Carl Peter Jacobsen, kunstnerens fader
1904

Glaseret stentøj, 1904.
Mål 44 x 41 x 28,2 cm.
Inv. 225.
Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.

Udstillinger
Kunstforeningen, Kbh. 1927.

Klik her for at bladre i 1914-fortegnelsen fra billedhuggerens atelier-museum ved Skibelund Krat.
Carl Peter Jacobsen står som katalog nr. 19


Carl Peter Jacobsen (1819-1908)
Det fortælles, at Carl Peter Jacobsen var uægte søn af en af egnens godsejere. Hans mor, der havde været stuepige på godset, blev dog gift med forkarlen, og de erhvervede en lille gård ved Refsing Mark, hvor sønnen Carl Peter voksede op. Han blev karl hos degnen i Egtved, og den 16. april 1842 gift med degnens datter Ane Kirstine Hansen. Hansen Jacobsens forældre drev nogle år Holsted kro, før de i slutningen af 1850'erne købte en gård i Vejen. Foruden gårdbruget drev Carl Peter Jacobsen også en tømmerhandel.

Faderens mening om sønnens kunstnergerning Hansen Jacobsens far havde gerne set, at Niels Hansen Jacobsen var blevet landmand og billigede ikke sønnens valg af karriere, selv ikke da han var blevet en anerkendt kunstner. I et brev til vennen Axel Hou dateret 4. oktober 1934 skrev Niels Hansen Jacobsen om sin fader og busten:

Jeg har jo lavet en Byste af fader, da han var gammel. Da jeg syntes jeg var færdig med den, sagde jeg til fader: Naa hvad synes Du saa om Bysten, han saa bestemt paa den med sine lyseblaa skarpe Øjne, og sagde »Den bliver jo længer jo ringer« og saa gik han og flyttede sine Faar.

Et barnebarn beretter
Niels Th. Mortensen citerer i biografien om Niels Hansen Jacobsen en datterdatter af Carl Peter Jacobsen for følgende karakteristik:

Bedstefader hørte til de Mennesker, der nødig gik forbi nogen uden enten at give en Tilrettevisning eller en »Befaaling«. Man skulle nok holde sig uden for hans Synsvidde saa længe som muligt.