TIL SKOLERNE
og alle nysgerrige
klik for printklar pdf med
alle 93 tegneopgaver

 


1 Sophus Ejler Jepsen har skabt Vejen Billedskoles ikoner:
Magenta og Graf, der genfindes på hans plakater til fx værksteds-aktiviteter.
 
 


Vejen Bymidte har siden efteråret 2014 haft unikke blomsterkummer i beton efter forlæg af billedhugger Sophus Ejler Jepsen. 

 

 

Vejen Billedskoles tegneudfordringer

I ugerne under Corona-pandemien, mens landet var lukket ned, og alle efter bedste evne efterlevede buddet om at være sammen hver for sig, udsendte Vejen Kunstmuseum gradvist det, der er blevet til Vejen Billedskoles malebog. De enkelte sider kan printes fra pdf'en - følg link i det røde felt til højre. God fornøjelse!
 

Museets formidler og leder af Vejen Billedskole, billedhuggeren Sophus Ejler Jepsen har samlet serie unikke tegneøvelser - frugten af Vejen Billedskoles fællesgrafiskeopgave for foråret 2020. Løbende blev trætegningerne på mail sendt ud til alle billedskolens adresser og til dem, der er tilmeldt museets nyhedsmail.

Ved genåbningen af Danmark genoptog Vejen Billedskole undervisningen, så alle elever nåede at få den lovede undervisning. For at få alle timerne med i løbet af juni blev der afholdt to workshopdage hvor eleverne blev samlet på det store, åbne Lindetorv. Med sprit og passende afstand var vi sammen hver for sig og fik lavet flotte udsmykninger til ophængning på Vejens døgntilgængelige udstillingsvægge = plankeværket omkring Vejen Kunstmuseums nybyggeri.

Allersidst på sæsonen fik eleverne individuelle diplomer og bagdes med hver sin trætegning. Alle 93 træer blev til en samlet malebog.

 


Hent en pdf ved at klikke på det røde felt til højre.

På hver billedside er der en udfordring, en formuleret opgave… eller måske finder I på noget helt andet, når I har printet arket og taler sammen om motivet!

Opgaverne er lavet med tegninger udført af elever i Vejen Billedskole. Med hver sin ”håndskrift” har de eksperimenteret med sort blæk – tusch – som alle billederne er malet med. Malebogen er resultatet af Forårssemesterets fællesgrafiske opgave, der løftes i fællesskab af alle billedskolens elever. 93 bidrag er indkommet.

 


 
  DE FÆLLES BILLEDTÆPPER
På billedkunstner Sophus Ejler Jepsens initiativ eksperimenterer Vejen Billedskole hvert semester med produktion af et værk, der skabes i fællesskab af billedskolens knap 100 elever. Der er fundet en form, hvor eleverne på hvert hold får den samme opgave. Den enkelte giver sit bud på semesterets fælles tema. Emnerne har fx været fisk, blomster og øer.

De sorte tuschtegninger scannes og samles til én fælles grafisk helhed – et scenetæppe, der printes og præsenteres for de 150-200 fremmødte ved Vejen Billedskoles ½ årlige ferniseringer. På de imponerende bagtæpper kan hver enkelt elev finde sit bidrag til fællesskabet!  
 


TRÆERNE
Forårssemesteret 2020’s projekt med træerne er udsprunget af, at billedskolelærer Lene Kersting spurgte, om Sophus Ejler Jepsen i sin egenskab af formidler på Vejen Kunstmuseum ville tage imod et af hendes hold fra Askov Højskole, og give dem et workshopforløb på museet. De blev enige om, at se på tegneren og maleren Jens Lund (1871-1924) og særligt hans fantastiske tuschtegninger fra 1900-1901 til bogværket ”Livets Skove”.

Derfra var det nærliggende at bede eleverne på Vejen Billedskoles forårssemester 2020 male hvert sit bud på et træ til fællesværket.
 

FORPRÆMIERE PÅ ELEMENTER AF DET FÆLLES BILLEDTÆPPE
Billedskolens forårsfernisering lørdag den 18. april er aflyst, og vi ser tiden an … fremtiden kan jo ingen af os sige noget sikkert om!

Til gengæld sørger vi for, at elevernes træer i de kommende uger når ud til jer i form af tegneopgaver… og billedtæppet vil siden få plads på en fernisering, når tiden atter er moden til de store fællesskaber.

Ind til da ønsker vi alle god fornøjelse i hjemmene med tid og ro til tegneøvelser og fælles samvær.

 
Ved forårets billedskolefernisering 2018 præsenterede Beata Fabritius’ muntre fredagshold deres unikke skjorte-modifikationer foran semes-terets fællesværk med fisk som tema.