NIELS HANSEN JACOBSEN OG BRUUN MØLLERS
BOGHANDEL I VEJEN

I museets blad ”Kunst omkring Trolden” kunne man maj 2012 læse den hidtil ubeskrevne fortælling om et relief, som billedhugger Niels Hansen Jacobsen i 1927 leverede til Niels Stampe Nielsen på Vestre Skibelundgård ”Et Stuehusrelief” . I bladet blev der i august 2012 fulgt op med nedenstående fortælling om de to relieffer, der var medvirkende til, at bestillingen blev afgivet.

Niels Hansen Jacobsen og hans anden hustru, læsehesten Kaja, havde nem adgang til de nyeste bøger gennem boghandlen i Vejen. Indehaveren, Hans Peter Bruun-Møller (1881-1971) var gift med billedhuggerens niece Henny (1884-1947). Hun og hendes familie var blandt hans nærmeste slægtninge, da han ingen børn fik i hverken første eller andet ægteskab.

I boghandlen kunne man købe alt i bøger, kontormaterialer og gaveartikler. Frem til billedhuggerens død i 1941 var der også forhandling af hans keramiske arbejder. Det skete særligt op til jul, hvor hans ”julebagning” rummede et godt udvalg af gaver til højtiden.

Morbror Niels’ relieffer
Da ægteparret Bruun Møller fandt på, at bygningen skulle udsmykkes, var det oplagt at bede ”Morbror Niels” udføre et par relieffer. Billedhuggeren lavede også et skilt, der blev sat i gavlen. BOgHANDEL stod der med hans karakteristiske lille g lagt op på stregen, som det også ses på hans grav- og mindesten.

   
Reliefferne blev i 1920’erne fotograferet i museets Skulptursal. De hænger nu i Publikummet på Vejen Kunstmuseum.

Boghandlen lå i hovedgaden i Nørregade 10 i Vejen, hvor Danske Bank i dag har til huse. Blandt billedhuggerens gamle fotos ses de færdigmodellerede relieffer ses i museets Skulptursal. Optagelserne må være fra 1927, da de inspirerede til bestillingen til Vestre Skibelundgaard – og måske taget mens boghandlen var under opførelse. De to relieffer hang over indgangen til henholdsvis boghandlen og frisøren, der formodentlig lejede sig ind i den nordlige ende af bygningen.

Da boghandlen i 1973 blev revet ned for at give plads til banken, sørgede Knud Ørnskov for at reliefferne blev bragt til Vejen Kunstmuseum, hvor de i dag hænger over dørene i Publikumsrummet mellem særudstillingssalene.

På det ene relief ses et par piger. Den ene kigger bort og har lagt bøgerne fra sig, den anden læser. Det siges, at snedkermester Willadsens datter Grethe sad model med sine lange fletninger. I billedhuggerens stuer på museet står et 1923-marmorportræt af hende. En gips version er også bevaret.

På det andet relief ses et par drenge, der ihærdigt arbejder med deres lektier – den ene læser, den anden grifler på en tavle, og mellem dem ligger nogle bøger og hæfter. Modellerne menes at have været boghandlerens sønner – Anders og Povl.

De to relieffer har en fælles komposition. Begge indrammes de af organisk slyngede træformationer, der i ånden minder rigtig meget om de tegninger, som Hansen Jacobsens gode ven, Jens Lund (1871-1924) udførte til bogen ”Livets Skove”, der udkom i 1901. Deres fælles afsæt var, at de i Paris omkring århundredeskiftet var en integreret del af art nouveaubevægelsen. De dekorative, slyngede organiske træer går også igen på en del af Hansen Jacobsens helt unikke, livsbekræftende gravsten – et par hovedværker står på henholdsvis kirkegården i Læborg samt på Brørup gamle Kirkegård ved Esbjerg Landevejen.


Povl og Anders Bruun Møller som modeller
Billedhuggeren udførte glaserede keramiske skitser til begge relieffer. De tilhørte familien. I 2010 erhvervede Vejen Kunstmuseum det ene i den oprindelige træindramning. Relieffet har fået plads i Keramiksamlingen. Modellerne menes at være niecens sønner. Dem har Hansen Jacobsen også portrætteret i et par keramiske buster, der er lavet i form og findes i flere eksemplarer. Fra familien er nu kommet en maskeversion af Povls ansigt – lavet i samme form som portræthovederne. Måske var det en tilsvarende, som Hansen Jacobsen sidst i 1920’erne forærede Jeppe Aakjær. I en udateret julehilsen skrev han: ”jeg sender dig en Ting fra min Julebagning, en lille Maske af min slægtning Bruhn Møllers Dreng.”

Breve mellem Aakjær og Hansen Jacobsen kan man læse her

       
Hansen Jacobsen har udført keramiske portrætter af både Povl og Anders Bruun-Møller (t.h.). De er lavet i form. Billedhuggeren lavede også maskeportrætter i samme gipsform – masken her er tydeligt Povl.

