Tiden og Mennesket
1910

Gips.
290 x 255 x 245 cm.
Inv. 151.
Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.

Udstillinger
De frie Billedhuggere 1910.

Klik her for at bladre i 1914-fortegnelsen fra billedhuggerens atelier-museum ved Skibelund Krat. Tiden og mennesket står som katalog nr. 13

Anmeldelse af skulpturen 1910
Hansen Jacobsens kolossale Gipsarbejde, »Tiden og Mennesket«, har først og fremmest krav på Opmærksomhed. Det er en filosofi over Tilværelsen. Moderen sidder og betragter sine legende børn. Faderen knuger Haanden om spadeskaftet, og hans Øjne ser med Bekymring ind i Fremtiden. Og over denne Familiegruppe svæver Tiden paa mægtige Vinger, halsende afsted. Der gaar en dyb og alvorlig Tanke gennem dette store Billedværk.

Kolding Avis 29. marts 1910.

Det korte menneskeliv
Skulpturens figurer er naturalistisk modellerede, men indgår i en symbolsk fortælling. Forskellige livsaldre er repræsenterede. Alle er de underlagt Tiden og den materielle verden som omslutter dem. Værket drejer sig om en eksistentialistisk problematik, som mange andre af Hansen Jacobsens værker. Måden at skabe en symbolsk billedfortælling har skulpturen til fælles med »I Storbyens Ørken«.

Skulpturens omskiftelige tilværelse
»Tiden og Mennesket« har stået Hansen Jacobsens hjerte nær. Gruppen har været skilt og samlet adskillige gange for slutteligt at indtage en prominent plads, da han i 1924 kunne indvie sit eget museum. Her ses kunstneren fotograferet foran sit værk i 1910, da det blev vist på den Frie Udstilling hos sammenslutningen »De Frie Billedhuggere«.

Eftertiden så med knap så venlige øjne på værket. Niels Th. Mortensen skrev i 1945 i biografien om Niels Hansen Jacobsen:

Aldrig - hverken før eller siden - har Hansen Jacobsen skabt saa teatralsk gebærdende Figurer og saa hjælpeløs dilettantisk en Form. Kun den lille Dreng med Byggeklodserne forekommer naturlig i sin Gestus. Hans Raadgivere burde have gjort ham det klart, at Gruppen aldrig skulde have været støbt i Gips.

Små 20 år senere blev skulpturen savet i stykker og opmagasineret i kælderen under museet. Først i 1996 blev den hentet frem i lyset igen. Nu er der mulighed for at vurdere den i sammenhæng med Hansen Jacobsens øvrige værker.

Klik her for at høre museumsinspektør Teresa Nielsen fortælle om Tiden og mennesket.
VIGTIG: Det tager ca. 1-2 minutter før lydfilen kan høres