VINTERFERIEVÆRKSTED
Glasurglæder

Uge 7 – 2013

 

Af Teresa Nielsen, museumsleder


 

POSTERNE gennem museet

Der var tre arbejdsposter rundt om på museet. 1) Den første var i billedhuggerens stue. Her kunne man læse at tegne en maske, der græder – vender man den og tegner en glad mund, ligner den en dæmon. 2) I Skibelundsalen kunne man samle en troldeskulpturer – og hvilket andet kunstmuseum tilbyder en skulptur til hjemtagning?! 3) Et særligt hit var det at sidde ved skybordet i Jette Löwén Dalls udstilling og lave masker, der levede et eget liv efter en tur i vandbad. Her sad gæsterne ganske længe og fik rigtig oplevet, hvordan farverne flyder ind i hinanden, som glasurerne løber sammen på keramikken. Livet i salen smittede også af på oplevelsen af udstillingen, hvor ungerne kravlede rundt på øerne og gik fra kasse til kasse og kiggede ind i de 24 montrer, der gradvist er blevet åbnet i løbet af december – Vejen Kunstmuseums enorme julekalender! En enkelt trampede så hårdt i græsset, at det i løbet af den travle tirsdag (160 gæster!) udløste en alarm i de bevægelsesfølsomme sensorer i kasserne, men den var hurtigt afmeldt.VÆRKSTEDET på Vejen Kunstmuseums ATELIERLOFT

Børnehjørnet blev alvorlig godt brugt og har fint klaret ugens spidsbelastninger. Atelierloftet har også fungeret optimalt med de skiftende gode hjælpere og de mange gæster. Alle har i forståelse delt med hinanden.

 

KLIK PÅ DAGENS

GLASURVÆRKER &
papirmarmorering

 

 
PLAKAT: Sophus Ejler Jepsen 

Det var godt, at ugen bød både på kageglasurarbejdet og bakkemarmor. Resolut fik en af hjælperne sat saftevand og kaffebrygning i system, så der var en rigtig hyggestund forbundet med kagespiseriet.. Vi sender en MEGET taknemmelig hilsen til den pensionerede bagermester Ove Christensen (Guldbageren i Vejen) for hans resolutte tilsagn om selvfølgelig at levere kagebunde til Vinterferiens værksted!! Helt i tråd med udstillingen GLASURGLÆDER oplevede gæsterne, hvordan der vådt i vådt kan trækkes mønstre mellem den brune og den hvide glasur.


Arbejdet med bakkemarmoret er magisk! Det er livsbekræftende at se, hvordan små og store bliver bidt af de uendelige muligheder. Flere gange viste det sig, at det til sidst var børnene, der skulle vente på de voksne, der ikke kunne blive færdige! Det er svært at komme i tanker om en anden aktivitet, hvor man på beslægtet vis kommer så tæt på den kreative proces, samtidig med at der er så uanede mange mulige kombinationer og faktorer, at man hele tiden kan blive klogere af at se, hvad de andre laver. Udvekslingen og indlevelsen i hinandens arbejde var her en stor del af oplevelsen.

FØLG MED www.vejenkunstmuseum.dk

For første gang har det i år været muligt at følge værkstedets resultater direkte på museets hjemmeside. At det kan lade sig gøre skyldes Sophus Ejler Jepsen og Frederik Madsen, museets alsidige forvalter. Adspurgt om det var muligt, fandt Frederik en model for, hvordan han sidst på dagen kunne oploade dagens produktion – altså fotos af de kager, som nåede at blive fotograferet inden de blev spist, og de marmorark, som tålmodige producenter fik knipset et billede af. Der er med sikkerhed lavet alvorlig mange flere stykker papir end vi fik billeder af!

Museets formidler, billedhugger Sophus Ejler Jepsen stod for de to uhøjtidelige, nemt tilgængelige adgange til affotografering med vejledende skilte om, hvad der skulle fotograferes hvor. Fint var det, at nogen undervejs også fik lagt små lapper, så ungerne fik skrevet navn og lagt ved kagen inden den blev foreviget!

     

GÆSTERNE slog sig ned i nogle timer hos Niels Hansen Jacobsen

Det er en fornøjelse at se gæsterne slå sig ned rundt om i museet og i adskillige timer ”flytte ind” i de sale, der har været billedhugger Niels Hansen Jacobsens hjem, atelier og museum. Helt uopfordret siger mange, at de befinder sig rigtig godt/føler sig hjemme på museet.

Den endelige optælling for de 16 timers værkstedsaktiviteter lyder på 530 gæster. Det er over dobbelt så mange som vi havde til Efterårsferieværkstedet sidste år, og vil i snit sige 33 gæster i timen til yderst relevant fordybelse i og afsøgning af kreative processer – det er flot! Og vi har til fulde opfyldt vores ønske om at dele indsigter i kunstens verden. Mange vil nok kigge anderledes på glasurflydninger efter at have arbejdet med løbende pastelfarver, bakkemarmor og kageglasur!

En særlig glæde har det været at se på ugens gæster med Selma Jensen og Henning Ranum, der begge i deres tid som formand for museets bestyrelse – som vores aktuelle bestyrelsesformand Peter Bredsten – har bakket op om at få etableret værkstedsaktiviteter og billedskole. Belønningen for det lange, seje træk er oplevelsen af alle disse glade unger, forældre og bedsteforældre, der med begejstring fordyber sig i alt, hvad der tilbydes. Selv da der tirsdag var allertættest arbejdede folk side om side, deltes om tingene og fandt ud af det i fordragelighed. Der er ligefrem en vigtig pointe i at opleve, hvordan gæsterne deler viden, når nye kommer til.

 

KOMMENDE PROJEKTER – påske og efterårsferie

I år er det museumsinspektør Gylle Svanholmer, der står for påskeaktiviteterne, der denne gang kommer til at bestå af et hæfte med opgaver gennem huset, hvor børn og voksne får set godt på kunstværkerne. Der bliver lejlighed til at tale om mange forskellige ting. I særudstillingsrummet er der mulighed for at klippe gækkebreve, med inspiration fra værker der hænger på museet.

EFTERÅRSFERIEVÆRKSTEDET finder sted mens vi viser Susette Holten udstillingen (kan frem til maj ses på Skovgaard Museet i Viborg). I den store bog, der udgives til udstillingen, har Teresa kortlagt og skrevet om Susette Holtens broderisamarbejde med Agnes Fink i Kolding.

Værkstedsaktiviteterne kommer i en nutidig form til at aktualisere broderimønstrenes logik – computerens pixel-inddeling og farvelægningsmuligheder. Måske bliver det muligt at komponere siden egne mønstre og printe dem, så de kan lægges under klare perleplader, hvor de kan blive til håndgribelige mønsterfelter. Det bliver vildt, og kræver faktisk næsten lige så meget fordybelse som broderiet, men går noget hurtigere! Andet kommer nok til, som mulighederne afsøges…

 

Tik-tak

Slutteligt skal lyde en STOR TAK til alle museets gode hjælpere uden hvis assistance det havde været umuligt at gennemføre det store projekt – og til bagermester Ove Christensen for de mange dejlige lagkagebunde, som er blevet nydt af store og små!