Med Kongeåen som baggrund ses en atypisk Jette Löwén Dall-vase. Hun har modelleret i Niels Hansen Jacobsens ånd.

På Vejen Kunstmuseum står Jette Löwén Dall med maj-krukken ved siden af Niels Hansen Jacobsens skulptur ”Foråret”, hvis løgformet bund har inspireret hende til vasens grundform.

På vej retur fra Kongeåen går vi et stykke ad Møllestien tværs gennem den gule Rapsmark. Her står Buketbanden, der her i maj bestod af Elisabeth Østergaard (t.h.), Mogens Kjær Poulsen, Karen Trøjborg, Ingeborg Schønberg og Knud Feddersen.

Sjældent ligger et par larvehjul henslængt på en skråning i skoven, men her ses de uden køretøj!

61. BUKETTUR
Sønderskov til Kongeåen – og retur!


TID: Søndag den 14. maj 2023
Kl. 13.00 til 16.00

MØDESTED kl. 13: P-pladsen ved Museum Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

Vel mødt – og dette er ikke en reprise! Selv om Buketturen for nogle måneder siden gik fra Sønderskov til Kongeåen, er størsteparten af denne tur en ganske anden. Buketturen her i maj er ca. fem kilometer.

Vi starter ved den sydlige P-plads ved Sønderskov Museum og bevæger os gennem skoven – hvor vi bl.a. kan se Bingelurt og Skovsyre – over Kongåevejen, gennem en plantage og ned til Kongeåen. Godt, solidt fodtøj anbefales, da vi går i sporene efter nogle af skovens store køretøjer. Vi gør holdt ved Kongeåen og resterne af et gammelt stemmeværk. Her nyder vi vores individuelt medbragte proviant – husk kaffe/te og siddepude. Her er ingen anlagte bænke!

På voldgravens skrænterne ved Sønderskov og ude i skoven er der flotte opvisninger af Primula, og Bindelurt dukkede op i skovbunden i den lyse skovbund, mens skovsyre voksede i diget i kanten ved den mørke nåleskov.

FOR ALVOR FORÅR

Nu er det for alvor blevet forår. Træerne er alle ved at have små sartgrønne blade – og de vilde planter spirer frem. Ud over, at vi hørte Lærken og Gøgen, så humlebier, skarnbasser og Citronsommerfugl samt den hvide Aurora – var vi heldige at finde et stykke sandet mager jord med et væld af fine urter: Springkarse, Gåsemad, Almindelig Vinterkarse og Flipkrave. Under en Hyldebusk var Løgkarsen ved at vokse sig stærk – et yndet krydderi i det nye nordiske køkken, men pas på. Ikke for meget, siger Naturstyrelsen, da den indeholder bitte mængder Blåsyre.

Både den allestedsnærværende Rød Tvetand og Korsknap så vi mange af. Sjovt, hvordan de mest almindelige vilde blomster nogle gange er de sidste, man får sat navn på – Bellis var der også mange af. Den hårdføre lille plante er en af de få, som vi med sikkerhed ser på turene gennem alle årets måneder!

På vej ad plantagens stier har de store skovmaskiner sat deres tydelige spor. Ved Kongeåen er der spor af en del af det, der måske er en engvandingskanal – og en betonbro er vist en sidste rest af det gamle stemmeværk – nu forædlet med fint rækværk i Kongeåstiens fine design. På betondækket ved Kongeåen blev der holdt pause, kogt vand i Kelly Kettles og samlet månedens Buket.

FORÅRS VÆKSTER

Undervejs lagde vi mærke til, at en del af de små, nye planter havde iøjefaldende røde blade. Der var teorier fremme om, at måske var farven en del af planernes værn mod den nattefrost, der endnu er på spil… Også hen i sommermånederne har vi set, at nogle planter får rødlige blade, men da skyldes det ofte tørke.

Rigtig forårsagtigt er det at se Skarnbassen trave afsted hen over grusvejen, mens Gøgen kan høres i det fjerne. Og hvad sker der, når de små forårsplanter træder frem med stærkt røde blade og stængler – er det deres værn mod nattefrosten, der endnu er på spil?

MÅNEDENS BUKET i MÅNEDENS VASE

På test-turen gjorde Buketbanden frokostholdt ved Kongeåen. Mens nogle fik tændt op i Kelly-Kettles til kaffe og te, gik Ingeborg Schønberg i gang med at samle månedens buket. Nu da det for alvor er blevet forår, er det karakteristiske element de mange friske grønne blade. På turen passeredes ingen af tidens typiske blomstrende træer og buske, men enkelte blomster har fået plads i buketten, og alle er de hvide: Løgkarse, Storkonval, Stor Fladstjerne, Døvnælde, Almindelig Vinterkarse (let gullig i blomsterne) og lidt Skovsyre fik plads ved krukkens munding. De mange grønne bidrag er: Gyvel, Stikkelsbær, Ahorn, Bøg, Birk, Glansbladet Hæg, Alm. Hæg, Hyld, Elm, Hindbær, og Bingelurt.

Også her i maj 2023 har keramiker Jette Löwén Dall leveret månedens vase. Den er modelleret, og hun har tydeligt givet sig selv helt nye benspænd. Krukkens formsprog er over i de slyngede former, der kendetegner kunsten i tiden omkring 1900. Dengang var valmuer, bregner og andre slyngede vækster skattede som forbilleder – og mon der gemmer sig et par spiralsnoede bregnesnørkler i krukkens modellering??? Lag på lag og felt for felt har hun påført forskellige glasurer på en måde, der også minder og keramikken fra tiden omkring år 1900 – særligt i Paris, hvor ”vores” billedhugger-keramiker Niels Hansen Jacobsen blev oplært i arbejdet med stentøjet - den højtbrændte keramik. Gad vide om netop hans keramik var med til for mange år siden at sende Jette Löwén Dall mod Designskolen i Kolding for at uddanne sig som keramiker?

Ingeborg Schønberg er den trofaste indsamler af kviste og blomster, som i løbet af testturen bliver til månedens buket. Ved Kongeåen holdes frokostpause med friskkogt vand til kaffe og te. På en pæl med Kongeåen som baggrund foreviges maj-buketten i Jette Löwé Dalls flotte unika-krukke!