En førsteklasses runesten bliver til med inspiration fra Niels Hansen Jacobsen og Jellingstenen. Først formes en stor femkant af ler.

Femkanten skæres op i mindre stykker, som dekoreres med ord, navne og mønstre.

”Lagkagestykkerne” samles igen som et puslespil.

Der hældes gips i formen.Børnene fjerner leret fra formen, og den hærdede gips kommer til syne som et relief.Alle ti førsteklasser har skabt en femkant til den store fælles runesten, som her afsløres ved et festligt, afsluttende forældrearrangement.ABC på museet efteråret 2020

Programmet for ABC 2020 tager udgangspunkt i erfaringerne fra efteråret 2019.
Læs mere herunder:

Henover efteråret har Vejen Kunstmuseum tilbudt forløbet ABC på museet for 1. klasser i kommunen. I alt 10 klasser har været med i projektet, som efterhånden er gennemprøvet og i år tilbydes for tredje gang. Hver klasse besøger museet og den tilhørende billedskole i alt tre gange efterfulgt af et besøg med forældre og søskende til en afsluttende fernisering. De tre undervisningsforløb har det tilfælles, at de handler om at arbejde med bogstaver og orddannelse på nye måder - altid med et billedkunstfagligt fokus. På den måde prøver eleverne kræfter med teknikker inden for f.eks. tegning, farve og skulptur, og det giver eleverne praktisk erfaring med værktøjer, som de kan bruge i mange andre sammenhænge. Samtidig ved vi, at eleverne bliver glade for at gå på Museum, for vi møder mange af dem igen ved museets ferieværksteder!

Undervisningen varetages af museets formidlere Marie Strøm og billedhugger Sophus Ejler Jepsen, og på billederne her ses nogle af de mange gode stunder med børnene.

besøg 1 - førsteklasses ordbøger
Hver morgen starter vi med at tegne et stort skattekort, som gennem illustrationer giver børnene et overblik over dagens struktur og opgaver. På skatteøen “Gutenberg-ø” arbejder vi med bogproduktion. Vi har fire timer sammen med børnene, så vi starter fra bunden med at lave vores egne bogstaver. Af røde og blå kartonstykker klipper eleverne alle bogstaverne i deres eget navn. “Liv” er hurtigt færdig og hjælper derfor “Christoffer”. Med gnidetryk og farvekridt overføres de flotte navneskilte til elevernes bogomslag. Bagefter gør vi som Gutenberg - vi klipper navneskiltene op til enkeltbogstaver for at kunne danne nye ord. Ligesom den gamle bogtrykker og opfinder kan vi nu masseproducere bøger, så der er ordbøger til alle elever i klassen.besøg 2 - førsteklasses runesten
På “Billedhuggerøen” starter vi på Museumspladsen og er udenfor hele dagen. Eleverne hører om museets hovedperson, billedhugger Niels Hansen Jacobsen, og oplever hvor svært det er at hugge bogstaver i sten! Alligevel er stenhuggeriet fantastisk, og hele dagen igennem - også i pauserne - bliver der hugget med hammer og mejsel på jagt efter “Redstone” og “Sandstone” fra Minecraft-universet. På Vejen Kirkegård ser eleverne eksempler på Hansens Jacobsens gravsten og mindesten, og de arbej der også selv med et bidrag til den store fælles runesten, som alle ti førsteklasser har del i. Børnene får hænderne i ler og gips - og inspirationen henter vi i en meget gammel mindesten - nemlig Jellingstenen. Den kan du se i dit pas!besøg 3 - førsteklasses digte
På “Maleøen” starter vi dagen spektakulært ved Troldespringvandet, hvor vi væder akvarelpapiret til vådti-vådt-maleri. Her får arbejdet med farverne plads, og med vådt papir og fortyndet maling flyder farverne sammen og danner smukke baggrunde. På museet er børnene med til at vælge det maleri, de gerne vil skrive digte om. Vi snakker om billedet, og børnene får hurtigt sat rigtig mange ord på det, de ser og fore stiller sig. Børnene får en opslagstavle hver og bygger deres digte op ved at skrive enkle ord eller sætninger på papirlapper, der kan flyttes rundt mellem hinanden. Vi har fælles digtoplæsning i Malerisalen, og sidst på dagen maler eleverne en illustration til deres digt på de farvede baggrunde. Alle førsteklassernes digte hænger her på tavlen. God læselyst!ABC på museet 2019: S
å
dan lød tilbuddet