Med støtte fra Statens Kunstfond har Vejen Kunstmuseum i samarbejde med museets formidler, billedhuggeren Sophus Ejler Jepsen og arkitekt Cecilie Bendixen etableret Skibelundteltet. I 2018 var teltet på otte ugers turné til forskellige dele af Vejen Kommune, og rejsen videreføres nu ved Skærsø. I græsset ved søen males den lille kødædende plante, Rundbladet Soldug, som først skulle findes og nærstuderes.


Eleverne maler den store rod ved Skærsø. Dagligt rejste eleverne ud i landskabet og kom hjem med malerier og flot dekorerede kapper.

Her er en klasse fra Vejen Gymnasium på vej ud i landskabet. Fra Skibelund-teltet vandrede elever og undervisere sammen omkring søen for at iagttage omgivelserne i nysgerrig stilhed. Med indbyggede musik- og maleoplevelser undervejs åbnedes nye perspektiver på det at lytte, sanse og skabe i naturen.


SKIBELUNDTELTET VED SKÆRSØ
Af Marie Strøm, museumsformidler

Klik her for at læse om tilbudet, Skibelundteltet ved Skærsø, sommeren 2019

Hele august måned har Skibelundteltet gæstet Skærsø og med sin farvestrålende teltdug gjort opmærksom på sig selv som et pejlemærke midt i alt det grønne. Skibelundteltet har først og fremmest skabt opmærksomhed omkring en fantastisk, fredet naturperle, rig på sjældne plantearter og med et rigt dyreliv. Med sin placering på nordsiden af søen har teltet fungeret som en base, hvorfra gæster i alle aldre har bevæget sig ud for at opleve landskabet og samle inspiration. Naturen har dannet grundlag for alle sommerens kunstneriske aktiviteter i Skibelundteltet ved Skærsø – fra sommerbilledskole over skoleklassebesøg til åbne workshops for alle interesserede.


VEJEN SOMMERBILLEDSKOLE
Traditionen tro var der sommerbilledskole i uge 32. På dispensation var loftet på 15 rykket til 19 forventningsfulde børn, der mødte op mandag morgen. Eleverne startede med navneleg og byggede personlige figurer af ler, som blev deres tro følgesvend i ugens løb. Mandag tog figurerne på tur til den store rod i skoven, og tirsdag rejste de mod øst til badestranden. Her konstruerede eleverne tømmerflåder af skovens pinde, som de bandt sammen med jutesnor, inden figurerne fik deres første prøvetur på søen. Onsdag nåede figurerne til krokodillesumpen og torsdag besluttede de sig for at rejse hele vejen rundt om søen! Skibelundteltet fungerede som base, hvorfra eleverne drog ud i landskabet på opdagelse. De var alle klædt i nydesignede jutekapper, som de selv havde lavet og løbende dekorerede gennem hele ugen – bl.a. med områdets planter som lyng og forskellige græsser. Også akvarelmaleri, papirstøbning og nærstudier af områdets planter og krible-krable blev afprøvet, og gennem hele ugen var der tid til leg, sansning af naturen og stunder med højtlæsning.Om mandagen var det en stor fællesoplevelse at overnatte i Skibelundteltet efter en lang, eventyrlig dag, der sluttede med fællesspisning i aftenssolen og botanisk skattejagt. Fra soveposerne kunne høres tordenbuldren i det fjerne, men om morgenen var det atter sommer ved morgenbordet med flettebrød på menuen. Fredag havde alle elever samlet deres billeder i foldebøger, som kunne opleves ved den festlige fernisering for forældre og søskende. I år blev ugens oplevelser fremlagt af eleverne selv, og vi sluttede af med en fælles tur til søen på jagt efter den kødædende Soldug og den Tvepibede Lobelie.


Stor tak til Kvickly i Vejen for sponsor-frugt, som dagligt blev nydt i eftermiddagstimerne. Også stor tak til trofaste hjælpere ved årets sommerbilledskole: Selma Jensen, Elin og Henning Ranum, Birgitte Jensen og Grethe Nielsen.

