterlyses værker af både maleren Elof Risebye og billedhuggeren Paul Kiærskou. Alle oplysninger om alle værker og dokumentation i form af breve og fotos har interesse. Nedenfor følger fotos af et udvalg af de Risebye værker, som vi kun kender fra gamle s/h fotos, men meget gerne vil have ”gravet frem” til udstillingen. Send en mail til
teni@vejenkom.dk , om du/I har kendskab til relevante værker.
På forhånd tak for hjælpen, om der måtte dukke nye oplysninger op!

Venlig hilsen Teresa Nielsen, museumsleder1. I 1928 viste Risebye på Charlottenborgs Forårsudstilling som kat. nr. 422 Røveren og Kristus paa Korset. Komposition. 250x190.
 

 

2. Risebyes komposition med englene, der hjælper sjælene på vej kendes kun fra gammelt s/h foto, hvor kunstneren på bagsiden med blyant har skrevet Sjælen.

 

3. Denne komposition er bevaret i adskillige s/h fotos blandt Risebys papirer. Er det hans værk? I givet fald, hvor er det i dag, og hvem er ejeren?
 

4. Maleriet Golgatha. Ravello udstillede Risebye i 1942 på Den Frie som kat. nr. 157 angivet med målene 106x132 og på det tidspunkt tilhørende Skrædder-mester N. F. Rydeng, Helsingør.

 

5. Risebyes maleri Korset. Rom fra 1936 måler 96x107 cm, og har i sin tid tilhørt grosserer Øberg-Pedersen.

 

 

6. Bag på dette s/h foto har Risebye med blyant anført: Tuborg Kunst-forening.


 

7. Risebyes maleri Opvågnen fra 1956-57 var udstillet på Den Frie i 1957 som kat. nr. 139 med s/h foto og målene 190x107. 

 

8. I 1946 udstillede Risebye på Den Frie fem malerier under fællestitlen Besættelse. Bag på fotoet af dette dramatiske billede står med blyant Krigsdæmon – et navn under hvilket malerierne samme år blev omtalt i et interview med Bertel Engelstoft.

 

9. Maleri Ved en Kiste fra 1934 er gengivet side 47 i Bertel Engelstofts 1945 biografi om Risebye, og skulle måle 104x130 cm. Det tilhørte dengang kunstneren selv.


 


10. Kan dette monumentalhoved være en del af Risebyes serie af 1933-34 malerier under titlen Sorg?
 

 

11. Bag figuren, der holder om sig selv anes bagved til venstre en seng og ovenover et vindue med gitter og udenfor lyser nattens stjernehimmel. Hører dette maleri, til Risebyes serie fra 1935 under titlen Den Sjælesyge?

 

12. Med en beslægtet baggrund som nr. 11, hører dette maleri også til i Risebyes serie af Sjælsyg-billeder. Han udstillede det på Den Frie i 1947, hvor det var gengivet med s/h i kataloget, nr. 171 131x103 cm.

 

13. På Den Frie 1940 viste Risebye som kat. nr. 184 Hyrden fra Abruzzerne. 1939 149x107. I Nationaltidende skrev Else Kai Sass: ”En mærkelig, ulmende rød i Landskabet bag Hyrden, gør Figuren endnu mere fantastisk.” Lad os håbe, at der på udstillingen bliver mulighed for at vise maleriet i farver, så det ikke fortsat kun kendes i en s/h reproduktion.

 

14. Isblomster fra 1941, 112x87 cm, udstillede Risebye på Den Frie i 1942. Maleriet kom til at tilhøre direktør Poul Tillige, men hvor er det mon nu?

 

 

15. Risebyes maleri Juleneget fra 1942, 110x92 cm, kom til at tilhøre Iæge Ole Thygesen, Gelsted, Fyn, men hvor er det nu?


 

16. Risebyes maleri Vinterfuglen fra 1943, 77x92cm, kom til at tilhøre grosserer Jørgen Hoff-Hansen, København, men hvor er det mon nu?

 

17. Dette maleri er gengivet i Bertel Engelstofts 1945 monografi om Risebye med titlen Sorg og dateringen 1943. Det har tilhørt redaktør Ole Vinding.

 

18. Dette maleri hører formodentlig til Besættelse-serien, som Risebye i 1946 viste på Den Frie.

 


19. Risebyes maleri Vinterfuglen fra 1949, 78x85 cm, har tilhørt fru Tove Møller-Holst, København.
 

 

20. På udstillingen Mit livs maleri viste Risebye i 1960 som kat. nr. 136 maleriet Søvn fra 1957 med målene 71x146.

 

21. Bag på dette foto har Risebye med blyant skrevet Andagt. Toscana.

  

22. Viser Risebye os her Jesus i Getsemane have hvilende et kort øjeblik inden han hentes forrådt af Judas? I givet fald kunne dette næsten kvadratiske maleri være Kristus i Getsemane. 1952. 77x78, som af Fællesraadet for danske Kunstforeninger udenfor Køben-havn blev vist som kat. nr. 67 på deres første vandreudstilling i perioden 1952-53: Henry Heerup og Elof Risebye. Den kunne ses i bl.a. Hjørring, Skagen, Nykøbing M og F, Nakskov, Næstved, Roskilde, Helsingør og Holbæk.

 

23. I dette maleri forenede Risebye sine karakteristiske hovedstudier/masker med en helt anden type motiver, rådyr-studierne fra Gurre. Her synes dyrene dog også at blive en slags masker. Der står desværre intet bag på fotoet. Kunne dette være et ganske sent værk?