Knælende nøgen pige med en krans i højre hånd
Omkring 1925-26

Gips
124 x 99 x 26 cm
Inventarnummer VKV 0189
Overdraget til museet af billedhugger Niels Hansen Jacobsen


Relieffet forestiller en sammenkrøben, nøgen ung pige med en sørgekrans i den ene hånd. Hansen Jacobsen brugte flere gange en kvinde med krans som billede på sorgen – eksempelvis som friskulptur i bronze til minde om 1. verdenskrigs faldne i Gram og i knælende reliefform på gravmælet over en del af slægten Lauridsen på kirkegården i Vejen.


Dette gipsrelief er forlæg for gravmælet over Louise og Christian Mikkelsen på Odense Kirkegård. Han drev Elephant Apoteket i Store Kongensgade i Odense og var historisk interesseret. Som amatørarkæolog gjorde han en del fund af bl.a. mikrolitter, som han skænkede til Fyns Stiftsmuseum. Han interesserede sig også for skovrejsning i Jylland og grundlagde Ålund Plantage ved Holsted, hvor han efter sine forældre arvede et husmandssted. Ægteparret Mikkelsen var gode venner med Hansen Jacobsen og kom ofte forbi med friskfangede fisk. Sønnen Poul Helweg-Mikkelsen bad Hansen Jacobsen udføre både gravmælet over sine forældre og en mindesten til Ålund Plantage. Begge sten findes i hjemmesidens database over billedhuggerens grav- og mindesten.Relieffets baggrund blev i 2007 kortlagt i forbindelse med en uventet gave. Efter nogle spændende telefonsamtaler hen over sommeren stod en november-dag tre fine stykker Niels Hansen Jacobsen keramik på museet. En nevø til Grete Fuglede Lindow, Østerbro, København, havde sat dem af på sin vej forbi. Nevøen er bosat lidt syd for Vejen, men havde været på besøg hos sin tante. Hun besluttede sig straks for, at han kunne bringe hendes gave hen, hvor hun ønskede det.


Men hvem var Grete Fuglede Lindow, og hvorfor ønskede hun at forære Vejen Kunstmuseum keramik af Hansen Jacobsen? Den spændende historie berettede hun, mens det samtidig viste sig, at hun er med på en række af de gamle fotos og glasplader, der opbevares i Vejen Kunstmuseums arkiv.


Grete Fuglede Lindows far var bror til Niels Hansen Jacobsens anden hustru, købmandsdatteren fra Vamdrup, Kaja Jørgensen (1882-1928). Hun ses i den mønstrede kjole på foto 1 – netop som Grete Fuglede Lindow mindedes hende. Adskillige gange, og med sikkerhed i tiden omkring 1924-25, kort efter opførelsen af Vejen Kunstmuseum, var Grete Fuglede Lindow sammen med sin bror på besøg hos faster Kaja i Vejen. Niecen huskede, hvordan de hos Kaja fik ganske særlig opmærksomhed. Kaja havde ingen børn og nød at forkæle sin nevø og niece. Som noget ekstraordinært fik de også karbad. Niecen fortalte, at de plaskede rundt til stor fornøjelse for Kaja. Fra hjemmet på kunstmuseet havde de fri adgang til Skulptursalen, hvor Kaja har fotograferet dem i et par af billedhuggerens franske landstole, foto 2. Dem havde han højst sandsynlig hjembragt fra Paris, hvor han var bosat 1892-1902. De blev slidt op, men i 1990’erne lykkedes det igen at erhverve tre beslægtede stole til opstilling i salen. Grete og hendes bror havde også Springvandspladsen som legeareal. Kaja har fotograferet dem, som de balancerede på kæderne, foto 3.


