Loke lænket til Klippeblokkene
1888/1889

Gips 1888-89, marmor 1928-29
betalt med midler fra Det Freundske Legat.
Mål 82 x 243 x 99 cm.
Inv. 172.

Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.

Udstillinger

Charlottenborg 1889. Gips. Separatudstilling i Den frie Udstillings bygning 1901. Gips. Den frie Udstilling 1929. Marmor.

Klik her for at bladre i 1901 kataloget

Følgetekst til skulpturen

Naar Karret er fuldt, gaar Sigyn hen og slaar Edderen ud; imidlertid drypper Edderen ham i Ansigtet. Da gjør han voldsomme Trækninger, at hele Jorden skjælver; det kalder man Jordskjælv. - Der ligger han lænket indtil Gudernes Undergang. Citat fra N. M. Petersens Nordiske Mytologi, trykt i kataloget til Charlottenborgs forårsudstilling 1889, katalog nr. 434.

Asernes hævn over Loke

Skulpturens motiv stammer fra den nordiske mytologi. Den forestiller Loke, der som straf for sine ugerninger blev bundet til tre klippeblokke. Over ham hængte man en slange, som spyede sin gift på ham. Lokes hustru Sigyn opfangede giften i en skål, men når hun måtte tømme den, faldt giften alligevel på ham, og han vred sig så jorden skælvede. Skulpturen viser det øjeblik, hvor han vrider sig i smerte og spænder alle kroppens muskler i et forsøg på at sprænge sine bånd.

Hansen Jacobsens debut på Charlottenborg

Niels Hansen Jacobsen var elev på Kunstakademiet i København 1884-1888. »Loke lænket til Klippeblokkene« var hans første større skulpturværk, som han modellerede i sit afgangsår. Skulpturen blev udstillet i gips på Charlottenborg i 1889, hvor den høstede stor anerkendelse. Den var årsagen til, at Hansen Jacobsen tildeltes Årsmedaljen og medfølgende rejsestipendium. Gipsoriginalen blev købt af Statens Museum for Kunst og overdraget til Aarhus Kunstmuseum, men er siden gået til.

Niels Hansen Jacobsens debutværk indeholdt måske en symbolsk betydning for ham. Lokes ansigt har kunstnerens egne træk, og figuren kan ses som et billede på hans bundne styrke, som skulle forløses gennem kunsten.

Arbejdet med skulpturen

Det forventedes dengang af billedhuggere, at de mestrede at fremstille den menneskelige anatomi korrekt. Hansen Jacobsen har i dette debutarbejde valgt et kompliceret stillingsmotiv, der gav ham lejlighed til at vise sine færdigheder. Hansen Jacobsen arbejdede efter levende model. Det fortælles, at han betalte en ung seminarist for at posere som Loke i ikke færre end 1600 timer. Hansen Jacobsen fortalte senere om ham, at »han var så tilpas forsultet, at jeg rigtig kunne studere hans ribben og hans muskulatur«.

Stillingsmotivet

Stillingsmotivet er en fri gendigtning af Michelangelos »Døende Slave« fra 1513-16, der står på Louvre i Paris. Hansen Jacobsen har kendt den berømte skulptur fra gengivelser. Den var umådelig populær i hans samtid og stillingsmotivet - særligt med den ene arm strakt op over hovedet - bearbejdedes ofte af kunstnere.

Klik her hvis du vil læse beretningen om Balders død og Lokes straf