SONATE FOR SKÆRSØ
Efter sommerbilledskolen dannede Skibelundteltet i de to næste uger ramme om formidlingstilbuddet, Sonate for Skærsø – målrettet unge mennesker i kommunen. Tilbuddet, som er udviklet af museets formidler, billedhugger Sophus Ejler Jepsen i samarbejde med musiker Simon Voigt, handler om at styrke opmærksomheden på det at lytte – og i det hele taget på at sanse vores omgivelser. Vi færdes ofte i omgivelser præget af støj. Vores lydmiljø har stor betydning for vores trivsel. Med det særlige landskab ved Skærsø som ramme tilbød forløbet uventede lytte- og sanseoplevelser for de otte klasser, som deltog i forløbet. Sonate for Skærsø var en mulighed for at rykke ud af klasselokalet og styrke fællesskabet gennem vandring rundt om Skærsø med tegnebrættet under armen. Som et billede på en sonate var formidlingstilbuddet bygget op som et stykke musik i tre satser – undervejs blev eleverne præsenteret for nedslag i musik- og kunsthistorien fra 1600-tallet og frem til nyere tid. Med inspiration fra impressionisme over abstrakt maleri til 50’ernes happenings introducerede Sophus Ejler Jepsen eleverne til tuschmaleri. Eleverne malede, mens Simon Voigt opførte udvalgte musikstykker på tværfløjte.

Simon Voigt og Sophus Ejler Jepsens samarbejde om forløbet ved Skærsø udspringer af en fælles interesse for lyd og det poetisk/sanselige rum. Simon Voigt har udviklet platformen Ørenlyd til projekter med omdrejningspunkt i musik og lyd. Han har bl.a. erfaring med lydvandringer, hvor grupper bevæger sig gennem by og natur for at lytte til de særegne lydlandskaber. Erfaringerne derfra blev bragt med ind i projektet Sonate for Skærsø kombineret med tuschmaleriet, hvor eleverne selv fik en skabende rolle – og chancen for at afprøve en teknik.


5 BILLEDSKOLER VED SKÆRSØ
Gennem de to sidste weekender af august lagde omkring 250 gæster vejen forbi Skibelundteltet for at besøge 5 billedskoler ved Skærsø. Med Vejen Kunstmuseum som tovholder har fem billedskoler fra Kolding, Vejle, Billund og Vejen i fælleskab udviklet et tilbud i forbindelse med Trekantområdets Festuge. Placeringen af Skibelundteltet ved Skærsø var nærliggende – kommunegrænsen mellem Vejen og Kolding går lige ned gennem søen, den nordlige ende ligger i Vejle Kommune og lidt mod nordvest findes Billund Kommune. Samtidig havde Vejen Kunstmuseum et kendskab til Skærsø fra en af de tidligere afholdte buketture i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling og Vejen-Brørup Havekreds. Skærsø ligger i skæringspunktet mellem de fire kommuner, og denne placering gav gæster mulighed for at opleve et helt særligt landskab, som de færreste kender. Det lykkedes at skabe en meget fin synergi mellem kunstnerisk aktivitet og naturoplevelse. Ved Skibelundteltet blev gæster mødt af kreative workshops tilrettelagt af billedskolelærere, og tre gange om dagen var der naturture omkring søen med guider fra Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling.

De tre workshops ved teltet tog alle afsæt i naturens materialer – der blev skabt vilde plantetryk, malet med naturens farvesaft og modelleret små væsner af ler. Fordybelsen i de forskellige værksteder og turene ud i landskabet tilførte arrangementet en hyggelig og uformel stemning. Der er skabt grobund for fremtidige samarbejder mellem billedskolerne!

       
Lervæsnerne modelleres, og fik så bolig i birketræerne langs teltpladsen.
Færdige plantetryk med teknikken eco-print. Gennem opkog afgives plantefarven som et næsten fotografisk aftryk
.