TIDLIGERE BUKETTURE 2020-2021

Fælles ture på vandring/cykelture til kunst-, kultur- og naturoplevelser

Det startede med 12 buketture – én pr. måned i et år, men fortsatte til 18, til 24…
og fortsætter!


I maj-måneds forårsbuket ses både den ”gamle” påskelilje med lyse blade om den mørkegule trompet samt den nye.


Halvvejs på turen er der på bakken syd for Holsted Å en oplagt plads til kaffepause ved en lang bænk med plads til mange – men med behørig afstand!


På Torvet i Hosted står den store anemone, ”Anemone Blanda”, der er kommet hertil fra Balkan-området.


GRÆNSEOVERSKRIDENDE
GENFORENINGS-BUKET-TUR

Fra Skibelund Krat nord for Kongeåen til Københoved i Sønderjylland

MØDESTED: Skibelund Krat ved festpladsen
TID: Søndag den 6. juni kl. 13, TRAVETUR med fælles kørsel

Vejen Kommune er en af de få kommuner, der spænder hen over den gamle 1864-1920-Kongeågrænse med en god del af kommunen i det sønderjyske. Tilmed har Skibelund Krat på den nordlige bakkekam været Danmarks vigtigste mødested for de dansksindede nord og syd for Kongeåen i alle årene fra det første store Grundlovsmøde i 1865 og frem til Genforeningen i 1920.

Til trods for at pandemien har sat en stopper for den udskudte folkefest, gennemføres juni-måneds BUKETTUR – dog i en lidt ændret form. Det er netop fra Skibelund Krat, at turen udgår. Det bliver fortsat den 6. juni og BUKETTUREN starter som de plejer kl. 13. Cykelturen har vi dog byttet ud med en grænseoverskridende travetur.

SKIBELUND KRAT
Indledningsvis ser vi på festpladsen og Krattets tre største mindesmærker: Niels Hansen Jacobsens skulptur af Modersmålet, Niels Skovgaards monument for Magnus den gode og Niels Hansen Jacobsens minde om Genforeningen. Museumsdirektør Teresa Nielsen fortæller om monumenterne, mens vores naturguide, Knud Feddersen fra Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling, fortæller om Krattets vegetation. Diagonalt gennem Krattet når vi ned til landevejen og følger Hærvejens traverute på grusvej forbi Vestre Skibelundgård, hvor Niels Hansen Jacobsen i 1927-1928 leverede det relief af markarbejdere, der er indfældet over hovedindgangen.


I dette våde forår gik Buketbanden testturen i silende regn. De var allerede godt våde, da de startede ved Niels Hansen Jacobsens monument ”Modersmålet”. Det blev indviet i Skibelund Krat i 1903. Nedenfor Skibelund Krat ses de ved Vestre Skibelundgaard. Den blev bygget i 1927 af Niels Stampe Nielsen. På bestilling leverede Niels Hansen Jacobsen relieffet over døren af høstfolkene i arbejde. Han fik 300 kr. for relieffet – svarende til 5% af byggesummen. Det er væsentlig mere end de 1%, som Statens sætter af til kunstnerisk udsmykning af statens byggerier! Måske en lignende tanke kunne indføres ved byggeri i Vejen Kommune?!

NATUREN LIGE NU
Skibelund Krat byder sig til med nyudsprungne, lysegrønne bøgetræer. Vi følger eg og ask for at se, hvilken der springer ud først. Det gamle ordsprog siger:
Hvis eg springer ud før ask, går sommeren i vask.
Hvis ask springer ud før eg, bliver sommeren bleg (tør).

I skovbunden er de sidste anemoner ved at afblomstre. Hvor der kommer lidt sollys, bliver de afløst af Fladstjerne og små grupper Løgkarse. Dens blade kan spises, og de er mindst lige så stærke smagsgivere som Ramsløgsblade.

Turen fortsætter sydpå langs levende hegn, hvor Syren, Vildæble, Bærmispel og Tjørn alle er ved at blomstre. Ved Frihedsbroen er der god udsigt over Kongådalen. Den blev fredet i 1980. Siden er Kongådalen blevet udpeget som en del af det europæiske netværk Natura 2000 – særligt værdifulde naturområder. I den fugtige eng lyser Engkarse op med sine hvide-lysviolette blomster sammen med Kornet Stenbræk, der står på de tørrere steder. De gule farver sørger Ranunkel og Engblomme for at bidrage med.

FRIHEDEN
På vej mod Frihedsbroen gør vi holdt ved det lille stenhus ”Friheden”, som storbonden H.D. Kloppenborg fra Københoved opførte på nordsiden af Kongeåen. De fine små Dannebrogsflag over hovedindgangen og de rød og hvidmalede vinduesrammer var ingen tilfældighed! Huset hører vi mere om på turen.


Forårets store mængder af nedbør kommer planterne til gode her i engstrækningerne i den fredede Kongeådal. Løgkarse og ranunkel trives i hinandens selskab, og den gule Agersennep tager sig også godt ud!

KONGEÅEN – og månedens buket
Få hundrede meter længere fremme har vi krydset Kongeåen og gør holdt i Sønderjylland ved Frihedsbroens shelterplads. Her kan vi nyde vores medbragte te/kaffe mens Knud Feddersen fra Danmarks Naturfredningsforening fortæller om plantelivet i engstrækningerne langs Kongeåen.

Månedens buket er sammensat af både vilde blomster og mere kultiverede arter fundet i Krattet, langs vejen og i engene ved Kongeåen. Her er Ranukel, Viol, Døvnælde, Løgkarse, Stenbræk, Syren, Vildæble, Fladstjerne, Agersennep, Canadisk Gedeblad og en tidlig Gyvel.

Ved shelterpladsen deler vi os i to grupper. De ”terrængående” med solidt og gerne vandtæt fodtøj traver et stykke vestpå ad Kongeåstien og langs en markvej til Københoved, mens den anden del af flokken går på en mere jævn sti til samme mål.

H.D. KLOPPENBORG
En af de mest undseelige sten i Skibelund Krat er sat til minde om H.D. Kloppenborg (1802-82), storbonden fra Københoved. Stenens beskedne form er omvendt proportionalt med Kloppenborgs betydning for de dansksindede syd for Kongeåen – særligt for kredsene omkring Rødding Højskole og det, der blev frimenigheden i Rødding. Han var en af Skibelundforeningens mest indflydelsesrige og trofaste medlemmer. Som ung i København blev Kloppenborg præget af de personlige møder med Grundtvig og siden tæt forbundet med livet på Rødding Højskole, som han var medejer af. Efter nederlaget i 1864, dragningen af en ny grænse og flytning af højskolen fra Rødding til Askov stod hans hjem på Bejstrupgård i Københoved åbent for højskolens folk og for dansksprogede kirkelige handlinger udført af Hans Sveistrup og siden Cornelius Appel. Begge har de også hver sin mindesten i Krattet – et netværk af grundtvigianere, der gennem de store møder i Skibelund Krat førte en våbenløs kamp om genforening på ord, sange og mindesten.

BENNETGAARD
Lola Lecius Larsen sagt ja til at tage imod Bukettursgruppen på Bennetgaard. Så længe pladser haves, går vi ind i to grupper. VIGTIGT: Efter de gældende pandemirestriktioner, skal gyldig Corona-attest forevises. Alle deltagere skal bære mundbind, holde afstand og respekter stedets forskrifter.

