Ellis Høygaard-Nielsen
Formodentlig anden halvdel af 1920’erne

Gips
34,5 x 40 x 25,5 cm
Inventarnummer VKV 0178
Overdraget til Vejen Kunstmuseum af billedhugger Niels Hansen Jacobsen

Ellis Høygaard-Nielsen, gift Kieldsen, var datter af apotekeren Christian Peter Høygaard-Nielsen (1878-1961) og dennes hustru Anna Dorthea Høygaard-Nielsen (1877-1957). Der var et nært venskab mellem apotekerfamilien og Niels Hansen Jacobsen og dennes anden hustru, Kaja. Venskabet opstod måske i kraft af billedhuggerens tilknytning til kredsen af kunstnere i Hammer Bakker, nord for Aalborg, hvor han havde sit sommerhus fra 1920’erne.

Desværre er billedhuggerens privatpapirer borte, men en mængde af hans fotoalbum er bevaret. I et af dem er indklæbet et par billeder af den nymodellerede buste mens den endnu stod i det fugtige ler.

I 1920’erne kom Ellis Høygaard-Nielsen til København for at uddanne sig til Mensendick-lærer. På den tid var hun flere gange på besøg hos Hansen Jacobsen i Vejen, hvor hun underholdt med lidt dans og blev fotograferet af billedhuggerens daværende hushjælp, Dagny Brande, der var nogenlunde jævnaldrende med Ellis Høygaard-Nielsen.

Hos Ellis Høygaard-Nielsens efterkommere er bevaret en bronzeudgave af busten. Inden i den havde Ellis Høygaard Nielsen lagt en samling breve, som hun havde modtaget fra Hansen Jacobsen. Desværre har museet ikke modparten, da billedhuggerens papirer forsvandt ved hans død. Men de bevarede breve viste sig at være en vigtig kilde til viden om hans arbejde – processer og hændelser, som han har beskrevet for den interesserede unge dame.

Formodentlig ved hendes fars død i 1927 fik Hansen Jacobsen til opgave at udføre den gravsten, der i dag kan ses på kirkegården i Nibe. Den fortæller, at apotekeren og hans hustru var æresborgere i Nibe. Stenen kræver ingen rejse til Nibe. Den kan ses på Vejen Kunstmuseums hjemmeside i databasen over Hansen Jacobsens grav- og mindesten.

Teresa Nielsen, museumsleder, juli 2015
 
På kirkegården i Nibe står Hansen Jacobsens gravsten over Ellis Høygaard-Nielsens forældre. Den er prydet med billedhuggerens karakteristiske ornamentik i en syntese af vikingeslyng, tangformation og art nouveau arabesker.

 


Under et af sine besøg i Vejen ses Ellis Høygaard-Nielsen i Skulptursalen foran soklen, hvorpå man kan ane ”Vor Tids Ansigt”, der er fra 1921. Hun er fotograferet af billedhuggerens hushjælp Dagny Brande.