Database over de grafiske arbejder


Af Teresa Nielsen, museumsleder

Takket være den engagerede grafiksamler Karl Erik Hansen og Vejen Kunstmuseums dygtige forvalter, Frederik Madsen, etablerede museet i begyndelsen af årtusindet en database til indsamling af viden om Axel Hous grafiske produktion. Der blev lagt ud med en god portion, der siden er vokset. Databasen omfatter i dag over 150 værker.

Axel Hou har med stor sandsynlighed udført endnu flere grafiske blade, end der ind til videre er opstøvet – Har du kendskab til grafiske arbejder af Axel Hou, der ikke er med i basen, bedes du enten maile museum@vejen.dk eller ringe til Vejen Kunstmuseum, tlf. 79966940 (kl. 10-12), så fortegnelsen kan blive så komplet som mulig. På forhånd tak for hjælpen!


HAH-logo

Axel Hous grafik bærer fra århundredeskiftet 1900 som oftest hans karakteristiske sammenslyngede monogram af bogstaverne HAH for Hans Axel Hou – selv om han på malerier og i anden sammenhæng kun omtales og signerer sig som Axel Hou. Navnetrækket minder i grundtanken lidt om Herman A. Kählers og siden hele Kähler-virksomhedens indridsning under deres keramiske værker af HAK med en fælles vandret streg.


Arbejdet med grafikken

At dømme ud fra de over langt over 100 grafiske blade, der ind til videre er indgået i databasen, har Hou livet igennem været optaget af grafikken – især omkring århundredeskiftet. Det er meget forskelligt, hvor mange tryk han årligt har lavet, men i en årrække mindst ét, der fungerede som familiens julehilsen og gik ud til en stor kreds af venner og bekendte. I 1899 var Hou særlig aktiv. Da udførte han en række raderede portrætter samt et studie af en mor med sit barn. Det års produktion fortæller Hou rektor Sigurd Müller, Kolding, lidt om i et brev: ”Hermed et Par Raderinger, hvoraf den ene, No 17, Portrait af Prof: H: F: Ewald, har været under Arbejde siden Nytaar. Den er nu udkommen hos Frandsen sammen med Portraitprofil af Billedhugger Bonnesen og Portrait af Stiftsprovst Helweg (Hovedet). … Jeg haaber, at De har modtaget det Exemplar til Höjskolebladet, som jeg sendte sammen med No 14-15-18-19-20-21-22. Portrait af Prof Ewald vil kun findes i eget Tryk – ligesom Jens Lund og Bonnesen. Den anden, No 23 ”Italienerinde fra Sabinerbjergene med sit Barn”, har jeg forelöbig taget nogle faa Tryk af, jeg ved ikke endnu om den er god nok til at sende i Handelen. Den er lavet efter en lille Skizza jeg har fra Oleveano Romano. Det er Skade jeg ikke fik tegnet ret meget da jeg var i Italien, der var ellers nok, som kunde have været værd at radere, men jeg haaber da, at jeg kan komme derned en anden Gang.” [1]

I forlængelse af et helfigurs malet portræt fra 1893 af stiftsprovst Helveg udførte Hou året efter både en radering efter maleriet og et studie af Helvegs hoved.
1899 portrætterede Hou professor H.F. Ewald.
Fra en rejse i Sabinerbjergene hjembragte Hou et studie af mor og barn. I 1899 blev det til en radering.


Først fra slutningen af 1920’erne ser det ud til, at Hou fik lidt mere tid til at arbejde med raderingerne, og blev rigtig arbejdsom som grafiker i slutningen af 1930’erne og helt op til året før sin død, hvor han i 1947 har lavet en række raderinger.
At grafikken med årene fyldte mere hos Hou afspejles eksempelvis ved at han i 1941 på Forårsudstillingen, Charlottenborg viste både raderingen ”Kobbertrykkerens Hus” samt maleriet ”En raderer”, der er et selvportræt – desværre ikke dukket op til udstillingen. Hous interesse for grafik afspejles også ved at ham i 1931 til bogen om Hans Nikolaj Hansens grafik leverede teksten ”Om Radering” (Klik her for at læse teksten), og en tid sad han i Raderforeningens bestyrelse, ligesom nogle af hans blade kom som tryk til Raderforenings medlemmer. Det gælder bl.a.:
• 1899 Ung pige i profil, som medlemsudsendelse nr. 176
• 1928 Saly’s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads, som nr. 299
• 1939 Rigshospitalet, liggende person på båre, som nr. 356
• 1943 ”Portræt af min Moder”, som nr. 374
   (monogram samt datering: 1900-1943)
 • 1947 Selvportræt, som nr. 392


Grafiske julehilsner
Et særligt kapitel i Hous grafiske virke er de julehilsner, som han trofast har sendt ud til en ganske bred kreds af bekendte. Det er muligt, at der har ligget et komplet sæt i Hansen Jacobsens gemmer. Men desværre kendes i dag kun ganske få af billedhuggerens private papirer. Det er der rådet bod på i grafikdatabasen, hvor en række af Hous julekort kan ses helt tilbage fra 1901 og frem – og en del af dem er kommet i museet samling enten som køb eller som gaver fra gode givere. Hvert år fandt han et nyt motiv. På julehilsnerne var nogle gange hans nærmeste modeller, enkelt gange er der græske eller nordiske motiver, og særlig fremherskende er engle og bibelske scener.


Portrætter og rytterstatuer
Ligesom Hous levebrød som maler primært var portrætter, er en del af hans grafiske arbejder også portrætter. Ud over familien drejer det sig særligt om kunstnervenner: Niels Hansen Jacobsen, Jens Lund, C. J. Bonnesen og Søren Lund. Fra de tidlige år kendes nogle få landskaber og i slutningen af 1920’erne var Hou besat af ryttermonumenter. Han raderede statuer udført af Saly, Verrocchio og Donatello samt ældre værker som Scagliernes monument i Verona og Markus Aurelius på Capitol i Rom. Dertil kommer også studier efter maleri af Karel van Mander af Christian IV til hest.
Af dyr ser det ud til, at Hou var glad for katte, som han har lavet en del studier af. Her på hjemmesiden kan man krydse rundt mellem grafikken og kunstnerens skitsebøger. Det er tankevækkende, hvor mange nøjagtige forlæg til grafiske blade, der findes i skitsebøgerne. Et sjovt eksempel er hans skitsebog fra 1898 (den tredje man kan vælge i den vandrette frise), der indeholder kattestudier, som Hou i 1935 tog op i en collage i et stort grafisk blad.

Teresa Nielsen, museumsleder, juni 2012

God fornøjelse under søgning i grafikbasen!


1Brevet findes i samlingerne på Det kgl. Bibliotek i København (KB NKS 2631, I, 2.). Det er dateret 4.6.99 fra adressen Østerbrogade 7A.