Bennetgaard er en af Københoveds endnu levende historier om den lille bys centrale rolle i grænsekampen 1864-1920. Det gamle stuehus – med en historie, der går tilbage til 1690 – blev i sin tid købt af Jørgen N.H. Skrumsager, der i 1866 mod svigerfar H.D. Kloppenborgs vilje giftede sig med dennes datter Ane Marie. I årene 1864-1920 gjorde Jørgen og Ane Marie Skrumsager meget for at bevare dansk sprog og kultur på egnen. Deres vinduesløse kampestenslade dannede rammen om mange af de danske møder, foredrag og sangaftner, som var blevet forbudte.

Deres datter Jutta skænkede i 1936 Bennetgaard til hvilehjem. Hvert år er omkring 130 ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig på ophold. Størstedelen finansieres ved frivillige gaver fra fonde og legater, foreninger såsom Den Danske Sundhedstjeneste i Flensborg, grænseforeninger i hele Danmark, kirker og enkeltpersoner, mens gæsterne også betaler en del af opholdet selv.


På turen tilbage fra Københoved til Skibelund Krat indsamlede Buketbanden prøver på de planter, der var blevet set på undervejs. Denne gang sammensatte henholdsvis Elisabeth Østergaard fra Vejen-Brørup Havekreds og Knud Feddersen fra Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling hver sin buket. Med Joakim Skovgaards mindesten for Charlotte og Ludvig Schrøder og Skibelund Krats festplads i baggrunden ses her deres to bud på en buket: Knud samlede et repræsentativt udvalg af alt, hvad vi fandt på turen, mens Elisabeth samlede et udpluk af de mange. En uge inden det officielt bliver SOMMER kan vi se, at naturen for alvor springer ud i sin fulde pragt… men det har holdt hårdt med masser af forsinkelse!

RETUR FRA KØBENHOVED – mulighed for fælleskørsel
Traveturen til Københoved er på 4,5-5 km. Det vil sige, at der tur-retur er omkring 10 km. De, der gerne vil gå begge veje, returnerer i eget tempo. Da turen denne gang er noget længere end de sædvanlige, organiserer vi fælleskørsel for de deltagere, der måtte ønske at halvere turen.

Klokken 12.30 kører vi i fællesskab nogle biler til Københoved. Chaufførerne returnerer til Skibelund Krat og deltager i traveturen. Når vi har set Bennetgård, fylder vi bilerne og kører tilbage til Skibelund Krat.

Hvis du/I gerne vil deltage i denne ordning, skal du/I sende en mail til:
Oestergaard.Elisabeth@gmail.com
Skriv venligst: 1) Hvor mange personer, der ønsker kørelejlighed fra Københoved til Skibelund og 2) Hvor mange personer der er plads til i bilen ud over chaufføren. De, der deltager i ordningen, skal være i Skibelund kl 12.30, så vi kan være tilbage til traveturens begyndelse.
37.BUKETTUR – vestpå langs Holsted Å
søndag den 9. maj 2021 kl. 13-16


MØDESTED: Torvet i Holsted nord, Søndergade 4, 6670 Holsted Arrangementet er GRATIS

Kom med på forårsvandring, når Danmarks Naturfredningsforening inviterer til Bukettur søndag den 9. maj. Vi mødes kl. 13 på Torvet i Holsted Nord til kunst-, kultur- og naturoplevelser på en travetur mod vest. Husk godt fodtøj til den ca. 6 km rundtur, hvoraf en del er på trampesti i ujævnt terræn omkring Holsted Å.

KOEN I KUNSTEN
Allerede på Torvet møder vi kunsten i form af billedhugger Robert Lund-Jensens malkepige “Rebekka”. Koen står med hovedet nede ved det imaginære vandløb. Figuren er modelleret i 1981 og støbt i beton – utilsigtet står den som en tidlig forløber for Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton! Godt at se, hvor alsidigt det materiale kan bruges til trods for at det ofte pr. automatik er lidt forhadt.

Skulpturen kunne have været en del af det mægtige bogværk, som Anton Raundahl i februar præsenterede – en opsamling på hans livslange fascination af køerne. Han har skrevet et afsnit om koen i kunsten med fokus på ti kunstnere, der særligt har taget dyret til sig som motiv. Th. Philipsen er nok den bedst kendte af dem – og i samlingen på Vejen Kunstmuseum findes et af hans fine små studier af køerne på Saltholmen. Museet er lukket under nybyggeriet, men i Holsted kan vi komme helt tæt på Robert Lund-Jensens skulpturelle skildring af koen.


På Torvet i Holsted står Robert lund-Jensens skulptur ”Rebekka” fra 1981 til glæde for forbipasserende i alle aldre – også en ridetur for en lille purk fra en af egnens børnehaver!

BEDRE BYGGESKIKS HOLSTED-ARKITEKT
Inden vi overgiver os til forårets naturoplevelser, passerer vi Holsteds forhenværende Teknisk Skole – et hovedværk af arkitekt Henrik Johansen (1878-1948). Han var født i Gjerndrup, blev uddannet murer og gradvist også arkitekt takket være Bedre Byggeskiks undervisningsprogrammer. Mens han i 1922 deltog i Tegnehjælpens Bygmesterkursus, arbejdede han på projekteringen af Teknisk Skole. Bygningen er opført af en arkitekt med en passion for mursten.

Det var Johansens kongstanke, at bygningen udefra skulle afspejle den faglige dygtighed, som kunne læres i lokalerne indenfor. De mange fine murede detaljer og dekorative elementer repræsenterer det gode håndværk og tidens interesse for den gamle jyske barokarkitektur. Over indgangsdøren har Henrik Johansen i jern sat et mærke af symmetrisk sammenflettede passere. Det er en ”hilsen” til Bedre Byggeskiks arkitekter, der inden foreningens etablering udgav serien af hæfter fra foreningen ”Maalerne”. I 1910’erne og 20’erne kunne man her se de unge arkitektspirers tegninger efter opmålinger af forbilledlige, ældre danske huse. I et af hæfterne findes opmålinger af billedhugger Niels Hansen Jacobsens barndomshjem – et ikke længere eksisterende hovedværk af bygmester Peder Holden Hansen – samt aftægtsboligen, ”Hytten”, der endnu står i nordenden af Vejen.


Den gamle Teknisk Skole fra 1922 er Holsteds Bedre Byggeskiks-arkitekt Henrik Johansens hovedværk. Fra Torvet kan man se bagsiden af huset, mens den imponerende facade med det flotte midterparti kan ses omme i Nørregade.Den gamle Teknisk Skole fra 1922 er Holsteds Bedre Byggeskiks-arkitekt Henrik Johansens hovedværk. Fra Torvet kan man se bagsiden af huset, mens den imponerende facade med det flotte midterparti kan ses omme i Nørregade.

UD I FORÅRET
Ved kirken følger vi stien langs Holsted Å. Vores naturguide på denne tur er Astrid Jørgensen, der i mange år drev Geografisk Have i Kolding. På vej ud langs åen har hun fået øje på Ribes Alpinum – en af de allertidligste forårsbebudere. Ude i landskabet står de lysende slør af Mirabelletræernes blomster, og undervejs møder vi en række Korkelm. Dette troldske træ er ingen gængs vækst i Danmark. Velkendt med gartnerverdenen konstaterer Astrid Jørgensen, at den en gang må være sat i forbindelse med Nielsen’s Planteskole, der ligger i nabolaget. Undervejs bliver der plukket to forskellige slags påskeliljer – de gammeldags med lysegule blade omkring en mørkegul trompet og en af de nye, der er stærkgul over det hele.


