Mindesøjler pakkes ud. Pap og stof skulle rives af, og med svampe, børster og vand blev også papbogstaverne fjernet. Afhænging af finheden i betonen blev tekster og billeder mere eller mindre læselige.Vejen Sommerbilledskole 2020Skibelundteltet ved Viggos søer

Af Marie Strøm, museumsformidler

Igennem hele august måned har Vejen Kunstmuseum og Billedskole haft den glæde at låne en af de absolut kønneste pletter i naturen, Skibelundteltet endnu har gæstet. Skibelundteltet er Vejen Kunstmuseums mobile formidlingsrum, som gennem de seneste tre år har besøgt forskellige lokale naturperler – i år området ved Viggos Søer i Lintrup. Fra teltets placering på en bakketop i skoven oplevedes det nedadskrånende område med de tre anlagte søer som en smukt anlagt have/park. Både inde- og uderum har dannet ramme om de mange forskellige billedskabende aktiviteter gennem sensommeren. I uge 32 afholdt Vejen Billedskole traditionen tro den årlige sommerbilledskole, og efterfølgende har formidlingen været målrettet skoleklasser fra den lokale skole, Lintrup Børnecenter.

Vejen sommerbilledskole 2020
Mandag morgen mødte 12 spændte billedskolebørn op ved Lintrup Kirke, hvor vi startede ugen med at samle inspiration og lære hinanden lidt bedre at kende. Ved døbefonden afprøvedes en ny navneleg, hvor alle sagde deres navn højt efterfulgt af et minde. Det med at huske navnene kom stille og roligt, og de korte mindefortællinger hjalp hukommelsen på vej. Både ude og inde studerede vi forskellige typer af søjler, som også blev genstand for tegneøvelser. Lokalkendte Bent Sørensen fortalte os et væld af historier og minder fra egnen – minder var der mange af, og på kirkegården så vi nærmere på en af Niels Hansen Jacobsens karakteristiske mindesten. Netop mindeskulpturer var omdrejningspunktet for hele ugens kunstneriske produktion med base ved Skibelundteltet, hvor eleverne også overnattede fra mandag til tirsdag.


Foto 1. Navnelegen til alters, hvor minder som "min farmors klare suppe" og "dengang jeg næsten bed halen af min kat" står klart i hukommelsen!Det er billedhugger Sophus Ejler Jepsen, som står for undervisningen ved den årlige sommerbilledskole, og som en af de første udfordringer havde han mandag gjort klar til en geometrisk øvelse med udgangspunkt i ligesidede trekanter. Dem havde eleverne allerede mødt ved kirken, hvor de fik hver sin trekant med tegnepapir. Efter en introduktion til platoniske legemer blev de ligesidede trekanter til byggeklodser, og der blev nu bygget tetraeder, oktaeder og ikosaeder. Både før og, til nogle elevers store forundring, også efter aftensmaden fortsatte arbejdet med det, der senere på ugen skulle blive til elevernes individuelle mindesøjler. Skotøjsæsker og bukseben blev omdannet til støbeforme, der siden blev fyldt op med beton. Om aftenen blev der klippet bogstaver af pap til eleverens personlige mindeord. De blev spejlvendt limet fast på indersiden af buksebenene og kan ses i lavt relief i de finkornede betonblandinger. Om tirsdagen vågnede børnene først rigtigt ved morgenbordet til Selma Jensens legendariske flettebrød med pålægschokolade. Herefter støbte børnene beton i deres buksebenssøjler, og de blev hurtigt fortrolige med proportionsforholdet mellem cement, grus og vand – en øvelse som de færreste af eleverne havde prøvet før! Støbearbejdet fortsatte om onsdagen, hvor der også blev arbejdet med træsnit på de trekantede tegneplader. På tyndt japanpapir blev der skabt de flotteste aftryk med abstrakte motiver.

På en af sommerens varmeste dage var hele holdet om torsdagen på busudflugt til skulpturparken Skovsnogen sammen med billedskolens Keramik-camp. Her så eleverne eksempler på, hvordan betonskulptur kan se ud med vidt forskellig struktur og udformning. Et bredt perspektiv på samtidsskulptur – og en fin forberedelse til fredagens udpakning af egne mindesøjler ved Skibelundteltet.


Foto 1. René Schmidts “Gotiske Skur” med gotiske buer og mange forskellige slags søjler.
Foto 4. Legeskulpturen "Skovsnogen", der har givet navn til stedet, der ligger lidt nord for Sønder Omme.


Fredag var dagen for forældreferniseringen, som årligt afrunder sommerbilledskolen. I parken omkring søerne udvalgte alle elever en særlig placering til netop deres mindesøjle, og som et bidrag til udstillingen i teltet fik de til slut til opgave at male et tusch-maleri af hver sin søjleskulptur.

Frem til slutningen af august har man kunnet opleve elevernes skulpturer ved Viggos Søer. Herefter flytter værkerne til Museumspladsen i Vejen, hvor de siden kan afhentes af de deltagende billedskoleelever. Tak til alle elever og hjælpere for en dejlig billedskoleuge i minde- og betonskulpturernes eksperimenterende tegn!