NIELS HANSEN JACOBSEN OG DE STORE BOGSTAVERS SYMETRI
Besøg Vejen Kunstmuseum og genopdag de STORE bogstaver
(Efter sommerferien starter vi på de små bogstavers historie!)

1. time: Bogstavernes historie og symmetri
Billedhugger Sophus Ejler Jepsen fortæller de store bogstavers historie. Hvor de kommer fra og hvordan de tog form? Feks historien om en okse der blev til det store symmetriske ”A”, og aftrykket af en hånd, der blev til bogstavet ”K”.
Nielens bølgende vand, blev til bogstavet ”M” og alle tre bogstaver har tydelige symmetriakser vi nemt kan folde og klippe, men hvad med bogstaver som ”N” ”Æ” eller ”S”? Hvordan kan man folde og klippe dem? Er der symmetriakser i dem? Leg og lær hvordan!

Bogstaver bruges dagligt i sms, på computeren, i branding og graffiti eller på den årlige ønskeliste til julemanden. De fleste har et særligt forhold til deres forbogstaver; og mange kunstnere arbejder med at samle deres egne eller andres initialer til monogramer, et "navnetræk", som man i gamle dage syede på sengetøjet, eller fik stemplet på personligt brevpapir. Det bedst kendte er nok Christian den 4.s

Mange firmaer udvikler deres navn til en del af deres identitet, deres brand – tænk bare på Carlsberg, Google, LEGO, Youtube, Volks Wagen, Mc Donalds, Nike eller Alfa margerine. Kan man tænke navnet uden at tænke på formen af deres logo?!

Efter alfabet-fortællingen instrueres eleverne i at klippe deres initialer over 4 grundlæggende symmetriakser og eksperimenterer grafisk med at kombinere dem til monogrammer på forsiden af en lille selvfoldet skitsebog.

2. time: Guided tur gennem museet med tegneopgaver undervejs
Skitsebogen er til tegneopgaver på en guidede tur igennem museet med særlig focus på bogstaver og symmetri i signaturer, monogrammer og varemærker. Med udgangspunkt i ”Bogstaverne” i Niels Hansen Jacobsens skulpturer går vi sammen på jagt efter andre overraskende bogstaver og bogstavkombinationer!

3. time: Afsluttende atelierarbejde:
1) med inspiration fra et omfangsrigt kildemateriale designer hver elev sit eget monogram
2) Eleverne montere deres fælles alfabet på udstillingstavlen til Skolernes Udstilling
3) Klassens alfabet digitaliseres, så eleverne fremover kan skrive med deres helt unikke alfabet på enhver computer. Digitaliseringen klarer Sophus Ejler Jepsen mens eleverne bistået af deres lærer og det store inspirationsmateriale løser opgave 1 og 2.

TILMELDING
Varighed: tre sammenhængende timer.
Madpakker kan spises på atelierloftet.
Tilmelding til Pernille Vestergaard på Vejen Kunstmuseum på tlf. 75360482 eller pv@vejenkom.dk

Workshoppen NHJ og de STORE bogstavers symmetri udbydes kun i januar-marts 2014 (fra uge 3 til uge 13).

 
Klik her for udskriftsvenlig invitation