På travetur langs Holsted Å møder vi bl.a. Ribes Alpinum, Mirabelletræerne og en række ældre Korkelm med knortede grene, der vækker associationer til trolde og forhistoriske uhyrer.

ENGENE OMKRING HOLSTED Å
På trampestierne i engene går vi vestud langs nordsiden af Holsted Å og tilbage på sydsidens bakkekam. Dér hvor vi krydser åen, er der på bakken en fin udsigt og en lang siddeplads, hvor det er oplagt at holde en kaffepause – husk rygsæk med egne forsyninger og en siddepude! Undervejs passerer vi et par klaplåger og kort efter den sidste, oplever vi en fin forening af den hastige transport og den rolige vandring. Vi går under landevejen på en bro, der er bygget ind i den ene side af betonkonstruktionen, hvorover bilerne suser afsted.


På trampestierne langs Holsted Å passerer vi et par klaplåger og turen går under landevejen på en fodgængervenlig bro. I Skoleplantagen står Niels Hansen Jacobsens mindesten for dyrlæge Sørensen.

ET OBLIGATORISK HANSEN JACOBSEN-VÆRK
På denne 37. af de planlagte Buketture passer vi sædvanen tro også et værk af billedhugge Niels Hansen Jacobsen. I Skoleplantagen findes både hans mindesten for den politisk aktive førstelærer Christian Søgaard samt hans sten for dyrlæge Sørensen, der døde samme år som Vejen Kunstmuseum blev indviet. Ved den tid har billedhuggeren også fået tid til at lave et markant mindesmærke med et reliefportræt i bronze indfældet i en stor marksten. En fortælling om stenen kan give anledning til refleksioner og gerne en lille debat om tidens fokus på monumenterne og deres betydninger – de går langt fra alle upåagtede hen!

Retur på Torvet får Astrid Jørgensen øje på Anemone Blanda – den store hvide Anemone, der er kommet hertil fra Balkan.Anders Bundgaards skulptur
af Holger Petersen


Kig til Villa Baldersbæk
  

 36. BUKETTUR søndag den 11. april 2021
Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling inviterer søndag den 11. april til en travetur på 7-8 km i det naturskønne område vest for Baldersbæk.

Inden turen går ud i landskabet, bliver der en lille kunstoplevelse ved to af billedhugger Anders Bundgaards værker. Tæt ved P-pladsen står den dysse, som han i 1890 opførte på bestilling fra de lokale i anledning af 25-året for Baldersbæk Plantage. Som en hyldest til plantagens driftige grundlægger – rigmanden Holger Petersen – er indhuggede relieffer, manende sentenser og et par små dyr, der vokser frem af granitten. Centralt står Holger Petersens motto: ”Arbejdet er vores trofaste Ven; Hvo som arbejder, synker ikke hen.”

Den store mæcen døde 1917. Året forinden havde han sørget for, at der ved E.M. Dalgas’ sommerbolig ”Høllund Søgaard”, 4-5 km. øst for Hovborg, blev opstillet en monumental granitstøtte af Dalgas i anledning af 50 året for Hedeselskabets grundlæggelse. Den blev hugget af Anders Bundgaard.

Efter samme model bestilte Holger Petersens efterkommere hos Anders Bundgaard et beslægtet stående portræt af Holger Petersen. Skulpturen har fået plads netop dér, hvor modellen sikkert mange gange har stået og kigget over på sin Villa Baldersbæk. Kunstneren var en hyppig gæst på stedet og fortrolig med modellen. Over årene havde Holger Petersen bestilt to bronzespringvand til haven samt i 1913 Treherredsstenen, der står ned til Holme Å dér, hvor Malt, Slaugs og Skads herreder.Søndagens travetur ligger som et aflangt 8-tal omkring Holme Å – delvist på Kyst til kyst stien, delvist på andre stier, så turen kun et enkelt sted krydser sit spor. Den afvekslende travetur går gennem mange typer landskaber fra plantage over hede og mose til tæt skov. Undervejs passeres et dambrug og enge med græssende køer.

Det meste af ruten er en trampesti. Husk derfor godt fodtøj, da terrænet kan være lidt ujævnt og fugtigt. Tag gerne kaffe/te og siddeunderlag med i rygsækken. Turen går forbi en af de høje skrænter, hvor åen har gnavet sig ind i terrænet og skabet et flot udkigspunkt – en oplagt pauseplads.

Månedens buket er primært samlet af tørrede kviste og grene. Den er peppet op med en Gedebladsranke, hvor bladene er ved at folde sig ud, en pilekvist med lysende gæslinger og en revlingebærkvist med fine små mørke rød-violette blomster – foråret er klart på vej!

Søndag den 11. april kl. 13 er mødestedet P-pladsen ved Baldersbæk. Der må være max. 50 deltagere, der får plads efter først-til-mølle-princippet. Alle deltagere bliver registreret med navn og en kontaktoplysning, så der kan tages kontakt om nødvendigt. På traveturen skal alle overholde gældende Covid-19 foranstaltninger med behørig afstand, afspritning og brug af mundbind, når afstanden mellem deltagerne er kort.

                     
Her se en Bellis der lyser særligt op her i foråret, men kan findes året rundt. Og et foto af egnens reneste vandløb.


31., 32., 33., 34. og 35. bukettur aflyst pga. Covid19

30. Bukettur – Hovborg & heden

Søndag den 11. oktober

På cykel kl. 13-16.30 fra Hovborg Kirke
På travetur kl. 15-16 fra P-pladsen ved Baldersbæk


Arrangører: Buketbanden, der består af Danmarks Naturfredningsafdelings Vejen-afdeling, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum.

Arrangementet er GRATIS

 

Den 30. Bukettur bliver den første, hvor vi afsøger en større geografi i en kombination af cykel og vandretur. Man kan vælge begge dele, eller traveturen for sig. Bemærk cykellister mødes kl. 13 ved Hovborg Kirke. Traveturen starter kl. 15 ved Baldersbæk.


DE MANGE TRÆSORTER & UDSIGTSTÅRNET

På P-pladsen ved Hovborg Kirke mødes alle interesserede cykellister klokken 13. Derfra cykler vi sydpå til Klelund Plantage. Undervejs på turen passerer vi et væld af nåletræer og stedsegrønt – oprindelige sorter som Enebær og Skovfyr, der er kendt gennem århundreder på Læsø. Langt de fleste træer er dog hentet til i forstmæssigt øjemed. Her har Nordamerika været særlig leveringsdygtig med sorter som Contorta Fyr, Nobilis, Grandis, Sitka, Hvidgran, Douglas og Tzuga, mens Bjergfyr, Weymouth Fyr og almindelig Ædelgran er kommet fra Europa – Normandsgran helt over fra Kaukasus. Lærken findes både i en europæisk og en japansk variant samt i en hybridform, der kom til efter den store storm i 1999.


       
På vej ind i Klelund Dyrehave passerer vi færiste, der holder kronvildt og andre dyr fra at løbe ud – heriblandt vildsvinene, hvis spor vi nok får at se undervejs som her, hvor de har gravet i græsrabatten. Det store udsigtstårn er fra 2016.

