Siddende genius med sænket fakkel
ca. 1913

Gips.
Mål 125 x 86 x 14 cm.
Inv. 192.
Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.

En sorgens engel
Relieffet forestiller en lille engel, der har sænket livets fakkel og sørgmodigt støtter hovedet i hånden. Englen er et meget brugt motiv på gravstene, da den er en nådens budbringer fra Gud til mennesker. Hansen Jacobsens lille engel synes dog ikke opfyldt af glæde over himlens herlighed. Den repræsenterer snarere de efterladtes sorg.

Gravsten
Motivet blev først udført i ler efter levende model, derefter i gips, og senere hugget som gravstensmotiv. Hansen Jacobsen udførte to gravstene med dette motiv. Den ene står på Vejen Kirkegård over hotelejer H. G. Hansen og hustru Anna Margrete Hansen, den anden på Gørding Kirkegård over Maria Lund. Hansen Jacobsen har også bearbejdet motivet i et langt mindre keramisk relief, der kan ses på museet.

Hansen Jacobsens produktion af gravstene
Hansen Jacobsen begyndte at fremstille gravsten efter, at han ved begyndelsen af århundredet havde slået sig ned i fødebyen Vejen. Det var en beskæftigelse, han på mange måder havde et dobbelt forhold til. På den ene side elskede han arbejdet med stenen og frembragte ofte meget personlige værker. På den anden side var det ikke altid lige inspirerende for ham at hugge mindeord efter bestilling. Arbejdet menes at have været nødvendigt for at han kunne tjene til dagen og vejen ved siden af de indtægter han havde fra salget af sin utraditionelle keramik. Mange af stenene blev ikke signeret. En opgørelse lavet i 1989 tæller 174 kendte sten.
 
En af Hansen Jacobsens mange gravstene.
  I et brev dateret 17. september 1934 skrev Hansen Jacobsen til vennen Axel Hou:

Det har alletider været la misère at være Billedhugger i Danmark og det bliver aldrig andet, naar jeg tænker paa alle de tusinde af Bogstaver, jeg har tegnet til almindelige Gravsten og hugget mange af dem selv...  
Hansen Jacobsen foran relieffet.