Copyright


Betingelser for reproduktion

Indholdet af disse internetsider, inklusive alle billeder og tekst, er beskyttet af copyright. Generelt gælder det, at ophavsrettighederne på de enkelte kunstværker tilhører kunstneren. Ophavsrettigheder på tekst og grafik tilhører Vejen Kunstmuseum. Ophavsret på fotografier tilhører fotografen. Alle rettigheder forbeholdes. Det er tilladt at tage kopier på papir eller i elektronisk form i følgende tilfælde:


1. Personlig brug

Du må lave udskrifter af siderne eller tage elektroniske kopier, såfremt de udelukkende er til dit eget personlige brug. Du må ikke gøre materialet tilgængeligt for andre, for eksempel via egen hjemmeside, via newsgroups eller på tryk.


2. Undervisning

Det er tilladt at lave udskrifter eller elektroniske kopier til undervisningsformål i en begrænset kreds, f.eks. en enkelt skoleklasse eller et enkelt hold. Du må også gerne inkludere mindre dele af materialet i en opgave, rapport eller lignende. Forudsætningerne er:

  • Kilden skal klart angives.
  • Det skal angives tydeligt, at der er copyright på materialet.
  • Materialet må ikke gengives med salg for øje.
     

3. Presseomtale

Det er tilladt at gengive enkelte skærmbilleder eller andre mindre udsnit af materialet, såfremt det sker i journalistisk øjemed i forbindelse med omtale af Vejen Kunstmuseum eller denne hjemmeside.

Bortset fra i disse tilfælde må Vejen Kunstmuseums internetsider ikke videregives eller mangfoldiggøres i nogen form, helt eller delvist, uden særlig skriftlig tilladelse. Kontakt os hvis du er i tvivl om disse betingelser, eller ønsker tilladelse til kommerciel reproduktion.
 

Bemærkning til indehavere af ophavsret

Vi har bestræbt os på ikke at overtræde andre parters ophavsret. Skulle vi alligevel uforvarende være kommet til at krænke ophavsretten, vil vi naturligvis hurtigst muligt rette op på situationen, og honorere ophavsretshaver efter almindeligt gældende regler.


Museets fotografer

Pernille Klemp
Designmuseum Danmark

Sophie Dreijer
Sophie Dreijer Photographer

Lars Bay Fotografi, Silkeborg.
Tlf. 3063 9476