Solguden kører frem
1924

Relief over indgangen til museet.
Indfarvet beton/mørtel og maling.
Mål 113 x 375 cm.
Inv. 194.

Hansen Jacobsens udsmykning af museet
Hansen Jacobsen udsmykkede i 1924 indgangspartiet til den nyopførte museumsbygning med et relief forestillende solguden, der drager afsted med sit firspand. De almindelige dødelige må kaste sig til jorden for ikke at blive tromlet ned. Relieffet blev modelleret direkte på stedet - samme fremgangsmåde som Hansen Jacobsen havde brugt til øglerne i troldespringvandet. At arbejdet blev udført efter museets indvielse 1. juli 1924, kan man forstå på følgende notitser i Folkebladet. Der lader desuden til hos journalisten at have hersket nogen tvivl om hovedfigurens køn:

Billedhugger Hansen Jacobsen udfører i disse Dage et lille Kunstværk over Indgangen til Museet: »Solgudinden, der kører frem«. Folkebladet d. 2. august 1924.

Billedhugger Hansen Jacobsen er nu i Færd med at lægge sidste Haand paa sit Kunstværk over Indgangen til Museet: »Solguden kører frem«. Folkebladet 13. september 1924.

Uglerelief i Nordgavlen
Året før skabte Hansen Jacobsen marmorrelieffet over det, der oprindelig var indgangsdøren til hans privatbolig, den del af museet, der idag rummer Mindestuerne (husets nordlige gavl).Marmorreliffet er tydeligt dateret 1923, det år det blev indmuret i forbindelse med opførelsen af museet. Værket er strengt symmetriske opbygget som vennen Jens Lunds malerier »Dagens Blomst« og »Nattens Blomst«, begge fra 1898.
  Uglen er et gammelkendt symbol på klogskaben. I den græske mytologi følges visdommens gudinde Pallas Athene trofast af sin ugle. Kigger man efter på ældre biblioteksbygninger finder man ofte ugler indvævet i de dekorative elementer, ligesom en del forlag har brugt uglen som en del af deres logo.

Niels Hansen Jacobsen har i en dobbeltsidet krukke ladet en ugle pryde den ene side, og en øgle den anden. Krukken findes på museet og er afbildet på Axel Hous portræt af Hansen Jacobsen fra 1906 ( i baggrunden til venstre).