I Storbyens Ørken
1908

Gips.
Mål 139 x 108 x 81 cm.
Inv. 150.
Skænket til museet af Hansen Jacobsen.

Udstillinger
De frie Billedhuggere 1908.
Landsudstillingen i Århus 1909.
Verdensudstillingen i Bruxelles 1910. Gips.

Klik her for at bladre i 1914-fortegnelsen fra billedhuggerens atelier-museum ved Skibelund Krat.
I Storbyens Ørken står som katalog nr. 12


Hansen Jacobsen om skulpturen
I et brev til vennen Jeppe Aakjær skrev Hansen Jacobsen i 1907:

Jeg har taget mig sammen og modelleret en gruppe, en Moder med sine 2 børn. »Ørken« kalder jeg den, man kunne gerne kalde den i Storbyens Ørken, jeg troer jeg har fået den hel god, alvorlig og stille, men det er jo alligevel noget vanskelig at dømme om ens arbejder, især lige når man er bleven færdig med dem.

Skulpturens titel
Skulpturen udstilledes først under titlen »Ørken«, men senere gik Hansen Jacobsen selv over til at bruge den mere udførlige titel »I Storbyens Ørken«.

Storbyen som en ørken
Tanken om storbyen som en ørken, et ufrugtbart og goldt sted opstod i takt med industrialiseringen og de hastigt voksende byer. Skulpturen forholder sig til et samfundsproblem, der var påtrængende i samtiden. Den er for så vidt socialrealistisk, men figurernes nøgenhed er et symbolsk træk, der løfter problematikken fra det enkeltstående til det almene.

Hansen Jacobsens samfundskritiske engagement
I skulpturer som »I Storbyens Ørken«, »Militarismen« og »Friheden i Aahundredets Slutning« sporer man et politisk/socialt engagement - en følelse som Hansen Jacobsen delte med den kreds af kunstnerkolleger, der samledes i Paris. Hovedfiguren var i den sammenhæng Johannes Holbek (1872-1903), som er kendt for sine skarpe satiriske tegninger, hvori han ironiserede over datidens samfund, kvindernes forhold og magthavernes dobbeltmoral. Johannes Holbek er repræsenteret på museet med et enkelt værk, »Kong Lear og Narren paa Heden« (1902). Også billedhuggeren Kai Nielsen skabte socialt bevidste værker som »Arbejdet«, »Gammel Mand« og »Blind Almuepige«. 

Klik her for at høre museumsinspektør Teresa Nielsen fortælle om I Storbyens Ørken
VIGTIG: Det tager ca. 1-2 minutter før lydfilen kan høres
Kai Nielsen: »Gammel Mand«