Sådan bruges databasen


Her er det muligt at søge på de personer eller anledninger, som stenene er rejst til minde om, på den geografiske placering samt på detaljer i udformning og udsmykning.
Man kan bladre igennem alle databasens poster og se stenene én for én, hvorved det er muligt at sammenligne deres karakteristika i udsmykning og indskrift.
Hvor det har været muligt at indsamle de fornødne oplysninger, er der en tekst, der fortæller lidt om de personer eller den begivenhed, man har ønsket at minde med en Hansen Jacobsen sten. Hensigten med at indsamle denne type baggrundsoplysninger har været at kunne afsløre eventuelle mønstre og tendenser for, i hvilke kredse af befolkningen og i hvilke sammenhænge man valgte at sætte et mindesmærke udført af billedhuggeren fra Vejen.
Af teksten fremgår detaljer omkring stenens bestilling, afsløring samt betaling - såfremt disse oplysninger har været tilgængelige.

I databasen kan man søge på Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten på flere måder. 1) Man kan søge via Danmarkskortet 2) Eller søge på enkelte eller flere emner på søgesiden, hvor der er følgende muligheder:

I feltet Person/anledning kan man søge på navn, f.eks. "Jens Vige" eller "Modersmålet".

I feltet Opstillingssted kan man søge på den geografiske placering, f.eks. "København" eller "Skibelund Krat".

I feltet Inskriptioner kan man søge på enkelte ord, sætninger, eller på fødsels- og dødsår, f.eks. "1922" eller "æren blev guds i det høie".

I feltet Stenens særkende kan man søge på detaljer i stenens udformning, f.eks. "fugl", "eg" eller "uden udsmykning".

Er man interesseret i andre forhold omkring stenen eller personen, kan man i feltet Tekst søge på f.eks. "glaspladenegativ" eller "apoteker"

For at se samtlige poster i databasen lader man blot samtlige søgefelter forblive tomme og klikker på Søg-knappen

Credits Databasen er blevet til på grundlag af Agner Frandsens registrant over Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten publiceret i bogen "Træet i Stenen", 1989, ligesom Anders Bruun Møllers optegnelser og Niels Hansen Jacobsens egen samling af fotografier og glaspladenegativer.

En stor del af fotografierne er taget af Agner Frandsen, og han velvilligt har stillet senere tilkommet materiale til rådighed. Arkiver og privatpersoner har desuden med stor velvilje stillet materiale og oplysninger til rådighed.

Design og programmering: Jess Hansen

Tekst, fotos og tilrettelægning: Christina Rauh