TIL SKOLERNE
og alle nysgerrige klik for printklar pdf med
alle 84 tegne-træer
 

Se de indsendte tegninger her


Sophus Ejler Jepsen har skabt Vejen Billedskoles ikoner:
Magenta og Graf, der genfindes på hans plakater til fx værksteds-aktiviteter.
 
 


Vejen Bymidte har siden efteråret 2014 haft unikke blomsterkummer i beton efter forlæg af billedhugger Sophus Ejler Jepsen. 

Ved forårets billedskolefernisering 2018 præsenterede Beata Fabritius’ muntre fredagshold deres unikke skjorte-modifikationer foran semes-terets fællesværk med fisk som tema.

Vejen Billedskoles tegneudfordringer

I denne tid, hvor alle efter bedste evne efterlever buddet om at være sammen hver for sig, sker der fortsat en hel masse i Vejen Kunstmuseum-regi… nu i stedet fra de forskellige medarbejderes hjemmearbejdspladser. Der skrives, registreres, redigeres hjemmesideafsnit og laves nye sider, hvor fx en helt ny billedbiografi om museets hovedperson, billedhugger Niels Hansen Jacobsen er under udarbejdelse.

 

Museets formidler og leder af Vejen Billedskole, billedhuggeren Sophus Ejler Jepsen har arbejdet med en serie unikke tegneøvelser. På mail er de sendt ud til alle billedskolens adresser og til dem, der er tilmeldt museets nyhedsmail. HER kan du hente opgaverne ved at klikke på linket øverst til højre – god fornøjelse!

 


Hent en pdf ved at klikke på en tegning her nedenfor.
 – der er en side til hver dag i de kommende uger.

Når dit/jeres billeder er færdige, vil vi meget gerne se dem.
Send gerne foto eller scan af din tegning / dine tegninger til:
museum@vejen.dk.
Så kommer jeres billeder med ind i det fælles galleri, se de indsendte tegninger her >>>>>>>

På hver billedside er der en udfordring, en formuleret opgave… eller måske finder I på noget helt andet, når I har printet arket og taler sammen om motivet!

Opgaverne er lavet med tegninger udført af elever i Vejen Billedskole. Med hver sin ”håndskrift” har de eksperimenteret med sort blæk – tusch – som alle billederne er malet med.

 


Hent pdf af dagens tegneøvelse her

25. marts26. marts27. marts28. marts29. marts30. marts31. marts1. april2. april3. april 4. april 5. april 6. april 7. april 8. april  9. april 10. april

 
11. april

 
12. april

 
13. april

 
14. april

 
15. april

 
16. april

 
17. april

 
18. april

 
19. april

 
20. april


21. april


22. april


23. april

 
24. april

 
25. april

 
26. april

 
27. april

 
28. april

 
29. april

 
30. april


1. maj

 
2. maj

 
3. maj

 
4. maj

 
5. maj

 
6. maj

 
7. maj

 
8. maj

 
9. maj

 
10. maj

 
11. maj

 
12. maj

         

  DE FÆLLES BILLEDTÆPPER
På billedkunstner Sophus Ejler Jepsens initiativ eksperimenterer Vejen Billedskole hvert semester med produktion af et værk, der skabes i fællesskab af billedskolens knap 100 elever. Der er fundet en form, hvor eleverne på hvert hold får den samme opgave. Den enkelte giver sit bud på semesterets fælles tema. Emnerne har fx været fisk, blomster og øer.

De sorte tuschtegninger scannes og samles til én fælles grafisk helhed – et scenetæppe, der printes og præsenteres for de 150-200 fremmødte ved Vejen Billedskoles ½ årlige ferniseringer. På de imponerende bagtæpper kan hver enkelt elev finde sit bidrag til fællesskabet!  
 


TRÆERNE
Forårssemesteret 2020’s projekt med træerne er udsprunget af, at billedskolelærer Lene Kersting spurgte, om Sophus Ejler Jepsen i sin egenskab af formidler på Vejen Kunstmuseum ville tage imod et af hendes hold fra Askov Højskole, og give dem et workshopforløb på museet. De blev enige om, at se på tegneren og maleren Jens Lund (1871-1924) og særligt hans fantastiske tuschtegninger fra 1900-1901 til bogværket ”Livets Skove”.

Derfra var det nærliggende at bede eleverne på Vejen Billedskoles forårssemester 2020 male hvert sit bud på et træ til fællesværket.
 

FORPRÆMIERE PÅ ELEMENTER AF DET FÆLLES BILLEDTÆPPE
Billedskolens forårsfernisering lørdag den 18. april er aflyst, og vi ser tiden an … fremtiden kan jo ingen af os sige noget sikkert om!

Til gengæld sørger vi for, at elevernes træer i de kommende uger når ud til jer i form af tegneopgaver… og billedtæppet vil siden få plads på en fernisering, når tiden atter er moden til de store fællesskaber.

Ind til da ønsker vi alle god fornøjelse i hjemmene med tid og ro til tegneøvelser og fælles samvær.