Kunstnerne tilknyttede Mogens Ballins værksted

Mogens Ballin (1871-1914)
Siegfried Wagner
(1873-1963)
J.F. Willumsen
(1863-1958)
Georg Jensen
(1866-1935)
Gudmund Hentze
(1875-1948)
Ludvig Find (1869-1945)
Johan Rohde
(1856-1935)
Frk. Hofmann, formodentlig Hanna Hoffmann (1858 - 1917)
Fr. Constantin-Hansen, formodentlig Elise Konstantin Hansen (1858-1946)
Hack Kampmann (1856-1920) / Karl Hansen Reistrup (1863-1929)
Martha Ahrenberg Hertz (1884-1858)
Hans Peter Hertz
(1887-1949)
Just Andersen (1884-1943)
Arkitekt Madvig, formodentlig Einar Madvig (1882-1952)

Mindre kendte kunstnere:
Løvgren
- kunne være den svenske kunstner Robert Löfgren (1893-1978), der var uddannet ved kunstakademiet i Stockholm. Som ganske ung kan han have nået at arbejde under H.P. Hertz.
E. Gross - kunne være maleren Ejnar Gross, født 1895. Som ganske ung kan han have nået at arbejde under H.P. Hertz.
Frk. Ni.
Frk. Kayert/Kajert - kunne være den svenske billedhugger Ellen Victoria Kajerdt (1893-1981), som studerede ved Kunstakademiet i København i årene 1913-15.
Hohlenberg - kunne være maleren Johannes Hohlenberg (1881-1960), der siden også ernærede sig som forfatter, og med sans for det dekorative også arbejdede med det dekorative udstyr til sine bøger.
Ottesen – kunne være maleren Johannes Ottesen (1875 – 1936), hvis tidlige arbejder er lidt over i det symbolistiske.
Arkitekt Poul Madsen
Rasmus Christiansen - er formodentlig maleren Rasmus Christiansen (1863-1940), der i tiden omkring 1900 bl.a. ernærede sig som bladtegner og bogillustrator. I den forbindelse kunne han, som fx Gudmund Hentze også gjorde det, have givet tegninger til dekorative opgaver.

Tak til samlerne Frank Nicolajsen og Christian Rothe for gode input til listen
 

 

 

I værkstedsmappe nr. III2734 er indklæbet nedenstående liste. Af brevpapirets logo og de små indklæbede mærkater er oplistningen blevet til efter Hans Peter Hertz' overtagelse af værkstedet i 1907. Af de sidste to mapper fra Mogens Ballins efterfølgers tid fremgår desuden flere navne, som det har været vanskeligt at identificere og finde oplysninger på.