Kan du mærke TROLDEN i din krop?

En fortryllet workshop om at se, forstå, fortolke og tale med sin krop

I et iscenesat troldeunivers fyldt med musik, leg, dans, tegning og anden trolddom bliver børnene ført på rejse gennem Vejen Kunstmuseums TROLDE-samling.
Børnene tages med på et legende forløb, hvor de gennem brug af kropslig bevægelse oplever at se og læse billeder med kroppen.
Gennem fordybelses- og fortolkningsopgaver forbundet med ekspressive tegneøvelser omsætter børnene det sete til fysiske handlinger. På en umiddelbar, legende facon lærer børnene at trække på den dybere forståelse og intelligens, som kroppen er et fantastisk værktøj for.
Workshoppens omdrejningspunkt er TROLDE og fortællingerne om dem, der gennem århundreder er indlejret i billedkunsten, musikken og litteraturen. Myter og sagn om TROLDE er dybt forankret i den danske kulturarv og en markant del af den nordiske identitet, mens varulve og vampyrer hører til i det østlige Europa.Inspiration til ”understøttet undervisning”:
For mange lærere er det en udfordring praktisk at implementere bevægelse og eks. Howard Gardners teorier om de 7 intelligenser i den daglige faglig undervisning. Den nye skolereform stiller krav om minimum 45 minutters daglig bevægelse i elevernes skoledag. Bevægelse skal tænkes ind som en del af den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen med henblik på at understøtte elevernes faglige læring og træning.
Denne workshop er et bud på og inspiration til, hvordan man helt konkret kan motivere og styrke børnenes læring ved at bruge kroppen og bevægelse i faglig læring forbundet med visuel og musisk forståelse.Lærer: Ingrid Skovgaard
Varighed: 1 time
Pris: Gratis
Aldersgruppe: Børnehave og indskoling
Antal deltagere: Max. 15 elever
Påklædning: Tøj der er godt at bevæge sig i og som også godt må blive beskidt
Tilbuddet gælder fra 1- 26. juni + 17 - 28. August.
DER ER STADIG (om end få) PLADSER TILBAGE I UGE 35
Om læreren:
Ingrid Skovgaard er oldebarn af billedkunstneren/troldetegneren Niels Skovgaard. Hun er masteruddannet billedkunstner med tidligere baggrund inden for dans, performance og fysisk teater. Hun udstiller jævnlig i både ind- og udland.

 
En Trold der vejrer kristenkød af Niels Hansen Jacobsen