Undervejs gennem Klelund Dyrehave – der er Danmarks største dyrehave på 1415 hektarer og med en plantagehistorie, der går tilbage til 1868 – får vi muligvis øje på sporene efter vildsvin, der siden 2016 har været med til at forme stedets udseende sammen med de store krondyr. Sammen ælter og vælter de rundt på væksterne og er gradvist med til at præge stedets natur.

Iøjefaldende og imponerende midt i dyrehaven er det mægtige, 26 meter høje udsigtstårn, der blev opført i sommeren 2014. I samme ånd som tårnet på Askov Højskole står det som et sømærke på land. I plantagetårnet kan man kravle helt højt op i den øverste trekant med udsigt i miles omkreds!


SKULPTURELLE LEGEPLADSER

Tæt på ligger Myretuelegepladsen, der blev bygget samtidig som udsigtstårnet. Begge er de udført af den københavnske legepladsspecialist MONSTRUM. Tilbage i 2009 byggede den gule klatrestativ-slange SKOVSNOGEN sammen med Søren Taaning i det, der er vokset til landets største udendørs skulpturpark lidt nord for Sdr. Omme. I de mellemliggende år har de bygget legepladser rundt om i verden og herhjemme bl.a. ved DOKK1, 2015, i Århus og legepladserne på Lego House i Billund, 2017.

 


       
Tæt på udsigtstårnet ligger Myretur-legepladsen med masser af klartre- og balance-udfordringer til børnene – samt bord og bænke til pick-nick gæster.HOVBORG & HEDEN

Fra udsigtstårnet cykler vi mod nord ad Fennevej ud over Kulmosen. Her får vi en fornemmelse af, hvordan det var på H.C. Andersens tid at rejse hen over det forblæste Jyllands mægtige hedearealer. Takket være Hedeselskabet og moderne effektivitet er heden i dag stort set forsvundet.

 

 

   
På cykelturen ind gennem Klelund Dyrehave krydser vi ad uvejsomme markspor ind over imponerende hedestrækninger, der strækker sig milevidt.

 

Cykelturen foregår på en mark/hedevej, der absolut ikke er for racercykler og det uvejsomme sand kan være en udfordring undervejs. På den anden side af den åbne hede med masser af Lyng og enkelte Enebær når vi over til Galtshovej. Derfra går cykelturen til P-pladsen ved Baldersbæk. Kort forinden får vi kigget ind over dalen og Holmeå til billedhuggeren Anders Bundgaaards monumentale ”Treherredssten” fra 1913. Under den mægtige kalot ses portrætterne af kromand J.C. Steimeier Sørensen fra Hovborg, Hedeselskabets initiativtager E.M. Dalgas og skovridder J.C. Sørensen. På stelens sider er indhugget årstal og navne for plantager i Slaugs, Malt og Skads Herreder, der mødes på det punkt, hvor stenen står.BALDERSBÆK

Fra P-pladsen starter kl. 15 med Per Ramsgaard som guide en tur gennem parken ved Baldersbæk. Her startede den første BUKETTUR tilbage i maj 2018, og her passerer den 30. Bukettur. Vi starter ved den nyetablerede festplads for Hedeselskabets folk og den uundværlige Holger Petersen, uden hvis bundløse økonomiske opbakning E.M. Dalgas’ tanker og planer havde været svære at løfte. I baggrunden på plakaten anes turens første kunstværk: Anders Bundgaards kunstige gravhøj.

 

        
I Klelund Dyrehave passerer vi insekttræer, hvor der er fræset dybe riller i barken – træets næringsvej, der skæres over. Gradvist visner træet og bliver til gengæld et eldorado/luksushotel for biller og insekter – en kilde til øget biodiversitet. Undervejs står også en del ”Bøgetræs bonsai”. I ånden fra de nedklippede japanske træer holdes disse bøgetræer nede af dobbelt ”overfald” fra både frost og de mange dyr, der holder af friske skud. Ved Baldersbæk er anlagt en ny mindeplads. Her ses siddende Per Ramsgaard og Ingeborg Schönberg, mens Mogens Kjær Poulsen står mellem dem. De er begge en del af Buketbanden – her på testtur ultimo september.  MÅNEDENS BUKET OG DE UNIKKE VASER

Månedens buket lyser primært op i de svenske farver i spillet mellem den gule Rejnfan, Torskemund og en enkelt Smørblomst mod de fine Blåklokker. Centralt lyser de røde Hyben og de hvide skærme giver lidt spil i buketten… og de friske blomster er her i efteråret klart ved at være færdige. Til et møde med lærerne i Vejen Billedskole opstod tanken om, at keramikeleverne måske på skift kunne levere vaser til månedens buket. Men da de endnu slet ikke er nået så langt i efterårssemesteret, blev det aftalt, at vi i første omgang kunne præsentere nogle af lærernes vaser. Her har den 30. buket fået plads i Jette Löwén Dalls helt nye serie af stentøjsstøbte vaser. De er individuelt glaseret, og den flyder forbilledligt ned i tunge dråber, der stopper ved den nederste spids af de kantede felter. Vaserne kan købes hos kunstneren eller i Vejen Kunstmuseums kiosk.


 

   

 29. Bukettur – Jels Voldsted

Søndag den 13. september kl. 13-16

Mødested: Jels Voldsted, ved caféen

Arrangører: Buketbanden, der består af Danmarks Naturfredningsafdelings Vejen-afdeling, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum.

Arrangementet er GRATIS

 

Den 29. BUKETTUR indgår søndag den 13. september som en del af NATURENS DAG. Ved Jels Voldsted har Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling inviteret mange forskellige bidragydere til sammen at fejre NATUREN med et væld af aktiviteter for børnefamilier og nysgerrige i alle aldre.


HVAD DÆKKER ORDET BUKETTUR?

Traditionen tro inviterer Buketbanden søndag den 13. september til endnu en månedlig travetur. Som med de mange tidligere ture er målet i fællesskab at gå på opdagelse i og nyde den gode natur, kultur og kunst, som vi har rundt om i Vejen Kommune.

Navnet BUKETTURE er afledt af den månedlige buket, der samles af Buketbanden under planlægning af turen. På dagen er, de der vil, velkomne til at plukke buketter undervejs, men turene handler om noget andet. De handler om, det vi ser på de særlige steder, der vælges ud måned for måned. Med skyldig tak til billedkunstneren Camilla Berner er månedens buket ”ambassadør” for traveturen. Hendes udstilling på Vejen Kunstmuseum hen over årsskiftet 2017-2018 viste, at en buket med sin artsrigdom kan fortælle noget om fx tiden på året og om et specifikt sted. Det gælder også månedens buket.

September-buketten kræver en kano eller en kajak. En af Buketbandens centrale medlemmer, Mogens Kjær Poulsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling, medbragte netop sin kajak, da Buketbanden holdt planlægningstur ved Jels Voldsted primo september.

Inden mødet havde han været søen rundt til vands. Fra søsiden havde han plukket buketten. Pointen er, at mange af planterne slet ikke ville kunne plukkes på en almindelig travetur. Som en del af Naturens Dag byder Mogens Kjær Poulsen søndag den 13.9. på et par sejlture ud på søen for at se naturen fra søsiden.

Da bukettens materialer lå klar på forhånd, kunne Buketbanden i stedet holde planlægningsmøde ved et af dagens smukkeste udekontorer: Jels Voldsted Café, der er leveringsdygtig i god kaffe og æblekage tilberedt og serveret af de unge mennesker, der er knyttet til Troldkærskolen – hurra, de gør det godt!


