Vinranken
1892

Gips 1892.
Mål 193 x 67,5 x 59,5 cm.
Inv. 133.
Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.

Udstillinger
Charlottenborg 1893.
Separatudstilling i Den frie Udstillings bygning 1901.

Klik her for at bladre i 1901 kataloget

Skulpturens motiv
»Vinranken« forestiller en ung kvinde, der strækker sig op ad en træstamme. Hun er en personifikation af vinranken. Som planten strækker hun sig opad mod lyset, og hendes henførte ansigt leder tanken hen på vinens berusende kraft. Kvindelig sensualitet og forskellige associationer omkring vinen smelter sammen i et tredimensionelt symbol.

Et symbolistisk værk
»Vinranken« er et symbolistisk værk. Symbolismen var en reaktion mod naturalismen, og opstod udfra et ønske om at afbilde mere end den ydre virkelighed. Symbolisterne forsøgte at udtrykke det, som lå i menneskets sind, nemlig de indre følelser og ideer. De forsøgte at give tanken synlig og sanselig form. En naturalist ville have vist vinplanten som den faktisk ser ud. Hansen Jacobsen ville ikke bare vise os, hvordan en vinranke ser ud. Ved at skabe et symbolistisk værk forsøgte han at trænge bag overfladen og fortælle om ting som plantens skønhed og om en sanselighed forbundet med vindrikning - en sanselighed han også forbandt med kvinden.

Symbolismen
Symbolismen havde ingen decideret fælles stil. Nogle symbolistiske kunstnere brugte almene symbolske figurer og fortællinger som motiv for deres værker, mens andre søgte at viderebringe kunstnerens subjektive følelser eller idéer alene ved hjælp af form- og farveklange. Det der gør, at man kan tale om en samlet bevægelse, er symbolisternes optagethed af at skildre ideer og følelser - ting som ikke normalt kan gives synlig form. Hansen Jacobsen betegnes generelt som symbolist, skønt hans værker form- og indholdsmæssigt spænder meget videre.