Vølven
1913

Gips 1913.
Bronzeafstøbning til Vejen Kunstmuseum 1969.
Mål 143 x 165 x 89 cm.
Inv. 154.
Gipsoriginalen er skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.

Udstillinger
De frie Billedhuggere 1913.
Den frie Udstilling 1916.
Skitse i voks, dateret 1915.

Hansen Jacobsens tekst til skulpturen
Da skulpturen udstilledes hos De Frie Billedhuggerei 1913 ledsagedes den af tre vers fra Den ældre Edda i Olaf Hansens oversættelse:

8. Hejd blev hun kaldt,
hvor hun kom til en Gaard
Sandsigervølven.
Vilddyr hun tæmmed,
sejded hvor hun kunde,
spejdede Galskab:
ventet med Fryd af hver ond Kvinde.

14. Ene sad hun ude,
den ældgraa kom,
hin As der gør Angst,
saa i Øjet mig ind.
Spørg! Jeg svarer.
Spar din Prøve.

15. Alt ved jeg, Odin,
dit Øje er skjult i
Mimers Væld det vidtberømte


En vølve
En vølve er en kvinde med spådomsevner. Navnet menes at betyde "den, der bærer (trylle)stav". I historier fra den nordiske oldtid optræder undertiden omvandrende kvinder, der lever af at være spåkvinder og agtes eller frygtes af folk. I mytedigtningen forekommer vølvens spådomme ofte som Odins middel til at skaffe sig visdom.

Skulpturens udformning
Hansen Jacobsens vølv er fremstillet som en gammel, kroget kvinde, der støtter sig til en stok. Figuren reagerer på et eller andet uden for sig selv, og inddrager omgivelserne i en fortælling, men man må selv gætte sig til hvad der foregår. Måske er det Odin hun værgrer sig for. Skulpturen har flere lighedspunkter med Hansen Jacobsens tidligere værk »Kong Lear« - den vilde ekspressive formgivning og skulpturens voldsomme og ubalancerede stræben fremover.

Einar Jónssons »Den Fredløse«
Einar Jonsson (1874-1954) var islænding men uddannedes til billedhugger i København, hvor han 1893-96 var i lære hos Stephan Sinding og 1896-99 elev på kunstakademiet. Han debuterede på Charlotten-borg i 1901 med skulpturen »Den Fredløse«. Siden udstillede han hos De frie Billedhuggere, den sammenslutning som Hansen Jacobsen i 1905 havde været med til at stifte.

Hansen Jacobsens »Vølven« er formelt og indholdsmæssigt beslægtet med »Den Fredløse«. Han er ligesom vølven en figur fra det islandske sagastof. Ledsaget af sin ulv og med sit lille barn på armen kæmper han sig frem ved nat på vej mod kirkegården, hvor han har lovet at begrave sin kones lig i hellig jord.