MØNSTRE OG SYMMETRI
 - med garn og computer

Guided tour til alverdens mønstre på Vejen Kunstmuseum, og workshop til hvordan man tegner dem med garn og computer.

FÆLLES MÅL
FOR FAGENE MATEMATIK OG BILLEDKUNST
(4.-6. & 7.-10. klasse samt gymnasiale udd.):

Digital-tegning af mønstre og symmetrier med spejling, drejning og parallelforskydning.

GUIDE:
Sophus Ejler Jepsen

VARIGHED:
3 timer inkl. lille spise-pause!

ANTAL DELTAGERE:
Max èn klasse!

TILMELDING:
tlf.: 75 36 04 82 ti.-fre. kl. 10-12 eller mail: museum@vejenkom.dk

PRIS: Gratis!

Tilbudet gælder frem til 18. November 2012!

M

ed en guided tur igennem museet spores eleverne ind på 3 enkle symmetrioperationer: spejling, drejning, parallelforskydning og alle mulige kombinationer af dem.
“Når først man får øjnene op for mønstrene, opdager man hurtigt, at museet er fuld af dem!
” ...rosetter, border og hele flader.

Vi hjælpes ad med at finde mønstrenes grundmoduler, og diskuterer os frem til, hvilke sym-metrioperationer der er anvendt.

Undervejs bliver der mulighed for lidt fysisk arbejde i Skibelundsalen, hvor Henrik Mennés fantastiske Pantograf gør den fjerde opperation, skallering, meget håndgribelig.

Med små optegnelser om de fire opperationer går vi efter rundvisningen til billedskolens atelier, hvor eleverne lærer at udføre de fire operationer på computeren i et gratis program, de kan arbejde videre med derhjemme!

Til forståelse af computerprogrammets geometrisk “tænkende” vektorgrafik, producerer hver elev et lille mønstermodul af garn og karton: rette linier fra punkt til punkt og/eller spændte kurver (a), strålebundter osv.

Mønstermodulet (a) scannes ind i computeren (b), udsættes for de forskellige symmetrioperationer (c & d); og det lille fjollede stykke garngrafik forvandler sig til et fantastiske kalejdoskopisk Alhambre af mønstre.

Afslutningsvis bliver der mulighed for at anvende mønstrene i elevernes egne 3d-tegninger eller at udvide mønstermodulet til en rummelig størrelse.
Klik her for at hente denne side som printklar-pdf

Evt. spørgsmål kan rettes direkte til:

Sophus på 41 19 39 79. VEL MØDT!
Mød os på Vimeo