Niels Hansen Jacobsens keramik - fotoserie

Niels Hansen Jacobsens keramik - fotoserie

Værkerne er som oftest indridset NHJ, men næsten aldrig dateret

Forkortelser VKV: Vejen Kunstmuseum. DS: Museet Davids Samling, København. KIM: Kunstindustrimuseet / navneskift til Designmuseum Danmark. JHS: John Hunovs Samling (privat). Recto/Verso: To sider af samme stykke.

VKV 0694
181

VKV 0739
182

VKV 740
183

VKV 0741
184

VKV 742
185

VKV 0743 detalje
186

VKV 0743
187

VKV 744 drejet
188

VKV 744
189

VKV 0745
190

VKV 746
191

VKV 0747
192

VKV 748
193

VKV 0749
194

VKV 751
195

VKV 0752
196

VKV 0754 drejet
197

VKV 0754
198

VKV 0766
199

VKV 0767
200