Kunst langs Hærvejen - september 2010 til maj 2011
22. januar - 1. maj 2011
Ursula Munch-Petersen - Hærvejsrelief

 

Som led i Statens Kunstfonds projekt Kunst langs Hærvejen er Bække nord for Vejen blevet en døgntilgængelig attraktion rigere midt i hovedgaden, der er en del af Hærvejens vandre- og cykelrute. Ved kirken er opsat et keramisk relief af Ursula Munch-Petersen. Det er et stop værd sammen med skibssætningen Klebæk Høje, en flot runesten og Hansen Jacobsens havfruefontæne i anlægget.


Ursula Munch-Petersen er velrepræsenteret i på Vejen Kunstmuseum og afsluttede i 2007 et stort keramisk relief på Vejen Gymnasium – gæster er velkomne til at kigge ind. Hærvejsrelieffet er lavet i tre variationer. Det første hænger ved rutens start på Naturskolen på Hald Hovedgaard, det andet er nu i Bække, og det tredje opsættes omkring 1. maj på Café Ellegaard ved Sommersted, hvor Mette og Børge Solkær har oprettet et af Hærvejens herberger. Om tavlernes formål sagde kunstneren tilbage i januar 2010: ”Tanken er at relieffet skal gøre de rejsende langs Hærvejen interesserede i at kigge på de vilde planter og blive opmærksomme på de mange lokale arkæologiske fund, der er gjort på denne oldtidsvej.”

Se kataloget KUNST I DET OFFENTLIGE RUM

Se Ursula Munch Petersens folder Hærvejens tidstavle

Læs mere om Kunst langs hærvejen