       
På bådebroen ved Jels Voldsted taler Buketbanden om september-bukettens vandplanter sammen med Lars Johansen, der er en af Troldkærskolens medarbejder ved caféen. Den har åbent på Naturens Dag med frokost og kaffe/te m.m. Bukettens indhold er samlet i kajak fra søsiden af Jels Midtsø. Buketbandens perfekte mødelokale i strålende sol primo september var på plænen ved Jels Voldsted.

HVAD FORTÆLLER BUKETTEN?
Her i det gryende efterår er der ikke længere et væld af farvestrålende vilde blomster. Til gengæld er der masser af frøstande. Til højre i buketten står Bredbladet Dunhammer med cylindriske brune toppe. Nede til venstre ses Pindsvineknop, der netop nu står med de flotte piggede frugtknopper. I deres afvisende kantede karakter synes de billedmæssigt i familie med Niels Hansen Jacobsens skulptur af ”Militarismen”, der står i hovedgaden i Vejen. Skulpturens kantede, spidse formgivning formidler i fysisk form følelserne af krigens gru, aggression og spids afvisning.

Månedens flotte, professionelt bundne, buket er primært grøn, men med tre violette indslag: Midtfor ses en enkelt Vand-Pileurt, til højre en af sæsonens sidste Galtetand og i baggrunden for neden til højre og oppe til venstre ses den endnu blomstrende Almindelig Dueurt.

 


       
Månedens buket er bundet hos e-blomsten i Vejen, hvor den er fotograferet i en lyskasse i baglokalet. Dunhammer ses for oven til højre, hvorunder den violette Galtetand lyser op. Pindsvineknoppens form er en billedhugger værdig!DANMARKS GIFTIGSTE PLANTE

Omtrent midt i buketten, lidt til højre over Pileurten ses Gifttydens lysegrønne fligede blade og dens hvide skærmblomst anes. I 1958 skrev M. Skytte Christiansen og Henning Anthon i 1958 i bogen ”Danmarks Vilde Planter” om Gifttyden: ”Det er den farligste giftplante i den danske flora. Giften kan give krampeanfald. Både mennesker og dyre er døde af planten. Den bevarer sin giftighed efter tørring.” Alle dele af planten er giftig og især saften fra den hule stængel. Gifttyden vokser ved søbredden og helst frit ud til vandet.

 

Buketten rummer desuden de elegante Høj Sødgræs og Tagrør. Brøndsel har små gule blomster og Hjortetrøst er kommet i med sine sart rødlige blomster. Den holder til i vandkanten og er glad for velfugtig jord og er rigtig god til at tiltrække sommerfugle.

Omkring vasen ligger et udvalg af de planter, der lever under søens overflade. Til venstre er der Svømmende Vandaks, midtfor Aks-tusindblad og til højre ses Liden Vandaks.

 

 


Midt i buketten ses den dødeligt giftige Gifttyde. Øverst til venstre vipper de dekorative toppe af Høj Sødgræs og Tagrør. Brødsel er skilt ud med sine gule blomsterknopper, mens Svømmende Vandaks, Aks-tusindblad og Liden Vandaks er lagt nedenfor vasen fra venstre mod højre.

 
DEN 13. SEPTEMBER BLIVER BUKETTUREN TIL EN SANKETUR

Den 29. Bukettur bliver en sanketur. Det vil sige en travetur, hvor vi har særligt fokus på det, som vi kan sanke – indsamle og spise. Vores guide bliver sankespecialisten Julie A. Swane, der 2015 sammen med Johanne S. Bjørndahl udgav bogen ”SANK”. Sammen lavede de året efter bogen ”Mad med Gran”, og sidste år udkom ”Høst ved havet – Tang, skaldyr og strandurter”, som er skrevet sammen med Karen Lise Krabbe.

Om sig selv fortæller Julie A. Swanes ultrakort: ”Min passion er planteliv, bæredygtighed og naturforståelse.” I 2019 åbnede hun på Amagerbrogade i København sin egen plantebutik, ”Din Planteven”, med fokus på bæredygtigt dyrkede planter til inde og ude, samt økologiske- og/eller vilde friske og tørrede buketter. Vel er hun i sin tid uddannet arkitekt, men hun har de seneste mange år primært været forfatter, iværksætter og underviser. Bag sig har hun en treårig grunduddannelse som hortonom og har arbejdet med et hav af bæredygtige projekter.

 

     
På sidste års sanketur ses nogle af deltagerne på vej mod Jels Midtsø. Julie Swane ses her ved fundstedet for svampen Judasøre, der blev fundet i et gammelt Hyldebuskads, og som er lagt ud på viskestykket til højre. Julie A. Swane kalder også sig selv for Ukrudtsentusiast, og det er netop i denne egenskab vi møder hende søndag den 13. september 2020 kl. 13 ved Jels Voldsted. ”Jeg vil gerne fortælle om, hvad der endnu måtte være af friske spiselige planter, og dertil kommer en snak om at tørre vilde urter til the, krydder og buketter.”

Hun lægger en rute ad trampestier, og hvor vi kan komme frem til det, mange vil betegne som ukrudt, men hvoraf meget også kan spises. For langt de fleste består den grønne del af vores kost i dag primært af grøntsager i den rationelle masseproduktion, der leveres til supermarkedernes kølediske. Det er endnu kun de færreste, der dagligt sanker ind til aftensmaden på landets mark- og skovstier!

Sidste år på sanketur med Julie A. Swane ved Jels Voldsted fandt vi bl.a. Fuglegræs, Gederams, Hasselnødder, Mjødurt, Sankthans Urt, Skovmærke, Skovsyre, Vandmynte, vilde æbler, og gad vide, om det også i år lykkes at finde nogle af den spiselige Judas-øre svampe? Det kræver dog en udgående hyldebusk, som de ynder som værtsplante… Vel mødt til en herlig naturudflugt – og husk godt fodtøj til en travetur ved den naturskønne Jels Midtsø!

 

 

 

 


 

   

 

 28. Bukettur – Sønder Hygum

Søndag den 16. august kl. 13-16

Mødested: Hygum Hjemstavnsgård, Ribevej 74, Sdr. Hygum

Arrangementet er GRATIS

 

Her i Genforeningsåret har kredsen bag Buketturene valgt at lægge flest mulig ture i det sønderjyske – altså i den del af Vejen Kommune, der ligger syd for Kongeåen. Netop i Sdr. Hygum ses Genforeningen i tydeligt fysisk form midt i hovedgaden, der også er landevej 437 mellem Rødding og Ribe. Her står en anseelig mindesten på græsset foran den store kirke. Klar er melding fra folkeafstemningen i 1920: 96 % stemte dansk – den næsthøjeste tilslutning i det sønderjyske. Typografien på stenen afslører, at den ikke er hugget af billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Men den er dog sat med en tidstypiske "opklodsning", hvor den store sten for neden er kilet i vinkel med mindre sten ved siderne.


HYGUM/SDR. HYGUM

Sdr. Hygum blev i mange år blot omtalt som Hygum, men der er adskillige jyske Hygum’er. Lejlighedsvis gik det galt, som da tømrerne i 1970 ikke dukkede op til rejsegilde på den nye præstegård, og i stedet holdt et sted i nærheden af Esbjerg og undrede sig! Det blev dråben... Lokalbefolkningen stemte, og 70% tilsluttede sig navnetilpasningen, så der på byskiltet siden har stået SØNDER HYGUM.