Hans Peter og Anders Bruun Møller
Hans Peter Bruun-Møller var uddannet boghandlersvend i Arnums Boghandel i Askov – en stor forretning takket være de mange elever på højskolen. I 1907 valgte han at blive selvstændig og åbnede en konkurrerende forretning i Vejen. Det var oplagt, at boghandelen forsynede Biblioteksforeningen i Vejen med litteratur. Hans Peter Bruun-Møller sad i foreningens bestyrelse i stort set samme periode som Kaja Hansen Jacobsen. Hun blev valgt til næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde den 16. december 1922, for derefter at blive udnævnt til formand efter foreningens generalforsamling den 28. maj 1923 - en post hun beholdt de kommende tre år.

 
På kanten af Anders Bundgaards Gefion-springvand i København ses fra venstre: Povl, Henny, Hans Peter, Hansen Jacobsen og Anders Bruun-Møller.

Ægteparret Bruun-Møllers ældste søn Povl blev hortonom. Det faldt i lillebror
Det faldt i Anders Bruun-Møllers lod at overtage boghandlen, selv om det forlyder, at han meget hellere ville være gået kunstnervejen – hvad der slet ikke kunne komme på tale. Han fik dog lov til at tage en dekoratøruddannelse i Hamborg. Der findes en stribe fotos, der viser hans øvelser i at lave vinduesudstillinger. Her vises et enkelt foto, hvor han har valgt et Hansen Jacobsen tema med keramikken, hvoraf en del i dag kan ses på museet. I sin fritid malede Anders Bruun Møller meget gerne i Vejen Mose, som oftest akvareller. Han lavede også gerne collager og var tilmed en passioneret samler.

Niels Ebbesen Grues tegning til bygningen
I jagt på tegninger af Vejens gamle elværk ”snublede” jeg april 2016 i Lokalhistorisk arkiv i Vejen over en tegning til byggeriet i Nørregade 10. Den var list over 90 år tidligere i april 1927 betegnet af arkitekt Niels Ebbesen Grue (1879-1937). Han stod i 1924 for opførelsen af Vejen Kunstmuseum og var foreningen Bedre Byggeskiks repræsentant i Ribe Amt. Han har tegnet mange af stationsbyens store og små byggerier i 1920’erne og 30’erne.

Her kan du læse mere om Niels Ebbesen Grue.

Af tegningens datering fremgår det, at Bruun-Møllers bygning blev opført omkring samme tid som Vestre Skibelundgaard, og at de to bestillere har haft deres reliefbestillinger i gang hos Niels Hansen Jacobsen på omtrent samme tid.

Af grundplanen ses, at Bruun-Møller klogt sikrede sig en fast indtægt ved mod nord at medtænke et butikslokale til udlejning. Af gamle fotos fremgår, at det var barberforretning. Grundplanen viser et for- og baglokale med w.c.

Boghandlen bestod af en stor butik ud mod gaden, et mindre baglokale og et anseeligt kontor, hvorfra der var udgang til en glasveranda. I baghuset var der et lille værelse – måske til en butikselev? – og de praktiske funktioner som opbevaring af brændsel, vaskerum og w.c. En trappe i butikkens baglokale førte op til førstesalen, mens man i værkstedsrummet ved siden af havde adgang til et kælderlokale. Familien havde ikke deres hjem på samme adresse.

Ser man på fotografiet af bygningen, skete der kun én markant afvigelse fra tegningen til opførelsen: Hjørnet mod syd blev ikke skåret skråt af. I stedet blev det et retvinklet hjørne med god plads til indgang, og mod syd blev der et højt vindue, der gav plads til udstilling af gaveartikler.

Af museumsleder Teresa Nielsen, tilrettet december 2016
click full size
Bruun Møllers Boghandel lå i Nørregade, hvor Danske Bank i dag har til huse. Hansen Jacobsen har lavet reliefferne over dørene samt boghandlerskiltet i gavlen.
Klik for fuld størrelse
Ved ”Hytten” i Vejen ligger Hansen Jacobsen i forgrunden, hans søster Maren sidder sammen med datteren Henny og drengene, mens Hans Peter også ligger i græsset.Fra familien har museet netop fået en samling fotos – heriblandt dette af Anders(t.v.), et ukendt barn og Povl Bruun-Møller som børn.
Ved et jubilæum for Hansen Jacobsen trækker Koed(?) flaget til tops. Mod højre ses: Anders, Povl, xxxxxxxx og Hans Peter Bruun-Møller.


Boghandlervinduet smykkede Anders Bruun-Møller med en hyldest til Niels Hansen Jacobsen.
Fotografiet af opstillingen indgik i hans uddannelse som dekoratør.