Johannes V. Jensen
1906

Afstøbt i gips i 1906. Inventarnummer VKV 0148a
58,7 x 58 x 40,5 cm.
Gipsen er overdraget til Vejen Kunstmuseum af Niels Hansen Jacobsen. Den har siden 1990’erne været deponeret på Johannes V. Jensen Museet i Farsø
En bronzestøbning er opstillet på Museumspladsen i Vejen ved Det gl. Bibliotek, der nu udgør den vestligste del af Vejen Kunstmuseum. Det vides ikke, hvornår bronzebusten er støbt. Inventarnummer VKV 0148b.
Portrættet findes endvidere i bronze i samlingen på Statens Museum for Kunst samt i anlægget ved kommunebiblioteket i Århus

Udstillinger
De frie Billedhuggere 1906. Gips.
- Bestilt i bronze til Statens Museum for Kunst
De frie Billedhuggere 1907. Bronze
- Det angives, at busten tilhører Den Kgl. Maleri- og Skulptursamling
Landsudstillingen i Århus 1909. Gips
Den frie Udstilling 1914. Bronze

Klik her for at bladre i 1914-fortegnelsen fra billedhuggerens atelier-museum ved Skibelund Krat. Portrættet af Johannes V. Jensen står som katalog nr. 24

Johannes V. Jensens forfatterskab
Niels Hansen Jacobsen omgangskreds omfattede flere af datidens kulturpersonligheder, heriblandt Johannes V. Jensen (1873-1950), som han har portrætteret. Desværre blev billedhuggerens papirer brændt ved hans død, så her er ingen bevarede beretninger om portrættets tilblivelse. Af 1906-kataloget til Den Frie Udstilling fremgår det, at portrættet var udstillet i gips. I billedhuggerens billedsamling er der fotos af ham i sit atelier på Østerbro i København, hvor han henholdsvis er fotograferet med busten i fokus og et andet billede, hvor den er kommet lidt i baggrund. Fotografen har fokuseret på portrættet af billedhuggeren. Det er uvist, om Johannes V. Jensen-portrættet ligefrem var en bestillingsopgave. Men da bronzen var udstillet i 1907 stod den klart angivet som en del af samlingen på Statens Museum for Kunst – i dag kaldet SMK.
Den anerkendte forfatter, der i 1944 modtog Nobelprisen i litteratur, var en af dansk modernismes foregangsmænd. Han har skrevet både poesi og prosaværker. Romanen ”Kongens Fald” (1900-1901) regnes for hans litterære hovedværk. Venskabet afspejles konkret i at Johannes V. Jensen i sit hjem havde bl.a. et udsøgt stykke Hansen Jacobsen keramik, der i dag tilhører Nationalmuseet. I Hansen Jacobsens reoler er der blandt de af hans bøger, der er bevaret, syv Johannes V. Jensen titler: ”Hjulet” 1905, ”Digte” 1906, ”Myter og Jagter” 1907, ”Nye Myter” 1908, ”Himmerlandshistorier: 3. Samling” 1910, ”Myter: 4. Samling” 1912 og ”Den jydske blæst” fra 1931. På hylderne står også et par af hans søster Thit Jensens bøger.
Som Niels Hansen Jacobsen var også Johannes V. Jensen en kunstner med stærke jyske rødder. Hans barndomshjem i Farsø blev med tilbygning i 1991 åbnet som museum, og dér kan man se Niels Hansen Jacobsens portræt af billedhuggeren i gipsudgaven. Den er deponeret fra samlingen i Vejen. En anden billedhugger, Mogens Bøggild, satte i slutningen af 1950’erne ved Farsø en mindesten for forfatterenÅrhus Folkebibliotek
I 1948 fik folkebiblioteket af Århus Byråd en bevilling til udsmykning af hovedbibliotekets facade ud mod Mølleparken. Der blev indkøbt ti bronzebuster af fremtrædende jyske forfattere, deriblandt Hansen Jacobsens portrætter af Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær. Busterne blev afsløret den 15. september 1956.

  Hovedbiblioteket i Århus. Busterne af henholdsvis Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen ses til højre og venstre for buskene. I midten Johannes Bjergs "Elskovskampen". Kristine Hoff

Opstilling ved Vejen Bibliotek/på Museumspladsen
Et sæt af bronzeportrætterne af Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær står på Museumspladsen i Vejen. Deres sokler flankerer trappen op til den bygning, der i 1940 blev opført som et topmoderne biblioteket. Det fik dog aldrig nogen festlig indvielse, for under byggeriet var Danmark blevet besat. Klik her for at se og læs mere om det gamle Vejen Bibliotek.

Det er for nuværende endnu uvist, hvornår Museumspladsens to forfatterportrætter blev støbt. De ses ikke på de tidligste fotos af biblioteket. En naturlig hypotese kunne være, at bronzebusterne blev støbt i forbindelse med, at de to portrætter blev leveret i Århus – at de blev støbt mens formene stod klar.

”Det gamle Bibliotek” udgør i dag den vestlige ende af Vejen Kunstmuseum og rummer særudstillingssalene, Keramiksamlingen, magasin, værksted og Atelierloftet. I 1970’erne(?) var den oprindelige trappe nedrevet til fordel for en solid metaltappe. Sommeren 2013 blev den fjernet, og den oprindelige trappe blev rekonstrueret. Den æstetiske helhed genopstod. I sin helhed fik facaden et løft, der også øgede oplevelsen af portrætterne.


Hansen Jacobsen som portrætkunstner
Busten af Johannes V. Jensen er et naturalistisk portræt. Sideløbende med sin skulpturproduktion modellerede Hansen Jacobsen en lang række portræt – både som buster og relief/maskeportrætter. Mange af dem er blevet til i keramik med et rigt udbud af glasurer. I arbejdet med sine skulpturelle værker samt produktionen af grav- og mindesten eksperimenterede han til tider ret meget med formsproget. Men når han lavede portrætter, arbejdede han naturalistisk og enkelt. Mange af de bevarede buster var bestillingsarbejder. Omegnens betydningsfulde folk bestilte portrætter af sig selv eller deres børn.

En del af børneportrætterne er dog et kapitel for sig. Billedhuggeren fik aldrig egne børn, hverken i sit første eller andet ægteskab. Da hans søster en tid var leder af børnehjemmet i Vejen, fik han jævnligt masser af børn på besøg omkring ”Hytten”, hans hjem og værksted i den nordlige ende af Vejen. En del af dem sad model for ham. Det fortælles, at børn var kærkomne gæster hos Hansen Jacobsen. I de mindre keramiske maskeportrætter fik han lejlighed til at ”prøve ansigtet af”.


I billedhugger Niels Hansen Jacobsens oprindelige opstilling i Skulptursalen på Vejen Kunstmuseum stod hans knap fire meter høje skulptur ”Militarismen” i midteraksen. Yderst til venstre ses gipsudgaven af Johannes V. Jensen-portrættet. Foto: Vejen Kunstmuseum

I sit atelier i København står billedhuggeren med portrættet af Johannes V. Jensen. Bag skærmen står ”Kong Lear” fra 1905 – og på det varmeste sted, på toppen af kakkelovnen, ses 1902-portræt af Georg Brandes.
Foto: Vejen KunstmuseumBilledhuggerens eget foto af gipsportrættet, da det stod i Skulptursalen på Vejen Kunstmuseum.
Foto: Vejen Kunstmuseum


I sit atelier i København er Hansen Jacobsen portrættet med et udvalg af sin keramik i baggrunden og Johannes V. Jensen-busten på kavaletten.
Foto: Vejen Kunstmuseum