 

I byen har der gennem mange år været et sted omkring 500 indbyggere, mens der er 450 husstande i sognet med i alt 1000 indbyggere, hvoraf 10% er udlændinge. Mange af dem kommer fra østlande som Polen, Rumænien og Ukraine. Over årene er de kommet til og er i dag ret uundværlige i de store landbrug og som medarbejdere på egnens virksomheder – lokalt har de tilmed eget fodboldhold!Sdr. Hygum har en imponerende kirke med en bevaret mandsindgang mod syd med fine og farligt udseende masker i siderne.

GUDS HUS & KIRKENS FOLK
Som folk på vej gennem Andst undrer sig over den statelige kirke med løgkuppel – og vi under den 26. bukettur kunne konstatere, at måske en kongesøn (Caspar Markdanner) havde en finger med i spillet – ser det ud til at mægtige kirkefolk som en biskop i Ribe nok har været med til at sætte deres præg på, at den beskedne, men velplacerede by fik en kirke af et format, der kan ses som pejlemærke i landskabet.

Ironisk kan det så synes, at byen i dag ikke længere har en bofast præst, mens den rummer tre forhenværende præstegårde. På travetur ad den gamle hovedgade, der ligger syd for parallelt med landevejen, passerer vi den nyeste præstegård fra 1970, den ældste og meget statelige fra 1636-38 og den, der kom til i 1910’erne. Som byens imponerende forsamlingshus fra 1907 bærer den præg af tysk byggeskik.

 

Tilslutningen til den lokale kirke svandt i den tyske tid, da langt de fleste lokale sluttede sig til frimenigheden i Rødding. At vælge frimenigheden til var dengang både et spørgsmål om religiøst ståsted og samtidig i allerhøjeste grad en politisk handling. Her kunne man, som med de rød-hvide beplantninger melde sin danskhed. Valget minder på sin vis om det, der skete i Polen under kommunismen, hvor en del af befolkningen viste stille protest som kirkegængere.

 

Selv om der ikke længere er bofast præst i Sdr. Hygum sker der til gengæld så meget andet, som trækker masser af folk til egnen. Turen starter ved den velbesøgte Hygum Hjemstavnsgård, hvor Bukettursdeltagere bedes køre ind ved hovedindgangen og parkere på græsplænerne som anvises. Medbragt kaffe kan stilles fælles til vi vender tilbage og drikker vores kaffe her, hvor vi kommer til at høre stedets historie og får forevist nogle af de særlige dele af Hjemstavnsgården.Sdr. Hygum rideskole har gode faciliteter, hvor der lejlighedsvis også afholdes Powerpull, og ude i hovedgaden ligger MCsyd med et væld af motorcykler og udstyr.

NICHETILBUD

Vores første stedkendte lokale guide på denne 28. Bukettur er Peter Fredslund. Først på ruten passerer vi Sdr. Hygum Rideklubs store stævnefaciliteter. Her er jævnligt stævner med særligt fokus på Dansk Varmblodsheste. Arealerne deles mindst en gang om året med Sdr. Hygum Powerpull, der trækker tusindvis af gæster, når dressur- og springbanerne omdannes til P-pladser omkring trækbanen, hvor de mægtige traktorer dyster med både danske og udenlandske deltagere.

 

Nichetilbud viser sig at være karakteristiske for det levende liv man mærker i byen. Det gælder også hos Jens Jørgen Lemming, der har specialiseret sig i renovering af gamle sportsvogne, og oppe i hovedgangen har MCsyd netop udvidet forretningen – et eldorado for motorcykelfolket. Her sælges over 800 motorcykler om året.

 

Rideklubbens vartegn er hugget af den lokale Jens Ravn, der i en alder af 90 kastede sig ud i arbejdet med at hugge i sten. På vej passeres gården, hvor han boede til sin død som 98-årig. Til det sidste var han i gang. I de største af stengærdets sten er hugget en ørn, et edderkoppespind, en tyr og en vikingeagtig sammenslynget slangeform.

 


Når landmænd bliver gamle, hele 90 år, begynder nogle af dem som stenhuggere! Jens Ravn nåede på de otte sidste år af sit liv bl.a. at hugge vartegn for rideskolen og lave en række relieffer til sin stensætning – imponerende er slangen med vikingeslyng!

 
SKOLERNE

Sdr. Hygum er en ældgammel plet på kortet. Kirken er fra slutningen af 1100-tallet og den ældste skole er fra midten af 1700-tallet, en af landets Rytterskoler. De blev oprettet på befaling af Frederik IV. Lærerne her i byen var ”Løbedegne”, der blev sendt ud fra Ribe. I 1861 fik byen en ny skole, der i 1911 blev afløst af en stor tysk skole. Efter sigende er den opført, så den ville kunne omdannes til lazaret, om det skulle vise sig  nødvendigt – en forudanelse om, at Første Verdenskrig nærmede sig.

 


Sdr. Hygum kirke rummer en nygotisk altertavle male af J.L. Lund og et monumentalt bemalet trækrucifiks, der tidligere har hængt over korbuen. På kirkegården står mindet over dem, der i 1659 døde af pesten. I meget nyere tid er billedhugger Sigrid Lütkens gravrelief af æbleplukkerne kommet til. 

KIRKEN OG KUNSTEN

Den statelige kirke havde en stor gammel altertavle, der i dag findes i kirken i nabosognet Hjerting. Man kan læse, at den blev solgt i 1842, men efter sigende var der dengang en uheldig kortglad præst, der mistede altertavlen til sin kollega. Efter sigende spillede han også himlen over døbefonten og andet udstyr bort… Eller måske skiftede tidens smag. I stedet fik man i 1842 en dengang topmoderne nygotisk altertavle med maleri af J.L. Lund (1777-1867). Imponerende er også det mægtige korbuekrusifiks.

 

Apropos vor tids pandemi er der på kirkegården tankevækkende at møde en usædvanlig mindesten for pesten, der hærgede egnen i 1659, da 504 medborgere døde så pludseligt og uoverskueligt, at de endte i massegrave.

 

På kirkegården er der i denne omgang ingen gravsten udført af billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Til gengæld er der en meget smuk mindesten udført i granit af billedhuggeren Sigrid Lütken (1915-2008). Hendes skulpturer kunne ses i Vejen Kunstmuseums julekalenderudstilling år 2000. Hun har til et gravsted efter bestilling leveret et imponerende efterårsmotiv: To kvinder i færd med at høste æbler. Opgaven fik hun på bestilling til gravstedet over en mand, der havde ønsket, at opgaven skulle gå til en ung talentfuld billedhugger på vej frem. Det var hun, der i 1936-1941 gik på Kunstakademiet i København hos professor Einar Utzon-Frank. 

 

HYGUM HJEMSTAVNSGÅRD

Fra kirken fortsætter turen ind på hjemstavnsgården, hvor vi nyder vores medbragte kaffe/te. Her giver Peter Fredslund stafetten videre til stedets primus motor Svend Dixen, der fortæller hjemstavnsgårdens historie og viser om til udvalgte dele af det levnede museum for de seneste 100 års dansk landbrugshistorie – turen er gratis for Bukettursdeltagerne.Hygumbuketten er bundet af de mange planeter, som Ingeborg Schønberg Jønsson har plukket undervejs på prøveturen allerførst i august. Her ses bl.a. Caprifolie/Alm. Gedeblad, Perikon, Mjødurt, Rejnfan, Skræppe, Bynke, Lugtløs Camille, et par imponerende Horse-Tidsler og Havre. 


