Værker af billedhuggeren Niels Guttormsen
Udstilling og julekalender

På Vejen Kunstmuseum vises i periodenfra den l. december 1996 til og med den 9. februar 1997 en retrospektiv udstilling med værker af den danske billedhugger Niels Guttormsen (født 1932). Da den l. december i år falder på en søndag vil denførste låge i udstillingens julekalender del blive åbnet søndag den l. december kl. 15.
Der er omvisning i udstillingen ved museumsleder Teresa Nielsen søndag den 19. januar og søndag den 2. februar 1997 begge dage kl. 15.

Sidst på året 1995 gæstede billedhuggeren Pontus Kjerrman Vejen Kunstmuseum. Resultatet blev en meget velmodtaget udstilling, der gradvist tog form indenfor rammerne af en julekalender.
Julekalendertanken er, at et nyt kunstværk afsløres på hver af de 24 'hellige' dage i december. Udstillingen står således først fuldt færdig den 24. Men, der er nok at se på allerede fra begyndelsen af december. Udover indholdet i de 24 kalenderkasser er der et stort udvalg af kunstnerens værker i resten af udstillingslokalet. Skoleklasser er inviteret til at tage del i projektet. Ved den daglige åbning udspinder der sig en snak om værket - dets historie, form, materiale etc.
For at perspektivere museets righoldige samling af Niels Hansen Jacobsens Skulpturer, er der til årets sidste udstilling valgt værker af en nulevende dansk billedhugger. Indledningsvis præsenteres Pontus Kjerrmans figurative, men på ingen måde naturalistiske skulpturer. Indholdsmæssigt er der et slægtskab mellem Hansen Jacobsens trold og Kjerrmans fabelvæsener.
Aktuel dansk skulptur er et vidt begreb. Det er derfor et ønske at vise så forskellige sider af den som muligt - og langt er der mellem Kjerrmans produktion og det som årets gæst, Niels Guttormsen, arbejder med.

Når Guttormsen beskriver sin rolle som kunstner, griber han til en sammen­ ligning: Som digteren betjener sig af det alment tilgængelige, sproget, men sætter sit 'fingeraftryk' ved måden hvorpå han benytter det. . . således er kunstneren den, der bruger det forhåndenværende på en ny og anderledes, tankevækkende måde.
Guttormsen er optaget af at udforske materialer og formers muligheder. Han arbejder i eksempelvis papir, jern, træ, chaussesten, bronze, keramik eller corten­ ståL Hans værker spænder fra små intime sager til store projekter, der griber ind i det omkringliggende rum. Her kan nævnes Himmelstigerne til Ikasts nye kirke eller hans berømmet Ballerup Byskulptur, hvor han ved en sammenstilling af marksten (i kæmpeformat), vand, cement, granit og chaussesten får skabt en integreret skulptur. Der bruges traditionelle belægningsmaterialer, men på en yderst original måde, og beskuerens øjne åbnes for materialernes muligheder.
Guttormsen går ikke af vejen for udfordringer, og bidrager til den proces, hvor der flyttes grænser for, hvad kunstnere beskæftiger sig med. I en lang tid har han fungeret som kunstnerisk konsulent for Ballerup Kommune. Projektet er kulmineret med et værk, hvor Guttormsen fungerer på grænsen mellem arkitekt og billed­ hugger. I en nyanlagt bydel har han på kanten af en sø skabt fælleshuset, Vinge­ huset; et organisk formet byggeri med et trætag, hvor brædderne er lagt i forskel­ lige længder og retninger for til sammen at danne indtrykket af en fuglevinge.
Over en periode på fire år har Guttormsen været involveret i et projekt til Horsens. I et nyanlagt kvarter, Torsted Vest, har han skabt den centrale plads. Oprindeligt skulle forløbet være beboerstyret, de skulle være med til den fysiske realisering af pladsen. Kunstneren har lavet oplæg, men det faktiske arbejde udføres nu af lønnede håndværkere. Guttormsen har udformet terrainet og valgt material­ erne. Som geologiske snit arrangeres pladsen i bølgende jordlag med forskellige overflader; fliser, indfarvet cement, chaussesten, marksten etc. Kørebanen og vendepladsen får deres egen karakter. I belægningen nedlægges farvede striber, der anviser forskellige ruter henover pladsen. Man er nu ved at lægge sidste hånd på projektet, og venter blot på byggelystne folk til det nye kvarter.

Niels Guttormsen gik på Kunstakademiets malerskole i årene 1956-60. Det sidste år skabte han sin første skulptur - bemalet naturligvis. Helt i pagt med en afsøgning af maleriets og materialernes muligheder/grænser realiserede han i 1972 sammen med Freddie A. Lerche en malet farvesætning af Herlev Bymidtes parkeringsplads (nogle år efter Poul Gernes udsmykning af Amtssygehuset, Herlev).
Fra 1974 stammer En Varde, en traditionel bronzeskulptur skabt i den klassiske cire-perdu teknik til Vojens Ungdomsskole som minde over forstander Hagelsø. Der er herfra langt til den ovenfor omtalte Ballerup Byskulptur, der afsløredes sommeren 1986. Det følgende år fuldførtes Vandkubus til Ballerup Kirkeplads.
I løbet af 1986 var Guttormsen, under råd fra keramikeren Erik Nyholm, begyndt at eksperimentere med lavbrændt stentøj. Teknikken benyttedes i vandkunsten Spiralskulptur, der afsløredes på Odense Sortebrødettorv i 1987.
1991 indviedes det ovenfor omtalte Vingehus, og for nylig overdragedes arbejdet med Fonnesbæk Kirke ved Ikast- et ualmindelig nært samspil mellem arkitektens og billedhuggerens arbejde. I samme ånd indgår Guttormsen med arkitekten i Pyramidehusene til Ballerup. Der står han for den individuelle udsmykningen ved fordeling af henholdsvis gule og brune mursten i væggene og tegl på taget- vinduernes og ovenlysenes placering bestemmer dog de enkelte ejere.

 

Se artikel fra Vejen Avis her

Se artikel fra Berlingske her