Sophus Ejler Jepsen og Mette Mærsk filmer ved Lisbjerg-alteret på Nationalmuseet.Kunstnermøde – ”Lisbjergtrappen – 24 trin på vejen”

Søndag den 22. januar kl. 15 – alle er velkomne, arrangementet er gratis


Først og fremmest ønsker museet alle GODT NYTÅR! Gad vide, hvilke eventyr 2017 byder på ovenpå jubelåret 2016? Rigtig mange tog imod invitationen om at gæste museet mellem jul og nytår, så den hidtidige rekord fra 2014 på 15.222 gæster blev eftertrykkeligt slået med 18.732 gæster i 2016!!!

Og her følger endnu en invitation: Kom og mød billedhugger Sophus Ejler Jepsen, når vi på Vejen Kunstmuseum søndag den 22. januar kl. 15 fejrer hans udstilling ”Lisbjergtrappen – 24 trin på vejen”. Omdrejningspunktet er den kreative proces eksemplificeret ved kunstnerens overvejelser forbundet med den skulptur, som han netop nu er ved at lave til Lisbjergskolen ved Århus.

Klik her for at se Mette Mærsks film, hvor Sophus Ejler Jepsen taler om Lisbjerg-alteret på Nationalmuseet.

I løbet af december har knap 900 lokale skolebørn været på besøg for sammen med Sophus Ejler Jepsen gradvist at åbne udstillingens 24 montrer. Indholdet spiller sammen med de værker og objekter, der er udstillet ovenpå de seks vogne, som montrerne er fordelt på rundt om i den grønne Skibelundsal. Her står udstillingen inde midt i salen, da Ingrid Vang Nyman-udstillingen fylder museets særudstillinssale. Med sig hjem fik skolebørnene en trykt papirslågekalender, som Sophus Ejler Jepsen har lavet, og hvis fortællinger man dag for dag har kunnet følge her på museets hjemmeside.

Først fra 2. juledag har alle 24 montrer stået åbne. Den fuldt færdige udstilling vil vi gerne fejre sammen søndag den 22. januar, hvor kunstneren vil være til stede og give os en guidet tur gennem udstillingen med chance for at se, høre og spørge. Klassernes besøg i udstillingen har åbnet til ukendte verdener og har pirret ungernes nysgerrighed – en del har allerede været på besøg med forældre og bedsteforældre. Her er masser af forundringsmateriale til mange forskellige fortællinger.

Søndag den 5. februar kl. 15-17
INVITATION fra billedhugger Sophus Ejler Jepsen til hyggelige fælles kreative aktiviteter og fest!

24. TRIN PÅ VEJEN – WORKSHOP OM DE SKABENDE PROCESSER
Workshoppen følger kalenderudstillingens 24 låger som stadier i den skabende proces.

Forberedelse: Kom Glad og Medbring drikkevare til dig selv og en ret til den afsluttende fællesspisning!

Låge 1-4 Frihåndsmeditationer over Cirklens Kvadratur
Indledningsvis introduceres de enkle frihåndsmeditationer over cirklens kvadratur:
Vi skal arbejde med frihåndstegningen af cirkel og kvadrat med samme areal. Cirklens Kvadratur er beskrevet af Poul la Cour i Historisk matematik, som et for grækerne uløseligt geometrisk problem; og netop derfor kunne det være et oplagt emne for meditation og frihåndstegning: Et rum for indre fred. Som Lisbjergaltrets cirkelslag over alterbordets kvadrat, som det halvbueformede apsis på kirkernes skib. Fra landsbykirkerne på den jyske halvø, over mellemøstens moskeer - til de budhistiske templer i den anden ende af kontinentet, går cirkel og kvadrat igen i alle de hellige rum folk har bygget for at finde indre fred. Pilgrimsmål og seværdigheder.

Låge 5-12 Knuder, Tænder og Fødekæder
Seværdighedssymbolet: I mødet med Stålalderens* tekstile teknologi forvandles cirkel og kvadrat til Johanneskorsets knude. Knudens bindinger bliver billede på naturens kemiske bindinger i sten og tænder der knytter alting sammen i uadskillelige fødekæder. En art verdensorden med fatale konsekvenser for individet.


I denne del af workshoppen afsluttes tegnemeditationen med johanneskorsets knude og vi går til kløvningen af den store sten på museumspladsen.

Låge 13-20 Dødsrædslens skove, Kampen og ilden
Individets kamp for overlevelse og selvforståelse i fødekædernes ubarmhjertige kredsløb illustreres her med en række arketypiske, mytologiske og sagnomspundne motiver. I den skabende proces bliver de spejlbilleder for værkets eksistensberettigelse, eller rettere delprocessernes eksistensberettigelse: Hvilke processer giver mening og bliver fastholdt i skabelsens kredsløb, frem til deadline hvor ildens altfortærende flammer tager over, og vi mister kontrollen.

Med støvet fra den kløvede og knuste sten skal vi male motiver på forglødet porcelæn. Men først nogen indledende øvelser med tempera på papir! Hvordan opløses et motiv i en række planlagte penselstrøg? Hvilken rolle spiller pigment, og malemiddel med penslens hår når man maler? Hvordan kan penselstrøgene tilrettelægges og hvad kan de helt uventet kaste af sig? ... og til slut en prøve på udfordringen ved at male med knuste mineraler på forglødet porcelæn!


Låge 21-24
Ud af flammerne springer den kæmpende kentaur med hale som en plante. Fødekædens plante, dyr, menneske og redskaber forenet i ét kæmpende væsen. Værkets overrumplende eksistens træder frem som noget overraskende nyt og alligevel genkendeligt. En stor eller lille forskydning af den kendte verdensorden. I dette eksempel en klokke; fuld af billeder og lyde – vi ikke havde før. Når man slår klokken an, med en lille hammer, ringer dens nederste og største cirkelslag i en lang og vedvarende tone som en ringende ring for vores øre. Lettelsens tårer og hulken efter lang tids anspændt kamp og venten (er hentet fra Tarkovskys film "Den yderste dom"). Fredstegnet af oksen med kløverhale på bakken er hentet fra Lisbjergaltrets retable. Kan vi tegne klokkens ringende tone som en cirkulær bevægelse? - Som en indkredsning af nye problemer og motiver til kommende billeder?

Efter workshoppen fællesspisning med en festlig buffét skabt af alles medbragte retter! Medbring selv drikkevare!

*Stålalderen er Henriette Syrach Lyngstrøms foreslåede betegnelse for Vikingetiden


Artist-talk/Kunstnermøde
Søndag den 5. marts kl. 15 afholder museet en ”artist talk”/et kunstnermøde, hvor billedhugger Sophus Ejler Jepsen – med afsæt i sit aktuelle arbejde med den skulpturelle betontrappe til Lisbjergskolen – fortæller om de tanker, der ligger bag udstillingen ”Lisbjergtrappen – 24 trin på vejen”.

Sophus Ejler Jepsens udstilling ”Lisbjergtrappen – 24 trin på vejen” kan ses frem til og med søndag den 26. marts 2017.