Pastor, dr. phil. H. F. Feilberg, Askov
1917
Gips.
Mål 44,3 x 60 x 39 cm.
Inv. 158.
Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.
En marmorudgave af busten findes på Ribe Kunstmuseum.

Udstillinger
Den frie Udstilling 1918. Gips.
Den frie Udstilling 1923. Marmor.

H. F. Feilberg
Henning Frederik Feilberg (1831 - 1921) var en lokal berømthed på Hansen Jacobsens tid. Han var uddannet teolog og havde i mange år præsteembede først i Brørup, siden i Darum. I 1892 slog han sig ned i Askov og helligede sig sine studier i folkeminder og dialekter. Hans hovedværk er »Bidrag til en ordbog over jyske folkemål I-IV« (1886-1914), som desuden indeholder en gennemgang af jysk folklore og materiel kultur. Det er ikke utænkeligt, at Feilberg kan have spillet en rolle for den ene af Hansen Jacobsens brødre, Jacob (1856-1901), der var forfatter 'i det små'. På dialekt skrev han »Tæjelowns Sjow«, der bestod af tre små hæfter, hvoraf det første blev trykt i 1888.

På Askov Højskole
På Erik Henningsens maleri »Paa Askov Højskole« fra 1902 ses Feilberg portrætteret, mens han lytter til skolens forstander Ludvig Schrøder (1836-1908), der holder foredrag. Den halvskaldede herre bag Feilberg er en anden af skolens prominente lærere, naturvidenskabsmanden Poul la Cour (1846-1908). Maleriet hænger på Det Nationalhistoriske Museums på Frederiksborg Slot, Hillerød. Poul la Cour var, som Ludvig Schrøder og Heinrich Nutzhorn, blandt de personer for hvem der rejstes mindesten i Skibelund Krat - mange formgivet af Niels Hansen Jacobsen.Niels Hansen Jacobsen studerer sit portræt af H. F. Feilberg, mens det endnu står i det våde ler.