 


Hovborg Kirke har korsform og blev indviet i 1896

 

 

Altertavlen er malet i 1895 af Olga Smith efter forlæg malet af Carl Bloch.

 

Ad Kyst-til-kyst-stien går vi bl.a. i engstrækninger langs Holmeå.

   

 

27. Bukettur – Hovborg

Søndag den 12. juli kl. 13-16

Mødested: Hovborg Kirke

Arrangementet er GRATIS

 

Med den 26. Bukettur i Andst kom vi midt i juni atter i gang med de månedlige udendørs udflugter – og sikke en tilstrømning! Langt over 50 mødte op, men de lokal fik lovning på en kommende tur og gik hjem. Med tak til dem kunne Buketturen gennemføres med en flok på nøjagtig 50. Sikke et helt, at Naturfredningsforeningen råder over den gode bærbare mikrofon og højtaler!

 

BUKETTEN FRA HOVBORG

Juli-traveturen finder sted i Hovborg. På testturen fik Buketbanden, der forbereder turen, indsamlet et væld af farvestrålende planter. I det violette sortiment var der bl.a. Fingerbøl/Digitalis, Agertidsel, Gederams og Dueurt. I de hvidlige toner ses Mjødurt og Baldrian. Dertil var der grønne græsser, Bregner, Hulsvøb og skærmblomster, der var ved at gå i frø. Lidt gule toner skyldes Engbrandbæger, Almindelig Kællingetand og Haremad. Hos e-blomsten i Vejen bandt Solveig en af de flotteste og mest livskraftige sommerbuketter turene har givet!

 

Denne 27. tur forløber tæt ved Baldersbæk, hvor den allerførste Bukettur fandt sted. Var man med på den tur, står den som et stærkt minde. Midt i den vildt varme sydlandske 2018-sommer stod vi pludselig i et skybrud, der viste sig at være så lokalt, at det var et mirakel, at vi overhovedet fik regn – alle vendte hjem til knastørre haver!

 

Den 27. buket er bundet af Solveig hos e-blomsten i Vejen. Den rummer et væld af sommerens planter – heriblandt Fingerbøl/Digitalis, Agertidsel, Gederams, Dueurt, Mjødurt, Baldrian, græsser, Bregner, Hulsvøb og skærmblomster, der var ved at gå i frø samt lidt gult fra Engbrandbæger, Almindelig Kællingetand og Haremad.

 

 

ALTERTAVLE EFTER CARL BLOCH

Den 27. Bukettur starter ved Hovborg Kirke kl. 13, hvor menighedsrådsformand Poul Hansen fortæller om kirken. En af de iøjefaldende elementer i kirken er alterbilledet. I en halvbue ses Kristus, der i Getsemane Have trøstes af en engel. Motivet er hentet fra den berømte serie af religiøse billeder, som Carl Bloch (1834-1890) på bestilling af brygger IC Jacobsen i årene 1865-1885 malede til Bedekammeret på Frederiksborg Slot i Hillerød. Den gamle renæssance-indretning var gået til ved slotsbranden i 1859.

 

Det fortælles, at mange af de Indre Missionske menigheder i Vestjylland i slutningen af 1800-tallet bestilte kopier af Carl Blochs Bedekammer-billeder til brug som altertavler. Måske maleriet i Hovborg Kirke hører til i samme bølge. Det er fra 1895 og malet til den dengang helt nye kirke. Det er ikke udført af Carl Bloch, men netop malet efter et af hans hyppigst gengive billeder fra slotskapellet. Det er malet af den dengang knap 30-årige Olga Smith (1866-1930), der eller primært gjorde sig bemærket med blomsterbilleder.

 

Carl Blochs religiøse motiver var særdeles populære og blev formidlet meget bredt ud i kraft af kunstnerens dygtige agent/manager, der forstod at gøre Carl Blochs motiver populære som grafiske blade i mange forskellige kvaliteter og prisklasser. Med årene er interessen for hans værker faldet i Danmark, mens den til gengæld er vokset i USA. Hen over årsskiftet 2010-2011 blev afholdt en mægtig Carl Bloch-udstilling i Utah, hvor mormonerne dyrker den danske kunstners religiøse billeder.

 

På kirkens opslagstavle får man øje på Hovborg Kirkes bomærke – en fri kunstnerisk tolkning af det kors, der kroner centralkirkens tag. Den er tegnet af billedkunstner Sophus Ejler Jepsen, der er formidler på Vejen Kunstmuseum og bl.a. har formgivet betonkummerne i Vejen og senest har tegnet et vartegn for Skibelund Krat.

 

TRAVETUR UD I NATUREN

Med Poul Hansen som guide fortsætter vi til Hovborg Krohave, hvor han fortæller lidt om stedet. Derfra fortsætter turen med den ligeledes stedkendte guide Mogens Kjær Poulsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling. Først slår vi et sving om det nyetablerede regnvandsanlæg, der er anlagt for at optage de store mængder af vand, der løber af tage og veje ved skybrud. I bassinnet når grus og andet at bundfældes inden overskudsvand siver ud i Holmeå. Vi fortsætter ind i et jungleagtigt krat, der snor sig langs åen. Undervejs passerer vi det gamle mekaniske rensningsanlæg, der kører på sidste vers. Over græsenge passerer vi informationshuset, der er knyttet til Kyst-til-kyst-stien, som vi går på
 

26. Bukettur – Store Andst
Søndag den 14. juni kl. 13-16
BEMÆRK: NYT TIDSPUNKT OG NYT MØDESTED!


Den 26. Bukettur er HELT LAGT OM!

Den 23., 24. og 25. Bukettur blev aflyst under pandemien, og da også Folkefesten, den store Genforeningsfest, søndag den 14. juni i Skibelund Krat er aflyst (udsat til 6. juni 2021), er det besluttet helt at ændre den 26. Bukettur. Den adskiller sig også ved, at vi samtidig fejrer “De vilde blomsters dag”.

Den 26. Bukettur finder sted i Andst, hvor vi mødes på:

Sportspladsen, Lyngbakkevej 27, 6600 St. Andst


BUKETKONKURRENCE PÅ ”DE VILDE BLOMSTERS DAG”
For 33. gang i træk afholder Dansk Botanisk Forening ”De vilde blomster Dag”. Det sker søndag den 14. juni rundt om i hele Norden. Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling har i år valgt at markere dagen med en BUKETKONKURRENCE. Den er åben kl. 13-15.30 – alle kan være med, og medbring gerne egen vase. Her kåres den smukkeste, mest kreative buket. Man kan medbringe blomster eller plukke dem på stedet. Det eneste krav er, at buketten skal bestå af vilde planter.
Tilmelding til buketkonkurrencen kan ske fra kl. 13 ved Danmarks Naturfredningsforenings pavillon på Sportspladsen. Her kan biler og cykler parkeres. Buketterne skal være indleveret senest kl. 15.30. Vinderen annonceres kl. 16.

