FORHISTORIE - Database over
Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten

Han blev først rigtig opmærksom på dem efter en samtale med historikeren Knud Krogh, Nationalmuseet, der under et besøg på kirkegården ved Malt Kirke omtalte gravstenen over Niels Chr. og Molly Christensen som "den lille Jellingesten". Ved at se gravstenene i en større sammenhæng end den rent lokalhistoriske, blev Agner Frandsens interesse for emnet vakt.
Da Historisk Samfund for Ribe Amt i slutningen af 1970'erne ønskede en registrering af Hansen Jacobsens sten, var det oplagt, at Agner Frandsen tog sig af sagen. Han påtog sig opgaven ud fra en forventning om, at den geografisk begrænsede sig til et område omkring Vejen og Askov, hvor han da boede og arbejdede. Men antagelsen holdt ikke. Efterhånden dukkede der sten op spredt ud over hele Jylland, på Fyn og sågar på Sjælland. Da Agner Frandsen i 1989 sammen med kunsthistoriker Lise Buurgaard udgav bogen "Træet i Stenen" var det vel vidende, at der om muligt var endnu flere sten end dem, de havde kunnet opspore og medtage i bogens registrant.

Denne database bygger nu dels på Agner Frandsen oprindelige registrant, som han velvilligt stillet til rådighed for Vejen Kunstmuseum, dels på de mange oplysninger, der siden er kommet til - en del opsamlet som tilbagemeldinger på bogen.

På museet er der siden 1994 systematisk blevet indsamlet avisartikler og notitser, der omhandler både kendte og ukendte sten.

Den digitale registrering af Niels Hansen Jacobsens store samling af fotografier på papir eller glaspladenegativer, der blev foretaget i 2003 (internt arbejdsmateriale), har kunnet lede på sporet af hidtil uregistrerede mindesten.

Nye besøg på kirkegårde har ført til opdagelsen af flere sten, der viser Hansen Jacobsen'ske karakteristika og derfor er taget med i denne opdatering af registranten.

Antallet af dokumenterede Hansen Jacobsen sten er vokset fra 160 til 216, ligesom det har været muligt at lokalisere en del sten, hvis opstillingssted før var ukendt. Kun i to tilfælde har det ikke været muligt at opspore stenene.

Med denne database vil der blive skabt fornyet opmærksomhed omkring Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten, og måske kan der nu føjes endnu flere brikker til det store puslespil. Databasen betragtes ikke som fuldstændig, der skal nok dukke flere, "nye" sten op!

Har De oplysninger om Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten, kan museet kontaktes på tlf. 79966940 eller museum@vejen.dkVed siden af sin produktion af skulpturer og keramik skabte billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen arbejdede også en lang række markante grav- og mindesten. I slutningen af 1970'erne påbegyndte den daværende provst i Askov, Agner Frandsen, den omfattende registrering, der danner grundlaget for denne database. Gennem sin gerning i Askov-Malt sogn var Agner Frandsen fortrolig med en del af Hansen Jacobsens gravsten.