Julekalender-tegninger 2011

1.december 2011 - 15. april 2012

Se alle tegningerne fra december nederst på siden

Introduktion til årets julekalenderudstilling:
På vej til Marianne Jørgensens udstilling JORD gør vi holdt i Malerisalen og ser på to af NHJs kollegers produktion fra århundredskiftet 1900. To spor som på hver deres måde går forud for de serielle tegninger som kan ses på udstillingen.
Den første er Ejnar Nielsens store mørke billede som børnene generelt læser som trætte gamle mennesker der er triste fordi de er fattige og sultne. De to sidste adjektiver læser børnene ud af tøjets farver og fraværet af mad i billedet, men trætheden og tristessen mener de at læse fra deres ansigter, fra mund og øjne; men så når analysen heller ikke dybere. Det er rigtig svært at blive klog på præcis hvilke penselstrøg og greb der gør deres ansigter til læsbare spejlbilleder for de sjælelige tilstande vi synes at læse. Derfor går vi straks videre til den anden maler.
Jens Lunds billeder er langt mere enkle og de forskellige greb som konstituere forskelle som dag og nat, lys og mørk, god og ond, levende og vissen, blød og spids etc. begribes let.
Det de har til fælles er symmetrien; og første tegneøvelse efter at alle har fæstnet deres papir er at tegne "blomster" som Jens Lunds, men med begge hænder samtidig:

Hænderne følges ad op fra grundlinien og en slagt stængel kommer til syne.
Alle tegner 2-5 blomster (en lille have) og så går vi gennem museet med tegnebræt og tusser.
Holdt ved første montre hvor udstillingens ældste værker hænger: små pastose oliemalerier inspireret af Vilhelm Bjerke Petersens bog om "Symboler i abstrakt kunst" hvor særlig de to tegninger på tavle 48 og 49 fremhæves:
Alle undtagen børnehave-gruppen kan let afkode hvilken der må være natten og hvilken der er dagen.
Hvis man kan male følelser råt som Jørgensen har gjort det her i Montren, så kunne man forestille sig en tegnet dagbog; de tegninger vi nu skal se kunne godt være blade fra sådan en dagbog.
Børnene beskriver selv hvad de ser på tegningerne og nogen hæfter sig mere ved de grædende forældre figure end den groteske serie om barnet der bliver parteret, farseret og spist, men alle grupper uden undtagelse kom af sig selv omkring de to voksne figure der skændes om barnet. Af nogen tolkes de store figure som rumvæsner der skyder læser ind i barnets hoved eller de ses som forældre der enten bider barnet i håret eller skriger det ind i hovedet.
Tegneopgave 2 bliver at tegne mund og øjne, tåre, smil og tænder på de symetriske blomsterfigurer vi tegnede tidligere.
Ved gennemgangen af julekalender lågerne blev der som regel tegnet trapper under blomstervæsnerne; i et enkelt tilfælde inspireret af Supermario og i nogen få tilfælde blev også Børn og Penge videoen inddraget som anledning til at give blomstervæsnerne penge.
I den næste sal fik de våben fordi regeringen havde besluttet at de skulle i krig og til slut fik de huse som Villavej på Hovedet eller andre drømmeboliger fra Love Alley.

Forløbets og tegneopgavernes enkelte trin blev improviseret frem i løbet af de første dage med afsæt i Marianne Jørgensens bemærkning om at de pastose malerier var afledt af Vilhelm Bjerke Petersens bog. Gennem samtaler med de medvirkende grupper blev vigtige omdrejningspunkter og gode overgangsmotiver fra det ene værk til det næste fundet. Og hvor fritegningen for den første gruppe der åbnede lågen den 1. december mere faldt som en naturlig afslutning på en intensiv udstillingsoplevelse ses det let af tegningerne fra feks. den 5. december at tohåndstegninger og dagbogsbladende er blevet koblet, mens våben og hus først kommer til omkring den 7. december.
For også at give de helt store grupper oplevelsen af at tegne, se og diskuterer undervejs i rundvisningen indførte jeg to-mands-tegningen der viste sig dels at svare på et ønske om at udvikle børnenes sociale kompetancer dels at udvikle mere radikale krigs-scenerier.

Julekalender-tegninger
 
     
21. december
24 tegninger
  19. december
63 tegninger
  16. december
46 tegninger
  15. december
38 tegninger
     
14. december
50 tegninger
  13. december
27 tegninger
  12. december
37 tegninger
  9. december
17 tegninger
 
     
7. december
53 tegninger
  6. december
63 tegninger
  5. december
5 tegninger
  2. december
45 tegninger
 

           
1. december
23 tegninger