Fru Maren Lauridsen
1905 og 1920

Gips 1905.
Mål 45,2 x 56,3 x 36,5 cm.
Inv. 159. Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen. Marmor 1920.
Inv. 159a. Måske en gave fra familien Lauridsen.

Udstillinger

De frie Billedhuggere 1905. Gips.
Den frie Udstilling 1920. Marmor.
 - Det angives i kataloget, at busten tilhører Direktør Johs. Lauridsen.

Busten
Hansen Jacobsen udførte portrættet af Maren Lauridsen i 1905. Den originale gipsmodel udstilledes hos De frie Billedhuggere i København samme år under den anonyme titel »Portraitbuste«. Busten var formodentlig bestilt af familien Lauridsen. En marmorudgave af busten angiveligt udført i årene 1917-18 udstilledes på Den Frie i 1920 sammen med en marmorudgave af portrætbusten af Johannes Lauridsen. Begge var i familiens eje.

Maren Lauridsen, født Olsen (1850-1927)
Maren Olsen blev gift med Johannes Lauridsen i 1877, 26 år gammel. Parret fik seks børn. Maren Lauridsen stod for det store hushold på slægtsgården »Grønvang« i Vejen, og senere, efter Johannes Lauridsens udnævnelse til nationalbankdirektør, for hjemmet i København. Busten portrætterer hende som 55-årig.

En datter beretter
Magdalene Lauridsen, parrets ældste datter, der blev gift med Peter Freuchen, har fortalt om sin mor:

Mor forstod ved smaa Midler at gøre Hjemmet hyggeligt og smukt og tiltrækkende for Far og os Børn - og for alle de Gæster, der i Tidens Løb besøgte Grønvang - baade i det gamle og det nye Hus. Mor har aldrig haft et ledigt Øjeblik, saalænge jeg kan huske, og hun havde i de yngre Aar et stærkt Helbred og en uhyre Arbejdsevne, som blev udnyttet til det yderste, - maaske for meget, for Mor blev med Aarene meget nervøs og urolig uden at vide Grunden, som sikkert var Overanstrengelse. - Men Kravene var store, og Evnerne voksede med dem gennem hele Mors og Fars lange og bevægede liv med den vanskelige og rige Udvikling.