Niels Hansen Jacobsens keramik - fotoserie

Værkerne er som oftest indridset NHJ, men næsten aldrig dateret

Forkortelser VKV: Vejen Kunstmuseum. DS: Museet Davids Samling, København. KIM: Kunstindustrimuseet / navneskift til Designmuseum Danmark. JHS: John Hunovs Samling (privat). Recto/Verso: To sider af samme stykke.

JHS 9983
341

JHS 9870
342

JHS 9878
343

KIM 119_1986 drejet
344

KIM 119_1986
345

KIM 212_1974 drejet
346

KIM 212_1974
347

KIM 216_2006
348

KIM 217_2006
349

KIM 218_2006
350

KIM 224_1993
351

KIM 224_1993drejet
352

KIM 1072
353

KIM 1073
354

KIM 1074
355

KIM 1075
356

KIM 1076
357

KIM 1078 drejet
358

KIM 1078
359

KIM 1080
360