 
Tjørnen og de hvide skærmplanter fylder meget netop nu – af gult er der den seje Smørblomst og den livskraftige lægeplante kaldet Svaleurt. Mod vest er der en flot udsigt fra Lyngbakkerne ud over Gamst Søenge.

LOKALGUIDE I ANDST OG LYNGBAKKERNE
På alfarvej, på den direkte forbindelse fra Kolding til Esbjerg, har Andst i uendelige tider ligget som et pejlemærke. På en høj er kirken byens mest iøjefaldende attraktion. Og hvad har mon Andst Kirke til fælles med Koldinghus, Sønderborg og Gottorp Slot?! Som slottene menes kirkens tårn med det imponerende løgformet lanternespir også at være tegnet af den hollandske arkitekt Hercules von Oberberg. På Kong Frederik IIs befaling forsynede Caspar Markdanner kirken med det unikke tårn, der stod klar i 1592. Han var lensmanden på Koldinghus og hans navn er knyttet til Jellingstenen, som han lod udgrave og opstille. Om Markdanners tilknytning til Andst er der en herlig anekdote… mere om den på turen søndag den 14. juni.


Andst Kirke er bestemt en rejse værd! Tårnets flotte løgkuppel fra 1592 kan ses på lang afstand. Den romansk indgangsportal i granit er i slægt med Kathoveddørens indgang til Ribe Domkirke. Døbefonten menes at være leveret af samme mester omkring 1200 og alteret fra begyndelsen af 1500-tallet skåret af dygtige tyske træskærere.

Andst kirkes præst på Markdanners tid, Jon Jensen Kolding, viser sig at være forfatter til det første topografiske værk om Danmark! Han mindes med en sten ved kirken. Og som på talrige andre Buketture rundt om i Vejen Kommune indgår her selvfølgelig i vandreturen over kirkegården også nogle meget forskellige Niels Hansen Jacobsen-sten. Ude på Markdannersvej står forsamlingshuset med sin flotte facade og bue over indgangsdøren. Med forfatter og lokalhistorisk fortæller Hans Winther som guide får vi historier om hans hjemby og dens udvikling på denne rundtur fra sportspladsen ind om den gamle bymidte.

Byvandringen ender på sportspladsen, hvor der kan blive tid til at samle en buket, inden vi kl. 15.30 går vestover gennem skoven omkring åsen op til udsigten over engsøerne. Ved det imponerende istidslandskab kan man nyde både den flotte udsigt og sin medbragt kaffe/te. Stierne er fine og nemme at færdes på.


Ved kirken står en i dag næsten ulæselig mindesten for præsten Jon Jensen Kolding, der skrev den første topografiske bog om Danmark. Dekorationen på ægteparret Nissens gravsten har Niels Hansen Jacobsens udført i sin karakteristiske tang-vikinge-skønvirkeagtige stil. Ved Sportspladsen/Anlægget i Andst er der netop lavet dekorative Fluesvampe i en lysning og vest for grusvejen står en gul folderholder og fortæller, at her starter det ”Spor i Landskabet”, der går ud mod Lynbakkerne.

PROGRAM
kl. 13 Buketkonkurrencen sættes i gang med tilmelding ved Danmarks Naturfredningsforenings pavillon på sportspladsen, Lyngbakkevej 27, 6600 St. Andst. Medbring gerne egen vase. Buketterne skal være indleveret senest kl. 15.30.

Kl. 13.30-15 Med den stedkendte Hans Winther går vi tur gennem Andst, hvor han fortæller om byens historie. Vi når omkring kirkegården og den unikke kirke med løgkuppel, romansk granitportal og døbefont samt et enestående alter fremstillet af meget dygtige træskærere.

Kl. 15.30 Med Hans Winther traver vi ad ”Sporet i Landskabet” fra sportspladsen ud over lyngbakkerne til udsigten over engsøerne. Medbring kaffekurv. Der er gode muligheder for at nyde kaffen undervejs eller i det tilstødende Andst Anlæg med bænke og borde – og en gammel teaterscene.

Kl. 16 annonceres vinderen af Buketkonkurrencen.

FORBEHOLD: Turen er planlagt ud fra en forventning om, at forsamlinger til den tid må være op til 50 personer. Sker der den 8. juni ikke de varslede ændringer i forsamlingsforbuddet, må vi til den tid aflyse turen.


 

 


Den 23. Bukettur starter i Harreby ved Genforeningsstenen, der blev indviet i 1923.

  

 

25. BUKETTUR SØNDAG 17. MAJ 2020 KL. 13-16 AFLYST
Vi mødes ved Genforeningsstenen i Harreby. Peter Fredslund er guide til Sønder Hygum på den 4 km travetur ad kirkestien, hvor vi passerer fundstedet for Fæsted-guldet.Projektets FØRSTE BUKET blev plukket i maj ved Baldersbæk.
Foto: Steen Rasmussen.

1. BUKETTUR

På parkeringspladsen ved Baldersbæk mødtes lørdag den 19. maj 30-40 nysgerrige sjæle til travetur i grossererplantagen fra Holger Petersens villa ned i engen og ud langs Holmeå. Guiderne på turen var Mogens Kjær Poulsen, der fortalte om planterne, mens Teresa Nielsen talte om billedhuggeren Anders Bundgaard og hans samspil med grosserer Holger Petersen. Turen gik ad Den røde rute, der er en sløjferute på Kyst til Kyst-stien.

BAGGRUND for projektet 12 BUKETTER

På Vejen Kunstmuseum skabte den retrospektive udstilling, CAMILLA BERNER – art & nature (1.12.2017-6.5.2018) masser af samtaler og nye, uventede samspil. Hun og museets gæster fik en enestående mulighed for at se udviklingen og sammenhænge i hendes virke.

Som Camilla Berners planteindsamlinger på Vejen Kunstmuseum knyttede an til tradition med fx maleren Ejnar Nielsens grøftekantsbuketter fra Gjern i 1910’erne, talte hendes nyeste billedserier – fra 2014 på Kongens Nytorv, 2016 fra Seoul i Sydkorea og 2017 fra Søby Brunkulslejr – til os i dag. Vi fascineres af de smukt komponerede planteindsamlinger, der ved nærmere øjesyn viser sig at bestå af ukrudt og vilde planter.

Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdelingen (DN-lokalafd) kom på besøg, og samarbejdsprojektet 12 BUKETTER opstod. Ud fra spørgsmål som: ”Hvad vokser der omkring museet og rundt i vores omegn?” spurgte vi hinanden, om vi – med skyldig hæder og tak til kunstneren – kunne bruge Camilla Berners tilgang til at se nærmere på og fremhæve naturen og egnen her, hvor vi bor…

12 BUKETTER peger på 12 lokaliteter, hvor vi ser på udvalgte kunstværker og plukker blomster til buketterne – én fra hvert sted og for hver måned i et år fra maj 2018 til april 2019. 

I Camilla Berners ånd vil medlemmer af DN-lokalafd’s plantegruppe for hver måned på et af de udvalgt steder lave en planteindsamling, der dokumenteres gennem en artsliste. Af de indsamlede planter bindes en professionel buket af Ketty Viuff fra e-blomsten i Vejen.

Måned for måned fotograferes hver buket. Månedens billede og dens planteliste får sin faste plads på Vejen Kunstmuseum og ude på folks computere. Via museets og DN-lokalafd’s indgange til de sociale medier præsenteres månedens fotografi med sin artsliste og evt. en uddybende tekst om væksternes muligheder og historier.