Samtalerne med Grete Fuglede Lindow gjorde det klart, at hun er uløseligt knyttet til relieffet på væggen i Skulptursalen og gravmælet i Odense, se foto 4-5. I venstre side under en organisk bølgende trædekoration har Niels Hansen Jacobsen modelleret en knælende pige med en krans i hånden. Modellen var Grete under et besøg hos Kaja – formodentlig i sensommeren 1925, for i en julehilsen samme år skrev Kaja, at Hansen Jacobsen arbejdede på gravstenen. På foto 6 ses billedhuggeren med ryggen til fotografen, der formodentlig er Kaja. Selv om han havde Grete som model, ser det ud til, at han lavede lidt om på proportionerne og nogle af pigens træk. Pigen på den endelige gravsten synes lidt ældre, foto 7 – måske for at ingen skulle se ligheden? I april 2008 erhvervede Vejen Kunstmuseum på auktion et par små forarbejder til gravmælet, foto 8. Her er der en helt anden karakter i studierne af Grete – modellen er tydeligt den lille pige, der sad model for ham.


8. Et par af Niels Hansen Jacobsen skitser til apoteker Chr. Mikkelsens gravsten på kirkegården i Odense, købt på auktion i april 2008. Inv. VKV 1690 og 1691. Den grønmalede skitse er tydeligt en ganske ung pige, et barn, der har siddet model. Foto: Pernille Klemp.


Grete Fuglede Lindow har som gave skænket Vejen Kunstmuseum tre stykker af Niels Hansen Jacobsens stentøj, foto 9. Om dem skrev hun den 26. november 2007 i gavebrevet til museet: ”Den store rødvinsfarvede Vase var en Foræring, jeg fik til Minde om Onkel Niels. Den er saa skøn med røde Roser eller Tulipaner. Den lille Krukke er til Sommerens sidste Rose, og var min Konfirmationsgave fra Onkel Niels. Jeg medsender endnu en Ting, Onkel Niels har lavet. Den faldt paa Gulvet og gik itu, da jeg var 12-13 Aar gammel. Dengang havde de opfundet en god og stærk Lim, saa jeg limede Stumperne sammen, og fik Lov at beholde den, selvom den var min Fars. Hvert Aar cyklede jeg ud i Østerbygaards Skov og plukkede Anemoner og en Buket Aurikler … Auriklerne blev sat i den knuste Vase, dengang den var hel.”


9. De tre gaver fra Grete Fuglede Lindow – den høje vase arvede hun fra billedhuggerens bo, den lille vase var hendes konfirmationsgave, og skålen har tilhørt hendes far.


Alle tre stykker keramik er fine eksempler på hans afsøgning af lerets og glasurernes muligheder. Den store vase er både i kraft af størrelsen og den smukke farve klart valgt ud af bobestyrerne som et værdigt minde til niecen om den talentfulde onkel. Selv har han villet hende det godt med den udsøgte konfirmationsgave, som han gav hende. Undseelig kan den synes, den lille vase, men stor omhu har han lagt i den sarte bølgeornamentik omkring mundingen og de lyse toner i den glatte glasur. I kontrast står den intense, mørke tone i den lille skål med en anderledes stoflig overflade. Grete Fuglede Lindow sluttede brevet med ordene: ”De tilsendte Ting er en Gave til Vejen Museum. Håber de paa den Måde kan være til Glæde for andre.” Det er de bestemt – både for deres egen karakter, men også som minder om Grete Fuglede Lindow og familiens betydning for Niels Hansen Jacobsen.


Teresa Nielsen, museumsleder, december 2014 Kernen i teksten er trykt i museets blad, ”Kunst omkring Trolden” i april 2009


1. Kaja Jørgensen (1882-1928), Niels Hansen Jacobsens anden hustru.


2. Kaja Jørgensens foto af sin nevø og niece i de franske bondestole i Skulptur-salen.


3. Grete Fuglede Lindow og hendes bror balancerer på kæderne omkring Trolde-springvandet – formodentlig sommeren 1925.


4. Apoteker Mikkelsens gravsten på Assistens Kirkegård i Odense, som den i dag tager sig ud, hvor de skulpturelle elementer må kæmpe med planterankernes slyngværk. Foto: Pernille Klemp.


5. I Skulptursalen på Vejen Kunstmuseum hænger Niels Hansen Jacobsens gipsmodel i 1:1 til relieffet på apoteker Mikkelsens gravsten.


6. På et af billedhuggerens gamle fotos ses til venstre Grete Fuglede Lindow, som hun sad model for Niels Hansen Jacobsen, der til højre ses fra ryggen.


7. I Hansen Jacobsens album er der også et foto af det færdige relief, som det tog sig ud i hans atelier.