RENOVERING
Primo januar - ultimo juni 2004

  • Tilgængelighedsprojektet
  • Vejen Kunstmuseums gradvise renovering siden 1997
  • Vejen Kunstmuseums bygningshistorie