Om databasen

Kildematerialet
Databasen er blevet til i samarbejde med Det Danske Kunstindustrimuseum.
Kildemateriale består af fire værkstedsmapper, som i 1977 blev overhændet til Det Danske Kunstindustrimuseum af en efterkommer til Hans Peter Hertz.

Af de fire mapper kan kun én tilskrives Mogens Ballin og hans tid på værkstedet nemlig mappe III2735. I denne mappe er en del af de oprindelige fotografier dog revet ud og måske benyttet i den opfølgende mappe III2734. De to resterende mapper III2733 og III2732 indeholder en del fotografier både af de seriefremstillede ting samt af unikaarbejder og bestillingsopgaver, som både hidrører fra Mogens Ballins egen tid samt senere under Hertz.

Mapperne er indledningsvist blevet digitalt scannet side for side, hvorefter informationerne er indsat i en database. Databasens billeder af enkeltgenstande er således primært de originale fra værkstedsmapperne. De kan derfor være af svingende kvalitet, en del er uskarpe eller bære tydelige spor efter slitage. Mapperne vidner netop om, at der er blevet slået op i dem igen og igen; de har været et arbejdsredskab, som er blevet slidt ved daglig brug. 

Varenumrene
Databasen er bygget op over de varenumre, som fremgår af værkstedsmapperne. Numrene er stort set kronologiske, men der forekommer også dobbelt nummerering, ligesom der er spring i varenummereringen.

Varenummeret betegner desuden det metal, som genstanden er fremstillet af, eksempelvis T for tin, B for bronze eller S for sølv.

Kunstnerangivelserne
Ved mange af genstandene i mapperne er kunstneren, der har stået for formgivningen af den enkelte ting angivet med initialer eller forkortelser. Mappe nr. III2735 indeholder en liste over navnene og deres forkortelser, skrevet på Mogens Ballins Efterfølgers brevpapir, hvilket peger i retning af at initialerne er en senere tilføjelse. Databasens oplysninger om kunstnere bygger på denne angivelse, som dog kan være behæftet med fejl.

Tak til
En stor tak til privatpersoner, samlere og handlende, som med stor velvillighed har delt ud af deres viden om Mogens Ballins værksteds historie og de genstande, som er frembragt der. En del af de nyere billeder i databasen er stillet til rådighed af private, hvilket har suppleret værkstedsmapperne på fin vis. Nogle poster i databasen bygger således på konkrete genstande, som ikke fremgår af billeder i værkstedsmapperne.